hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat Module 00.785.1262
Flat Module 00.785.1262

Flat Module 00.785.1262

- Tên SP: Flat Module CDAB380-2 

- HDM-Nr: 00.785.1262

- Ứng dụng:  Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 61.090.9630-002/02 = 60A411

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Flat Module CDAB380-2 

00.785.1262

- Tên SP: Flat Module CDAB380-2 

- HDM-Nr: 00.785.1262

- Ứng dụng:  Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 61.090.9630-002/02 = 60A411

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Flat module  BAK2 

Flat module 00.785.0836

00.785.1171 Module DIPM220-AI

00.785.1246 Module PDIM

00.785.0628 Flat module BKM2

00.785.1143 Module CDCM2

00.785.1237 Module CDCM1

00.785.1262 Flat module CDAB380-2

00.783.0841 Power supply

00.783.0921 Relay RT33L, DC 24V, 1S

F2.147.1201 Clamping bar

71.142.1004 Clamping bar

00.783.0176/02  Sensor
00.783.0180/    Sensor
00.783.0181/    Sensor
00.783.0187/    Sensor
00.783.0188/    Sensor
00.783.0343/    Sensor 
00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5
 00.783.0369/    Sensor 
00.783.0370/    Sensor 

00.783.0377/    Limit switch

00.783.0388/    Sensor

00.783.0388/01    Sensor

 00.783.0390/    Sensor

 00.783.0395/    Sensor

 00.783.0433/    Sensor

 00.783.0462/    Sensor

 00.783.0470/    Sensor

 00.783.0477/    Magnet

 00.783.0477/01    Magnet

 00.783.0490/    Power part Sinus 

 00.783.0491/    Auxiliary contact 3RH1921-1HA22 Sie.Sir

 00.783.0503/02    Power supply unit 

 00.783.0504/    Accumulator

 00.783.0504/01    Accumulator

 00.783.0526/    Sensor 

 00.783.0553/02    Control station computer MC3-C-RO-03

 00.783.0553/03    Control station computer MC3-C-RO-04

 00.783.0554/    Cable DVI-Ltg  2.6m

 00.783.0574/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0576/01    Receiver board 

 00.783.0632/    Memory ASK

 00.783.0632/01    Memory board ASK formated

 00.783.0670/    Sensor MAGN REED LEVL

 00.783.0677/02    Sensor OPT BARR PROX RECV

 00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0733/    Terminals +NZM3-XKCU

 00.783.0734/    Terminal cover NZM3-XKSA

 00.783.0737/    Shunt release NZM2/3-XA24

 00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/    Sensor

 00.783.0779/03    Sensor

   00.785.0017/06    Flat module ZSK

 00.785.0025/05    Flat module RGP3

 00.785.0036/01    Flat module AUK

 00.785.0037/    Flat module FKK3

 00.785.0065/02    Flat module LSM

 00.785.0097/05    Flat module IOPB

 00.785.0102/03    Flat module LDM

 00.785.0117/12    Flat module ICPB

 00.785.0120/07    Flat module LIOB

 00.785.0130/01    Flat module EAM

 00.785.0131/    Flat module EAM

 00.785.0156/15    Flat module ZTK 

 00.785.0173/05    Flat module RGP4

 00.785.0181/03    Flat module RRM2

 00.785.0193/01    Flat module EAM

 00.785.0202/02    Flat module MWE

  00.785.0215/02    Flat module SAK2

 00.785.0224/11    Flat module MID

 00.785.0244/06    Module PDCM

 00.785.0250/05    Flat module PMDB

 00.785.0278/06    Module DSCM380

 00.785.0293/03    Flat module DVM

 00.785.0322/02    Flat module SEM3

 00.785.0358/09    Module BLT4

 00.785.0382/01    Flat module BEK

 00.785.0383/02    Flat module VSM2

 00.785.0392/05    Flat module LTK500-2

 00.785.0392/08    Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05    Flat module ADSM120

 00.785.0404/11    Module BLT5

 00.785.0404/12    Module BLT5

 00.785.0406/04    Flat module ZSK2

 00.785.0424/01    Flat module EEM2

 00.785.0467/    Flat module 96.333

 00.785.0477/    Flat module LFM

 00.785.0479/    Flat module RGP5

 00.785.0479/02    Flat module RGP5

 00.785.0480/02    Module SCDB102

 00.785.0482/03    Module SCDB74

 00.785.0484/03    Module SCIB74

 00.785.0487/03    Module SCIB52

 00.785.0494/05    Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03    Flat module EAK-FK

 00.785.0503/    Flat module SUM12

 00.785.0504/03    Flat module RGP21

 00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07    Flat module RGP6

 00.785.0531/09    EPROM module

 00.785.0533/09    Module KVT4

 00.785.0551/04    Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01    Flat module TLK4

 00.785.0564/08    EPROM module

 00.785.0572/04    Module LTM1500

 00.785.0584/    Flat module 

 00.785.0596/    EPROM module

 00.785.0640/08    Flat module MSK3

 00.785.0642/11    Module BLT5 55KW

 00.785.0642/12    Module BLT5 55KW

  00.785.0677/02    Flat module STK

 00.785.0702/05    Flat module RGP6 B

 00.785.0712/    Flat module EAK2

 00.785.0719/03    Module EXK400-24M

 00.785.0722/01    Flat module NVM2

 00.785.0728/04    Module NT2000-1

 00.785.0729/02    Module NT2000-2

 00.785.0731/03    Flat module SVK5

 00.785.0735/01    Flat module HGP 1B 4reihig

 00.785.0743/03    Module DSCM380-S

 00.785.0745/09    Module BLT5 37KW

 00.785.0745/10    Module BLT5 37KW

 00.785.0746/    Flat module SAK2 B

91.144.8062 Power part board

91.144.8062 Power part board

C2.146.9001 Plug-in unit

C3.146.9001 Plug-in unit

C4.146.9001 Plug-in unit

C5.146.9001 Plug-in unit

C6.146.9001 Plug-in unit

C7.146.9001 Plug-in unit

C8.146.9001 Plug-in unit

C9.146.9001 Plug-in unit

CA.146.9001 Plug-in unit

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng