hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Embrague alimentador 61.109.131
Embrague alimentador 61.109.131
Embrague alimentador 61.109.131
Embrague alimentador 61.109.131

Embrague alimentador 61.109.131

- Tên SP: Embrague alimentador

- Mã HDM-Nr: 61.109.131 

- Mã cũ: C2.109.131 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Germany 

Liên hệ

Embrague alimentador 61.109.131 

 

Embrague alimentador 61.109.131 

- Tên SP: Embrague alimentador

- Mã HDM-Nr: 61.109.131 

- Mã cũ: C2.109.131 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Germany 

66.111.032 Magnet coil

C2.109.131 Embrague alimentador

61.109.131 Embrague alimentador

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit 
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit 
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng