hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Distributor cpl 71.009.125
Distributor cpl 71.009.125

Distributor cpl 71.009.125

- Tên SP: Khớp nối xoay

- HDM-Nr: 71.009.125

- Ứng dụng: máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng:   TKS 71.009.100 -001/13 = 1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Distributor cpl 71.009.125

- Tên SP: Khớp nối xoay

- HDM-Nr: 71.009.125

- Ứng dụng: máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng:   TKS 71.009.100 -001/13 = 1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Distributor cpl 71.009.125

Hose cpl M4.272.023F

Sensor 91.110.1321

Plate clamp C8.458.701F

Pinion 93.580.255

Hose cpl 71.009.117

Bearing Bolt 71.030.210F/03

Side stop cpl 66.017.317F

Support 66.017.317

Sensor C4.110.1321

Shaft F2.516.111

Shaft SA.016.134

Potentiometer M2.144.6051

Gripper pad F2.011.107

Gripper pad F2.011.106

Delivery Bar MV.060.532

Pull rod G2.010.112

Oscillation Lever 43.010.120

Pull rod 43.010.116

Motor F2.105.3022

Motor F2.105.3022

Brake F2.105.3022 

Guide lever C5.028.015F

Cam OS 82.583.306/02

Cam 82.583.306

Potentiometer 63.186.5321

Potentiometer MV.057.334

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

C4.721.045 /01 Shaft

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C5.016.691 Support

C5.016.693 Guide roll

C5.016.692 Shaft

C5.016.694 Support

C5.016.696 Guide roll

C5.016.668 Eyebolt

C5.016.656 Eyebolt

00.580.6036 Twin nipple

00.530.1163 Hose clamp

00.471.0032 Hose

71.009.114 Hose cpl

71.009.115 Hose cpl

71.009.116 Hose cpl

71.009.117 Hose cpl

71.009.118 Hose cpl

F2.011.503 Hexagon bolt

00.530.1334 Pipe clip

82.582.183 Bearing

00.550.1216 Needle bushing HK3012-AS1

61.580.284 Distance sleeve

61.580.275 Gear

00.580.0681 V-shape ring

00.540.0107 Tapered pin

61.580.279 Bearing plate

00.580.0028 Safety washer

00.540.0181 Key

22.007.065 Tension spring

82.582.171 Toothed shaft

82.582.081F Pawl cpl

82.582.085S Handle

93.580.215 Gear

82.582.078 Sleeve

00.550.0367 Needle bushing HK5020-AS1

00.520.1374 Shim ring

61.580.277 Socket

61.580.276 Pinion

00.500.0078 Tapered pin

00.550.0410 Needle bushing HK2516-AS1

00.550.0175 Needle bushing HK2220-AS1

00.530.0290 Spring pin

48.014.115 Collar

93.580.255 Pinion

 

M4.272.022F Hose cpl

M4.272.028F Hose cpl

M4.272.023F Hose cpl

00.580.0937 Cable tie

M4.272.026F Hose cpl

00.580.4753 Rotary tube

M4.272.031 Tube

M4.272.030 Tube

00.530.1261 Connection piece

G2.272.003 Elbow-type screwed socket

00.580.0887 Cable tie

00.580.0448 Screwed socket

00.471.0051 Hose

00.580.0302 Angle hose nozzle

00.530.0086 T-piece

00.530.0117 Reducing nipple

00.580.1782 Screwed socket

00.530.0113 Twin nipple

00.530.0660 T-piece

00.530.0199 Twin nipple

M4.272.032 Support

53.033.031 Stud bolt

00.580.4758 Ball valve

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng