hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100
Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100

Đồng hồ nhiệt SDC35 C35TC0UA2100

- Tên SP: Đồng hồ đo nhiệt độ

- Model: SDC35 C35TC0UA2100 

- Kích thước:  48 x96 x65 (mm)

- Độ chính xác: +-0.1%fs+-1

- Điện áp: 100 to 240VAC

- Xuất xứ: Azbil - Yamatake

Liên hệ

Đồng hồ nhiệt DC35 C35TC0UA2100

SDC15/25/26/35/36 Hiển thị điện tử

SDC35/36 Hiển thị số

SDC40A/SDC40B 

SDC40B5G4AS09200

C36TC0UA1200

R36TR1UA2100,C36TVOUA1200

C35TC0UA1000

C35TC0UA10D0

C35TC0UA10Y0

C35TC0UA1100

C35TC0UA11B0

C35TC0UA11D0

C35TC0UA11T0

C35TC0UA11Y0

C35TC0UA1200

C35TC0UA12D0

C35TC0UA12Y0

C35TC0UA1300

C35TC0UA13B0

C35TC0UA13D0

C35TC0UA13Y0

C35TC0UA1400

C35TC0UA14D0

C35TC0UA14Y0

C35TC0UA2000

C35TC0UA20D0

C35TC0UA20K0

C35TC0UA20Y0

C35TC0UA2100

C35TC0UA21D0

C35TC0UA21K0

C35TC0UA21Y0

C35TC0UA2200

C35TC0UA22D0

C35TC0UA22Y0

C35TC0UA2300

C35TC0UA23D0

C35TC0UA23K0

C35TC0UA23Y0

C35TC0UA2400

C35TC0UA24D0

C35TC0UA24Y0

C35TC0UA3000

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng