hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Filter cartridge 00.780.0093
Filter cartridge 00.780.0093
Filter cartridge 00.780.0093
Filter cartridge 00.780.0093

Filter cartridge 00.780.0093

- Tên SP: Lõi lọc C64/1

- HDM-Nr: 00.780.0093 

- Ứng dụng: Bơm chân không

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg

 

Liên hệ

Filter cartridge 00.780.0093 

- Tên SP: Lõi lọc C64/1

- HDM-Nr: 00.780.0093 

- Ứng dụng: Bơm chân không

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg 

Filter  00.780.0093 

Bộ lọc 00.780.0093

61.184.1051/02    valve 98.184.1051                                          

61.184.1311   valve , Φ4mm                                 

61.184.1311/02   valve , Φ4mm                                 

61.335.001/04     valve                                 

61.335.004/     valve                               

C6.302.502/01  valve 202 750/S6

87.005.020F Roller lever cpl

C6.011.121 Cam follower

C3.011.150 Gasket

C3.011.128F Gripper holder

49.011.011 Compression sprin

C3.011.627 Gripper

C3.011.131 Spring support piece

C6.011.129 Stop

C6.011.130 Stop

87.581.120F Roller lever cpl

C6.011.121 Cam follower

C3.011.150 Gasket

82.582.627F Gripper

82.582.727F Gripper cpl

C3.581.628F Gripper holder

82.582.627 Gripper

82.582.727 Gripper

00.500.0633 Straight pin

C6.581.129 Gripper stop

C6.581.130 Gripper stop

91.581.018 Compression spring

C3.581.131 Spring support piece

C6.721.039F Adjusting worm gear

C4.008.061S Worm support

C5.721.041 Bearing

66.011.065 Compression spring

C5.721.010 Adjustment sleeve

C5.721.012 Threaded bolt

C5.721.009 Bearing

C5.721.057S Bearing plate DS cpl

C4.721.019 Pin

00.550.0006 Needle bushing

71.030.229 Intermediate gear

71.030.234 Intermediate gear

00.600.0125 Lubricating nipple

00.471.0141 air hose

00.580.4309 coupling

00.580.3991 Hose throttle

M4.334.009 Pneumatic cylinder

00.471.0141 Compressed-air hose

92.184.1012 Gasket

00.471.0141 Compressed-air hose

M4.335.002 Cylinder/valve unit

                             

C6.302.502/04   valve                                  

C6.302.502/05  valve                                  

G2.334.001/06    valve                                          

G2.335.491/01  valve                                   

G2.335.493/01   valve                           

M2.184.1111/05 Valve                             

M2.184.1121/05 Valve                             

M2.184.1131/05   Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01   valve                                  

S9.184.1051/02   valve, 61.184.1051/02

                     

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng