hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flat module CP.186.5554
Flat module CP.186.5554

Flat module CP.186.5554

- Tên SP: Bản mạch

- HDM-Nr: CP.186.5554

  Mã mới: 00.781.3651

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flat module

CP.186.5554  

 

- Tên SP: Bản mạch

- HDM-Nr: CP.186.5554

  Mã mới: 00.781.3651

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Board 00.781.3651

Board  CP.186.5554

Flat module 00.785.1185

Flat module 71.186.4371

Flat module 00.785.0382

Flat module PP.05802695

Flat module 00.785.0216 

Flat module 00.779.2132

Flat module 81.186.5385

Flat module 00.788.0222

Flat module 00.785.1162

00.783.0176/02 Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/ Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0388/ Sensor OPT RS PROX
00.783.0388/01 Sensor OPT RS PROX
00.783.0390/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0395/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0433/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0462/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0470/ Sensor US SWIT PROX
00.783.0574/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0670/ Sensor MAGN REED LEVL
00.783.0677/02 Sensor OPT BARR PROX RECV
00.783.0724/ Main switch NZM2-125A-NA 100-125A
00.783.0730/ Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A
00.783.0766/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0779/03 Sensor US SWIT PROX
00.783.0780/03 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0780/04 Hard disk cpl. Image RO31C04
00.783.0785/ Screwed connecting piece +NZM3-XKS
00.783.0792/02 Sensor US SWIT PROX
00.783.0799/ Sensor CAPAC SWIT PROX
00.783.0810/ Cable set f.Festpl.kit  Kontron
00.783.0821/ Main switch NZMB2-200A-NA
00.783.0822/ Main switch NZMB2-250A-NA
00.783.0841/ Power supply 3x400V - 24V/20A
00.783.0887/ Main switch NZMB2-A80-NA
00.783.0897/ Power supply 230V - 24,7V/10A
00.783.0972/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.1002/01 Power supply 370VDC 24,7V 20A
00.783.1005/ Power supply 230VAC 24VDC 20A
00.783.1034/ Adapter plate NZM2-XAP7
00.783.1035/ Adapter plate NZM3-XAP10
00.783.1037/ Adapter plate NZM2-XRAVR-24mm
00.783.1052/ Power supply NT33
00.783.1414/ Adapter cable 370 V
00.783.1422/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.2011/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.2515/ Hard disk cpl. MC7-CP2000
00.783.3332/ Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
00.785.0017/06 Flat module ZSK
00.785.0017/07 Flat module ZSK
00.785.0025/05 Flat module RGP3
00.785.0036/01 Flat module AUK
00.785.0037/ Flat module FKK3

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng