hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171
Directional control valve M2.184.1171

Directional control valve M2.184.1171

- Tên SP: Directional control valve

- Mã HDM-Nr: M2.184.1171

- Nguồn cấp: 23vdc

- Ứng dụng: Heidlberg Sm52, PM52

- Xuất xứ: Germany - BH 01 năm

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: M2.184.1171

Directional control valve M2.184.1171

valve M2.184.1171

control valve M2.184.1171

Van điện từ M2.184.1171

PM/SM52, PM/SM74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng