hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Filter 63.196.1911
Filter 63.196.1911
Filter 63.196.1911
Filter 63.196.1911

Filter 63.196.1911

- Tên SP: Bộ lọc

- Mã HDM-Nr: 63.196.1911

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Filter cpl 63.196.1911

Filter cartridge 63.196.1911

Filter cpl 63.196.1911

Lõi lọc 63.196.1911

Bộ lọc 63.196.1911

- Tên SP: Bộ lọc

- Mã HDM-Nr: 63.196.1911

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

63.196.1911 Filter

63.102.3031 Filter cpl

47.018.106 Filter cartridge

G2.102.2121 Filter cartridge 

F2.038.640F Plate cpl

00.580.0965 Dust separator

00.580.1117 Hood

66.068.105 Gasket

66.068.106 Gasket

76.014.026 gear

47.018.106 Filter cartridge

00.580.6922 O-seal

C2.538.631 Hose

F2.018.229 Gasket

00.471.0169 Spiral hose NW40x4 PUR

 L2.179.1501 Blower 

F2.018.220 Valve

61.105.3943 Gear motor

61.105.1943 Gear motor

61.105.2943 Gear motor

61.105.3944 Gear motor

F2.105.1062 Gear motor

61.198.1243 Gear motor

61.144.1161 Servo-drive

F4.144.1141 Servo-drive

F2.016.603 Threaded spindle

F2.016.638 Stop ring

00.580.4808 Gear

F2.016.606 Bearing plate

F2.016.605 Motor bracket

F2.016.607 Spur gear

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-P

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng