hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G
Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G

Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G

- Tên SP:  Đồng hồ đo độ cứng cao su

- Mã SP: GS-709G

- Chủng loại: Loại A

- Giá trị 1 vòng tải: 549-8061mN (56-822gf)

- Hình dạng đầu đo: runcated Cone of φ 0.79 with 35° angle

- Chiều cao đầu đo: 2.5

- Trọng lượng: 208 g

- Xuất xứ: Teclock - Japan

Liên hệ

Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-709G

 

- Tên SP:  Đồng hồ đo độ cứng cao su

- Mã SP: GS-709G

- Chủng loại: Loại A

- Giá trị 1 vòng tải: 549-8061mN (56-822gf)

- Hình dạng đầu đo: runcated Cone of φ 0.79 with 35° angle

- Chiều cao đầu đo: 2.5

- Trọng lượng: 208 g

- Xuất xứ: Teclock - Japan

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor F2.110.7187

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor F6.110.1111

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1281

Sensor C3.147.1291

Sensor 00.783.0871

Sensor 61.110.1711

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

61.184.1361, 00.785.001

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor cable 61.110.1631

Sensor M2.110.1421

Sensor 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 4M.110.1571

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor F2.110.7301

Sensor 00.783.0144

Sensor CA.148.2073

Sensor CA.148.2072

Sensor F2.110.1315

Sensor F9.110.1631

Sensor 00.783.0390

Sensor F2.110.7294

Sensor 00.783.0343

Sensor F2.110.7292

Sensor F2.122.1311

Sensor F2.110.7310

Sensor F2.122.1331

Sensor F2.122.1321

Sensor F2.122.1341

Sensor F6.110.2111

Sensor F6.110.1121

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1112

Sensor F6.110.2111

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng