hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gear Clutch 0881.0330.4DB
Gear Clutch 0881.0330.4DB
Gear Clutch 0881.0330.4DB
Gear Clutch 0881.0330.4DB

Gear Clutch 0881.0330.4DB

- Tên SP: Khớp ly hợp

- Mã SP: 0881.0330.4DB

- Mã DB: 070537

- Ứng dụng: Đầu đóng ghim 

- Hãng sx: Martini - Đức

Liên hệ

Thương hiệu: Martinni - Đức

Feed Gear Clutch 0881.0330.4DB

- Tên SP: Khớp ly hợp

- Mã SP: 0881.0330.4DB

- Mã DB: 070537

- Ứng dụng: Đầu đóng ghim 

- Hãng sx: Martini - Đức

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

Sensor 00.783.0181

Sensor MV.030.123

M2.110.1422 Sensor

C3.147.1331 Sensor

C3.147.1341 Sensor

C3.147.1321 Sensor

C3.147.1351 Sensor

C3.147.1381 Sensor

C3.147.1391 Sensor

C3.147.1361 Sensor

C3.147.1311 Sensor

00.580.0028 Safety washer

00.600.0314 Lubricating nipple

87.583.319 Cam follower

82.583.312 Bearing bolt DS

00.550.0306 Axial bearing disc AS 5070

00.550.0198 Axial needle bearing cage AXK 5070

87.583.314 Bearing DS

00.550.0113 Needle bearing NK 40/30ASR1

00.550.0083 Needle bearing NK 40/20ASR1

00.550.0806 Bearing disc LS 4060

00.550.0197 Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0285 Axial bearing disc AS 4060

82.583.325 Guide

82.583.319 Torsion bar spring

M3.016.230 Forwarding roller shaft

C5.016.101 Base plate

C5.016.102 Clutch shaft

C5.016.134 Spacer ring

C5.016.135 Spacer ring

C5.016.136 Driver

10.066.8099 Plate

42.431.018 Washer

66.016.118 Adjusting disc

66.016.128 Washer

00.500.0053 Tapered pin

00.510.0098 Circlip

00.520.0971 Grooved ball bearing 6205-RS

00.530.0079 Notched nail

00.540.0040 Key

00.520.1740 Shim ring

66.109.131 Coupling

C5.109.1321 Brake

C6.302.303F Distributor

C6.302.513 Hose

C6.302.514 Hose

C6.302.712 Hose

00.470.0077 Tube

00.250.0484 Sleeve insert

C6.302.112 Spacer

91.147.7522 Connecting line

91.147.7520 Connecting line

C6.126.2021 Sensor

C6.302.302 Sensor

C6.302.301F Reciprocating pump

C6.302.502 valve

41.028.061F Governor foot shaft

41.028.061 Governor foot shaft

66.028.066 Pin

00.500.0020 pin

00.500.0022 Tapered pin

66.028.014 Plug

66.028.067 Spacer ring

66.028.142 Pin

00.520.0873 Self-locking nut

66.028.080F Lever cpl

66.028.080 Lever

00.580.0291 Lubrication-free bushing

66.028.138 Roller shaft

00.520.1019 Grooved ball bearing

00.510.0087 Circlip

66.028.065 Pin

66.028.082 Connecting rod

00.510.0441 Shim ring

00.510.0088 Circlip

66.028.085 Tension spring

00.520.0629 Allen screw

00.520.0412 Hexagon nut

66.028.083 Bearing bolt

00.580.0028 washer

00.520.0414 Hexagon nut

00.510.0415 Supporting disk

00.510.0089 Circlip

66.028.084 Cross bar

00.520.1047 Hexagon-head screw

00.580.0228 Safety washer

66.028.069 Governor foot lever

66.028.070 Pin

00.520.1793 Shim ring

00.510.0090 Circlip

66.028.068 Lever

66.028.073 Bush

00.520.1046 Allen screw

00.520.0413 Hexagon nut

C5.028.075F Feeler

C5.072.202 Housing

C5.072.237 Clamping bolt

C5.072.216 Threaded bushing

66.072.213 Key

10.108.7799 Plate

66.072.222 Compression spring

66.072.221 Compression spring

00.580.2900 Short-stroke cylinder

C5.072.239 Lever

C5.072.208 Pin

66.849.019 Sheet guide plate

C5.072.217 Stop pin

01.016.072 Compression spring

00.530.0274 Spring pin

66.072.212 Lever

01.013.010 Hinge bolt

00.530.0276 Spring pin

C5.072.206 Driver OS

66.072.211 Lever

C5.072.227 Side stop OS

66.849.007 Sheet stop

C5.072.209 Adjusting bolt

00.580.0571 Pull roll

C5.072.204 Bearing DS

00.550.0380 Needle bushing

C5.072.205 Driver DS

66.072.210 Shaft

66.072.214 Spring lever

C5.028.015F Guide lever

00.580.0791 Lubrication-free bushing

C5.028.016F Eccentric bolt

00.530.0262 Grooved pin

00.600.0013 collar

00.530.0222 Spring pin

66.028.017 Pin

66.028.133 Washer

00.520.1019 Grooved ball bearing

00.530.0188 Spring pin

00.510.0087 Circlip

C5.028.206 Spacer

6.028.028 Retaining spring

66.028.018 Guide piece

66.028.019 Guide

C5.028.011S Lifting sucker tube

C4.028.024 Spacer tube

C4.028.015 Roller lever

66.028.035 Pin

00.520.1020 Grooved ball bearing

00.580.0228 Safety washer

66.028.139 Connection fitting

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng