hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141
Bộ chia khí M2.184.1141

Bộ chia khí M2.184.1141

- Tên SP: Bộ chia khí

- HDM-Nr: M2.184.1141/04

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C2.034.100 -001/25 - 6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Distributor M2.184.1141

 

Distributor M2.184.1141

- Tên SP: Bộ chia khí

- HDM-Nr: M2.184.1141/04

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C2.034.100 -001/25 - 6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 00.471.0082 Tube

00.471.0141 Compressed-air hose

00.580.4309 Plug-type hose coupling

00.580.3599 Plug

98.184.1042 Gasket

00.520.2178 Allen screw

92.184.1012 Gasket

M2.184.1071 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

M2.184.1071  Cylinder/valve unit

S9.184.1051  4/2-way valve

00.580.4308 Plug-type hose coupling

00.580.2900 Short stroke cylinder

M2.184.1141 Distributor

M2.184.1151 Distributor

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

M2.184.1131 4/2-way valve

00.580.2900 Short stroke cylinder

00.580.3385 Short stroke cylinder

00.580.3533 Short stroke cylinder

C5.072.201 Housing

C5.072.237 Clamping bolt

C5.072.216 Threaded bushing

00.530.0083 Belleville washer

66.072.222 Compression spring

66.072.221 Compression spring

C5.072.204 Bearing DS 

C5.072.205 Driver DS

C5.072.207 Side stop DS

C5.072.209 Adjusting bolt

66.072.211 Lever

C5.072.220 Shim plate

C5.072.221 Shim plate

C5.072.222 Shim plate

C5.072.223 Shim plate

M2.030.502 Sleeve

00.580.5534 Screw plug

00.580.5540 Gasket

00.580.5532 Union joint

00.580.3203 Plug

M2.184.1161 Blind plate

M2.184.1141 Distributor

M2.184.1151 Distributor

M2.184.1111 valve

M2.184.1121 valve

M2.184.1131 valve

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng