hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat module SSK2 00.785.1162
Flat module SSK2 00.785.1162
Flat module SSK2 00.785.1162
Flat module SSK2 00.785.1162

Flat module SSK2 00.785.1162

- Tên SP: Flat modul SSK2

- HDM-Nr: 00.788.0222

00.785.0598

00.785.1073

00.782.0691

00.785.1162

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS CD.146.9001-001/08 - 91SSK2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flat module 00.785.1162

Flat module: SSK2

- Tên SP: Flat modul SSK2

- HDM-Nr: 00.785.1162

00.785.0598

00.785.1073

00.782.0691

00.788.0222

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS CD.146.9001-001/08 - 91SSK2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Flat module 00.788.0222

Flat module 00.785.1162

bản mạch máy in heidelberg

Bản mạch SSK2, Flat modul SSK2, mainboard SSK2, board 00.785.1073, CD102 board 00.785.0598, board 00.788.0222, flat module 00.785.1162,  flat module 00.785.1073, flat module 00.788.0222, flat module 00.785.0598.

board UVM3, board UVM3-V, board UVM2, board AVM3

Flat Board    00.783.0176/02    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0180/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0181/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0187/    Sensor EMECH SWIT MEOP
Flat Board    00.783.0188/    Sensor EMECH SWIT MEOP
Flat Board    00.783.0261/    Door knob RH-NZM7
Flat Board    00.783.0329/01    Hard disk cpl. Kontron
Flat Board    00.783.0329/02    Hard disk cpl. Image PC06
Flat Board    00.783.0340/01    Hard disk cpl. Kontron
Flat Board    00.783.0340/02    Hard disk cpl. Image MC2-06
Flat Board    00.783.0343/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5
Flat Board    00.783.0369/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0370/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0377/    Limit switch
Flat Board    00.783.0388/    Sensor OPT RS PROX
Flat Board    00.783.0388/01    Sensor OPT RS PROX
Flat Board    00.783.0390/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0395/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0433/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.0462/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0470/    Sensor US SWIT PROX
Flat Board    00.783.0477/    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED
Flat Board    00.783.0477/01    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED
Flat Board    00.783.0490/    Power part Sinus WR 24/230
Flat Board    00.783.0491/    Auxiliary contact 3RH1921-1HA22 Sie.Sir
Flat Board    00.783.0503/02    Power supply unit USV 24V DC
Flat Board    00.783.0504/    Accumulator Akku 24V/4,5Ah
Flat Board    00.783.0504/01    Accumulator Akku 24V/4,5Ah
Flat Board    00.783.0526/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.0553/02    Control station computer MC3-C-RO-03
Flat Board    00.783.0553/03    Control station computer MC3-C-RO-04
Flat Board    00.783.0554/    Cable DVI-Ltg  2.6m
Flat Board    00.783.0574/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.0576/01    Receiver board - disp DVI Empfaenger 15"
Flat Board    00.783.0590/01    Cable, pre-confectioned Power-Ltg  2.6m
Flat Board    00.783.0632/    Memory ASK
Flat Board    00.783.0632/01    Memory board ASK formated
Flat Board        Memory board ASK formatiert
Flat Board    00.783.0670/    Sensor MAGN REED LEVL
Flat Board    00.783.0677/02    Sensor OPT BARR PROX RECV
Flat Board    00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A
Flat Board    00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A
Flat Board    00.783.0733/    Terminals +NZM3-XKCU
Flat Board    00.783.0734/    Terminal cover NZM3-XKSA
Flat Board    00.783.0737/    Shunt release NZM2/3-XA24
Flat Board    00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V
Flat Board    00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277
Flat Board    00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V
Flat Board    00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V
Flat Board    00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V
Flat Board    00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04
Flat Board    00.783.0766/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.0779/03    Sensor US SWIT PROX
Flat Board    00.783.0780/03    Hard disk cpl. Image RO31C04
Flat Board    00.783.0780/04    Hard disk cpl. Image RO31C04
Flat Board    00.783.0785/    Screwed connecting piece +NZM3-XKS
Flat Board    00.783.0792/02    Sensor US SWIT PROX
Flat Board    00.783.0799/    Sensor CAPAC SWIT PROX
Flat Board    00.783.0810/    Cable set f.Festpl.kit  Kontron
Flat Board    00.783.0821/    Main switch NZMB2-200A-NA
Flat Board    00.783.0822/    Main switch NZMB2-250A-NA
Flat Board    00.783.0841/    Power supply 3x400V - 24V/20A
Flat Board    00.783.0887/    Main switch NZMB2-A80-NA
Flat Board    00.783.0897/    Power supply 230V - 24,7V/10A
Flat Board    00.783.0972/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.1002/01    Power supply 370VDC 24,7V 20A
Flat Board    00.783.1005/    Power supply 230VAC 24VDC 20A
Flat Board    00.783.1034/    Adapter plate NZM2-XAP7
Flat Board    00.783.1035/    Adapter plate NZM3-XAP10
Flat Board    00.783.1037/    Adapter plate NZM2-XRAVR-24mm
Flat Board    00.783.1052/    Power supply NT33
Flat Board    00.783.1064/    Cable, pre-confec. CU-Flex-Isol. 120mm²
Flat Board    00.783.1065/    Cable, pre-confec. LTG-K 1x120mm² sw
Flat Board    00.783.1344/    Leistungsschalter Siemens 3RV1041-4JA10
Flat Board    00.783.1414/    Adapter cable 370 V
Flat Board    00.783.1422/    Sensor INDUC SWIT PROX
Flat Board    00.783.2011/    Sensor EMECH SWIT POS
Flat Board    00.783.2300/    Lampholder for signal lamp ZB5AVB1 Weiss
Flat Board    00.783.2491/    Locking push button ZB5-CH313 m.Rastung
Flat Board    00.783.2512/    Control station computer MC7-CP2000
Flat Board    00.783.2515/    Hard disk cpl. MC7-CP2000
Flat Board    00.783.3332/    Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
Flat Board    00.785.0017/06    Flat module ZSK
Flat Board    00.785.0017/07    Flat module ZSK
Flat Board    00.785.0025/05    Flat module RGP3
Flat Board    00.785.0036/01    Flat module AUK
Flat Board    00.785.0037/    Flat module FKK3
Flat Board    00.785.0065/02    Flat module LSM
Flat Board    00.785.0097/05    Flat module IOPB
Flat Board    00.785.0102/03    Flat module LDM
Flat Board    00.785.0117/12    Flat module ICPB
Flat Board    00.785.0120/07    Flat module LIOB
Flat Board    00.785.0130/01    Flat module EAM
Flat Board    00.785.0131/    Flat module EAM
Flat Board    00.785.0156/15    Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2
Flat Board    00.785.0173/05    Flat module RGP4
Flat Board    00.785.0181/03    Flat module RRM2
Flat Board    00.785.0193/01    Flat module EAM
Flat Board    00.785.0202/02    Flat module MWE o.Register
Flat Board    00.785.0210/01    EPROM module EPM9-RGP2-CPT SW013.4
Flat Board    00.785.0211/01    EPROM module,progr EPM7-DGP-ZID SW 013.4
Flat Board    00.785.0215/02    Flat module SAK2
Flat Board    00.785.0215/04    Flat module SAK2
Flat Board    00.785.0215/05    Flat module SAK2
Flat Board    00.785.0224/11    Flat module MID V004
Flat Board    00.785.0224/12    Flat module MID V004
Flat Board    00.785.0224/13    Flat module MID V004
Flat Board    00.785.0244/06    Module PDCM
Flat Board    00.785.0244/09    Module PDCM
Flat Board    00.785.0250/05    Flat module PMDB
Flat Board    00.785.0278/06    Module DSCM380
Flat Board    00.785.0293/03    Flat module DVM
Flat Board    00.785.0322/02    Flat module SEM3
Flat Board    00.785.0329/03    EPM8 EPROM module 8, p SW 023.3 DGP2-ZID
Flat Board    00.785.0330/16    EPROM module, progr. EPM12 V023.B
Flat Board    00.785.0342/07    Flat module ZFK
Flat Board    00.785.0346/06    EPROM module EPM8 BEK 202.1
Flat Board    00.785.0354/03    Flat module BEK teilbest. CP2000
Flat Board    00.785.0358/09    Module BLT4
Flat Board    00.785.0358/10    Module BLT4
Flat Board    00.785.0382/01    Flat module BEK vollbest CPC 1.04
Flat Board    00.785.0382/02    Flat module BEK vollbest CPC 1.04
Flat Board    00.785.0382/03    Flat module BEK vollbest CPC 1.04
Flat Board    00.785.0383/02    Flat module VSM2
Flat Board    00.785.0392/05    Flat module LTK500-2
Flat Board    00.785.0392/08    Flat module LTK500-2
Flat Board    00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48
Flat Board    00.785.0394/05    Flat module ADSM120
Flat Board    00.785.0404/11    Module BLT5
Flat Board    00.785.0404/12    Module BLT5
Flat Board    00.785.0406/04    Flat module ZSK2
Flat Board    00.785.0424/01    Flat module EEM2
Flat Board    00.785.0467/    Flat module 96.333
Flat Board    00.785.0477/    Flat module LFM
Flat Board    00.785.0479/    Flat module RGP5
Flat Board    00.785.0479/02    Flat module RGP5
Flat Board    00.785.0480/02    Module SCDB102
Flat Board    00.785.0482/03    Module SCDB74
Flat Board    00.785.0484/03    Module SCIB74
Flat Board    00.785.0487/03    Module SCIB52
Flat Board    00.785.0494/05    Module BLT7 90KW
Flat Board    00.785.0494/08    Module BLT7 90KW
Flat Board    00.785.0494/09    Module BLT7 90KW
Flat Board    00.785.0500/03    Flat module EAK-FK
Flat Board    00.785.0503/    Flat module SUM12
Flat Board    00.785.0504/03    Flat module RGP21
Flat Board    00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34
Flat Board    00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L
Flat Board    00.785.0520/07    Flat module RGP6
Flat Board    00.785.0531/09    EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8
Flat Board    00.785.0533/09    Module KVT4
Flat Board    00.785.0551/04    Flat module LTM300-4
Flat Board    00.785.0554/01    Flat module TLK4
Flat Board    00.785.0564/08    EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8
Flat Board    00.785.0572/04    Module LTM1500
Flat Board    00.785.0584/    Flat module MWE m.Register
Flat Board    00.785.0596/    EPROM module, progr. EPM8 BEK 204.0
Flat Board    00.785.0640/08    Flat module MSK3
Flat Board    00.785.0642/11    Module BLT5 55KW
Flat Board    00.785.0642/12    Module BLT5 55KW
Flat Board    00.785.0645/04    EPROM, programmed EPM7  RGP2 REK1026.3
Flat Board    00.785.0657/02    Flat module MOT3 m.Reg.,2DW,32FZ
Flat Board    00.785.0677/02    Flat module STK
Flat Board    00.785.0702/05    Flat module RGP6 B
Flat Board    00.785.0712/    Flat module EAK2
Flat Board    00.785.0719/03    Module EXK400-24M
Flat Board    00.785.0722/01    Flat module NVM2
Flat Board    00.785.0728/04    Module NT2000-1
Flat Board    00.785.0729/02    Module NT2000-2
Flat Board    00.785.0731/03    Flat module SVK5
Flat Board    00.785.0735/01    Flat module HGP 1B 4reihig
Flat Board    00.785.0743/03    Module DSCM380-S
Flat Board    00.785.0745/09    Module BLT5 37KW
Flat Board    00.785.0745/10    Module BLT5 37KW
Flat Board    00.785.0746/    Flat module SAK2 B
Flat Board    00.785.0749/15    Flat module HAK2-B-42.2
Flat Board    00.785.0750/15    Flat module HAK2-R-42.2
Flat Board    00.785.0758/01    Flat module AICB
Flat Board    00.785.0792/07    Flat module IDCB2
Flat Board    00.785.0792/08    Flat module IDCB2
Flat Board    00.785.0792/09    Flat module IDCB2
Flat Board    00.785.0795/02    EPROM module, progr. EPM12-CPT SW V036.3
Flat Board    00.785.0814/02    Backplane RER5
Flat Board    00.785.0820/    Flat module LTM300-3
Flat Board    00.785.0822/01    EPROM module, progr. EPM8 BEK 207.1
Flat Board    00.785.0823/05    EPROM module,progr. EPM12-CPT  SW V037.7
Flat Board    00.785.0833/    Backplane SSR2  4Steckpl.
Flat Board    00.785.0858/08    Module LTM2-1500-S
Flat Board    00.785.0860/06    Module LTM2-3000-S
Flat Board    00.785.0868/03    Flat module PACM100/2
Flat Board    00.785.0877/06    Flat module SCUB300
Flat Board    00.785.0918/02    Module L-DC  96.682
Flat Board    00.785.0919/    Flat module 96.613
Flat Board    00.785.0920/01    Flat module 96.614
Flat Board    00.785.0921/    Flat module 96.615
Flat Board    00.785.0922/    Flat module 96.616
Flat Board    00.785.0933/    Backplane EPHR
Flat Board    00.785.0940/    Flat module 96.627
Flat Board    00.785.0950/    Backplane EPR2 (SM)
Flat Board    00.785.0953/    Backplane EA-FV2
Flat Board    00.785.0958/04    Module MDPS13-B
Flat Board    00.785.1020/12    EPROM, programmed progr.HAK2-42.2
Flat Board    00.785.1037/02    Module LTM4000/SRM
Flat Board    00.785.1038/06    Module SCUB
Flat Board    00.785.1042/04    Module L-MACB-SICB
Flat Board    00.785.1043/05    Flat module IDEB2
Flat Board    00.785.1046/03    Flat module EAK4
Flat Board    00.785.1052/01    Flat module EWK
Flat Board        Flat module EWK/00.785.0016
Flat Board    00.785.1073/    EPROM, programmed prog. SSK2-37 DIL28
Flat Board    00.785.1086/03    Module PDCM2
Flat Board    00.785.1089/07    EPROM module, progr. EPM21 HGP1-B V133.5
Flat Board    00.785.1094/07    Module IDCM2-16
Flat Board    00.785.1128/    Flat module BZFM
Flat Board    00.785.1145/    Flat module TSK
Flat Board    00.785.1155/03    Flat module AIOB
Flat Board    00.785.1156/    Flat module ZSK2
Flat Board    00.785.1161/01    Module DIPM220
Flat Board    00.785.1161/05    Module DIPM220
Flat Board    00.785.1162/02    Flat module SSK2 SW: SSK 37
Flat Board    00.785.1162/03    Flat module SSK2 SW: SSK 37
Flat Board    00.785.1166/01    Modul DIPM2C-SI
Flat Board        Module DIPM2C-SI
Flat Board    00.785.1167/01    Module DIPM2
Flat Board    00.785.1168/03    Module DIPM220-R
Flat Board    00.785.1168/05    Module DIPM220-R
Flat Board    00.785.1172/02    Flat module MWE
Flat Board    00.785.1179/13    Module MDIS75
Flat Board    00.785.1185/    11Flat module SEK2 Bogen 009
Flat Board        Flat module SEK2 Bogen 009
Flat Board    00.785.1196/12    Module MDPS55
Flat Board    00.785.1206/10    Module MDPS37
Flat Board    00.785.1206/12    Module MDPS37
Flat Board    00.785.1207/08    Modul ELT90
Flat Board        Module ELT90
Flat Board    00.785.1226/04    Module DSCM24-2
Flat Board    00.785.1248/06    Flat module EPM21 V042.7
Flat Board    00.785.1261/10    Flat module CDAB380-1
Flat Board    00.785.1262/10    Flat module CDAB380-2
Flat Board    00.785.1271/03    Module KID2 V309.010 PM52/74
Flat Board    00.785.1272/01    Module KID2 V6.020
Flat Board    00.785.1273/01    Module KID2 V8.010
Flat Board    00.785.1285/05    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1285/06    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1285/08    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1298/03    EPROM, programmed KID V309.010 PM74/52
Flat Board    00.785.1309/07    Flat module IDCB3
Flat Board    00.785.1315/    Flat module ZRM2
Flat Board    00.785.1316/06    Memory board bespielte SCU2B V10.2
Flat Board    00.785.1332/06    Module MDPS36
Flat Board    00.785.1335/07    Module MDIS140
Flat Board    00.785.1364/    Flat module STK2
Flat Board    00.785.1366/01    Flat module SUM9-2
Flat Board    00.785.1384/    Display unit SDU10
Flat Board    00.785.1443/    Module SCU2B-DVI
Flat Board    00.785.1451/01    Flat module EPM12 V310.1 PM74/52
Flat Board    00.785.1475/02    Module PDIM
Flat Board    00.785.1476/03    Module PDIM-I
Flat Board    00.785.1501/06    Flat module EPM21 V047.6
Flat Board    00.785.1513/02    Module DIPM220-AI
Flat Board    00.785.1528/03    Module SCU2B
Flat Board    00.785.1529/02    Module SCU2B-DVI
Flat Board    00.785.1541/    Module PSDM370/5
Flat Board    00.785.1541/03    Module PSDM370/5
Flat Board    00.785.1545/    Set of spare parts fuer PSDM370
Flat Board    00.785.1546/    Set of spare parts fuer PSFB370
Flat Board    00.785.1553/    Flat module PSFB370/5-1
Flat Board    00.785.1583/01    Module ASCM24-2
Flat Board    00.785.1669/    Module MSPM170
Flat Board    MV.036.387 /03    Display
Flat Board    MV.050.142 /01    Retrofit
Flat Board    MV.050.536 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.537 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.538 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.538 /01    Limit switch
Flat Board    MV.050.654 /    Position switch
Flat Board    MV.051.051 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.052 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.054 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.056 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.057 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.058 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.059 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.068 /    Locking push button (illuminated)
Flat Board    MV.051.070 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.071 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.073 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.074 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.075 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.081 /    Palm button
Flat Board    MV.051.082 /    Switch
Flat Board    MV.051.084 /    Switch
Flat Board    MV.051.085 /    Feeler
Flat Board    MV.051.411 /    Limit switch
Flat Board    MV.053.111 /01    Circuit-breaker
Flat Board    MV.053.200 /02    EPROM module, progr.
Flat Board    MV.061.904 /    CP2000-SM102
Flat Board    MV.061.917 /    Control station computer
Flat Board    MV.061.918 /    Control station computer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng