hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat module 00.785.0382
Flat module 00.785.0382
Flat module 00.785.0382
Flat module 00.785.0382

Flat module 00.785.0382

- Tên SP: Bản mạch

- HDM-Nr: 00.785.0382

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flat module

00.785.0382  

 

- Tên SP: Bản mạch

- HDM-Nr: 00.785.0382

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Flat module 00.785.0382

Flat module PP.05802695

Flat module 00.785.0216 

Flat module 00.779.2132

Flat module 81.186.5385

Flat module 00.788.0222

Flat module 00.785.1162

00.783.0176/02 Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/ Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0388/ Sensor OPT RS PROX
00.783.0388/01 Sensor OPT RS PROX
00.783.0390/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0395/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0433/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0462/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0470/ Sensor US SWIT PROX
00.783.0574/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0670/ Sensor MAGN REED LEVL
00.783.0677/02 Sensor OPT BARR PROX RECV
00.783.0724/ Main switch NZM2-125A-NA 100-125A
00.783.0730/ Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A
00.783.0766/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0779/03 Sensor US SWIT PROX
00.783.0780/03 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0780/04 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0785/ Screwed connecting piece +NZM3-XKS
00.783.0792/02 Sensor US SWIT PROX
00.783.0799/ Sensor CAPAC SWIT PROX
00.783.0810/ Cable set f.Festpl.kit  Kontron
00.783.0821/ Main switch NZMB2-200A-NA
00.783.0822/ Main switch NZMB2-250A-NA
00.783.0841/ Power supply 3x400V - 24V/20A
00.783.0887/ Main switch NZMB2-A80-NA
00.783.0897/ Power supply 230V - 24,7V/10A
00.783.0972/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.1002/01 Power supply 370VDC 24,7V 20A
00.783.1005/ Power supply 230VAC 24VDC 20A
00.783.1034/ Adapter plate NZM2-XAP7
00.783.1035/ Adapter plate NZM3-XAP10
00.783.1037/ Adapter plate NZM2-XRAVR-24mm
00.783.1052/ Power supply NT33
00.783.1414/ Adapter cable 370 V
00.783.1422/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.2011/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.2515/ Hard disk cpl. MC7-CP2000
00.783.3332/ Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
00.785.0017/06 Flat module ZSK
00.785.0017/07 Flat module ZSK
00.785.0025/05 Flat module RGP3
00.785.0036/01 Flat module AUK
00.785.0037/ Flat module FKK3

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng