hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flow sensor STK412 S-A4 P10404
Flow sensor STK412 S-A4 P10404
Flow sensor STK412 S-A4 P10404
Flow sensor STK412 S-A4 P10404
Flow sensor STK412 S-A4 P10404
Flow sensor STK412 S-A4 P10404

Flow sensor STK412 S-A4 P10404

- Tên SP: Cảm biến lưu lượng

- Mã SP: STK412 S-A4  IND: P10404

- Detection range: nước 1-150 cm/s, và dầu 3-300 cm/s

- Compressive strength: 100 bar

- Sensor leght: 25mm

- Môi trường hoạt động: - 20 - 80 độ C

- kết nối: M12 giắc cắm, 4 chân kim

- Xuất xứ: EGE - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: EGE - Germany
Tags: STK412 S-A4 P10404

Flow sensor STK412 S-A4 P10404

Cảm biến STK412 S-A4 P10404

- Tên SP: Cảm biến lưu lượng

- Mã SP: STK412 S-A4  IND: P10404

- Detection range: nước 1-150 cm/s, và dầu 3-300 cm/s

- Compressive strength: 100 bar

- Sensor leght: 25mm

- Môi trường hoạt động: - 20 - 80 độ C

- kết nối: M12 giắc cắm, 4 chân kim

- Xuất xứ: EGE - Germany

MV.050.675 /01 Washup brush

MV.050.675 /02 Washup brush

MV.050.687 / Pinion

MV.054.746 / Doctor blade

MV.054.942 / Bearing bolt

MV.054.945 / Bearing bolt

MV.054.946 / Bearing bolt

MV.054.954 / Bearing bolt

MV.054.957 / Bearing bolt

MV.054.960 / Bearing bolt

MV.055.009 / Bearing plate DS cpl

MV.057.102 /01 Filter cpl

MV.057.197 / Distributor

MV.057.198 / Distributor

MV.057.198 /01 Distributor

MV.057.867 / Bearing bolt OS cpl

MV.059.822 / Roller cpl

MV.060.593 /01 Gap cover

MV.100.432 /01 Gripper bar

MV.103.290 / Forwarding sucker

MV.103.291 / Forwarding sucker

MV.103.294 / Brush holder OS

MV.103.295 /01 Pile stop

MV.103.295 /02 Pile stop

 

C5.017.140 Chain guide

C5.017.141 Chain guide

C5.017.111 Chain deviator

C5.017.113 Chain deviator

C5.017.106 Chain deviator

C5.017.107 Chain deviator

00.510.0007 Washer

00.580.0371 Pipe clip

91.090.801F Base plate cpl

C5.017.171 Bush

93.023.011 Pipe clip

61.105.1322 Pile motor

C4.372.407 Adjusting spindle

00.520.1249 Grub screw

00.600.0003 Set collar

00.580.0791 Lubrication-free bushing

00.510.0335 Hexagon nut

C4.372.028 Adjustment knob

10.102.4699 Plate

00.510.0532 Washer

00.540.0845 Fillister head screw

58.022.319 Retaining spring

C4.372.408 Bearing

00.520.0246 Allen screw

C4.372.401 Spring

00.580.0029 Grub screw

C4.372.412 Set collar

00.520.0628 Allen screw

00.520.1046 Allen screw

C4.372.403 Support

C4.372.404 Guide

C4.372.405 Support DS

00.540.0605 Washer

00.520.1695 Hexagon-head screw

00.520.1978 Hexagon-head screw

00.520.0238 Allen screw

00.540.1034 Straight pin

00.540.0628 Allen screw

C4.372.411 Guide pin

C4.372.410 Compression spring

C4.372.409 Pin

00.520.0884 Allen screw

C4.372.402 Support

C4.372.406 Cross bar

C4.372.415 Support OS

G2.110.1461 Sensor 

Encoder C2.110.2571 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng