hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480
Flat module 00.785.0480

Flat module 00.785.0480

- Tên SP: Bản mạch  

- HDM-Nr: 00.785.0480

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flat module   

00.785.0480    

- Tên SP: Bản mạch  

- HDM-Nr: 00.785.0480

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Flat module 00.785.0480

Flat module 00.785.0628

00.785.0720 Modul Module

00.785.0628 Flat module

00.785.0383 Flat module

91.144.3041 Modul SVM

F2.144.3092 Earth-leakage monitor

G5.144.7011 Relay kpl.2Schl

00.783.0105 Motor contactor 3RT1016-1HB41 4KW24V

00.783.0109 Auxiliary contactor 3RH1131-2HB40 24V DC

F2.147.1330 Automatic cutout

00.783.0156 Circuit-breaker

Flat module 00.785.0518

Flat module 00.785.1286

Flat module 00.785.0252 

Flat module 00.785.0469

Flat module 00.785.0408

Flat module 00.785.0409

Flat module 00.785.0251 

Flat module 00.785.0193

Flat module 00.785.0252 

Flat module 00.785.0032

Flat module 00.781.8734

Flat module 00.781.7796

Flat module 00.781.3651

Flat module CP.186.5554

Flat module 00.782.0699

Flat module 81.186.5385

Flat module 00.785.1232/01

Flat module 00.781.2167

Flat module 00.785.0354

Flat module 00.785.0362

Flat module 00.781.3647

Flat module CP.186.5564

Main board 00.782.0646 

Main board CP.186.5314

Flat module 00.785.1145

Flat module 00.781.2094

Flat module 00.785.0729

Flat module NT2000-2

Flat module 00.781.4529

Ink display panel 00.781.4529

Flat module IOPB

Ink display panel  IOPB

Flat module 00.785.0838

Flat module 00.785.0657

Flat module 00.785.0039

EPROM module 00.785.1089

EPROM module 00.781.9609

Flat module AICB 00.785.0758

Flat module AIOB 00.785.1155

Flat module EPM21 V045.0 00.785.1373

Flat module 00.785.0735

Flat module 00.785.0640

Flat module NVM2 00.785.0722

Flat module C2.146.5011

Flat module RGP6-B 00.785.0702

Module ASCM24-2 00.785.1022

00.785.0642 Module BLT5

00.785.1022 Module ASCM24-2

00.785.0518 Flat module GRM120-2L

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng