hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat module 91.144.6021
Flat module 91.144.6021
Flat module 91.144.6021
Flat module 91.144.6021

Flat module 91.144.6021

- Tên SP: Bản mạch EAK2

- HDM-Nr: 91.144.6021

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flat module EAK2  91.144.6021   

- Tên SP: Bản mạch 

- HDM-Nr: 91.144.6021

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Board 91.144.6021

Board 00.782.1885

Flat module STK2 00.785.1364

Board STK2

Board 00.785.1364

Board 00.785.0031

Board 00.785.0328

Board M2.144.5081

Board 00.779.2160

Board 00.785.0347

Board 00.785.1048

Board 00.785.0823

Board 00.785.0823/05

Board 00.781.9274

Flat module 00.785.0564

Flat module 00.785.1348

Board IBDP2 

CP.158.0232 Control unit

F2.150.908 Ink zone plate

F4.091.913 Reflector

00.785.1348 Flat module IDPB2

F2.091.987 Distance sleeve

F2.092.926 Tappet

0.785.1416 Module

F2.150.0110 Touch-sensitive screen

10.118.8399 Touch-sensitive screen

F2.146.0110 Flat module

A1.144.9129 Emergency stop switch

A1.144.9130 Emergency stop switch

 

Flat module 00.785.4969

Flat module 00.785.0329

Board 00.781.3651

Board  CP.186.5554

Flat module 00.785.1185

Flat module 71.186.4371

Flat module 00.785.0382

Flat module PP.05802695

Flat module 00.785.0216 

Flat module 00.779.2132

Flat module 81.186.5385

Flat module 00.788.0222

Flat module 00.785.1162

00.783.0176/02 Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/ Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0388/ Sensor OPT RS PROX
00.783.0388/01 Sensor OPT RS PROX
00.783.0390/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0395/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0433/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0462/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0470/ Sensor US SWIT PROX
00.783.0574/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0670/ Sensor MAGN REED LEVL
00.783.0677/02 Sensor OPT BARR PROX RECV
00.783.0724/ Main switch NZM2-125A-NA 100-125A
00.783.0730/ Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A
00.783.0766/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0779/03 Sensor US SWIT PROX
00.783.0780/03 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0780/04 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0785/ Screwed connecting piece +NZM3-XKS
00.783.0792/02 Sensor US SWIT PROX
00.783.0799/ Sensor CAPAC SWIT PROX
00.783.0810/ Cable set f.Festpl.kit  Kontron
00.783.0821/ Main switch NZMB2-200A-NA
00.783.0822/ Main switch NZMB2-250A-NA
00.783.0841/ Power supply 3x400V - 24V/20A
00.783.0887/ Main switch NZMB2-A80-NA
00.783.0897/ Power supply 230V - 24,7V/10A
00.783.0972/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.1002/01 Power supply 370VDC 24,7V 20A
00.783.1005/ Power supply 230VAC 24VDC 20A
00.783.1034/ Adapter plate NZM2-XAP7
00.783.1035/ Adapter plate NZM3-XAP10
00.783.1037/ Adapter plate NZM2-XRAVR-24mm
00.783.1052/ Power supply NT33
00.783.1414/ Adapter cable 370 V
00.783.1422/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.2011/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.2515/ Hard disk cpl. MC7-CP2000
00.783.3332/ Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
00.785.0017/06 Flat module ZSK
00.785.0017/07 Flat module ZSK
00.785.0025/05 Flat module RGP3
00.785.0036/01 Flat module AUK
00.785.0037/ Flat module FKK3

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng