hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506
Delivery gripper bar MV.006.506

Delivery gripper bar MV.006.506

- Tên SP: Giàm nhíp đầu ra giấy

- Mã HDM-Nr: MV.006.506

- Số răng: 18 răng

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành 01 năm

Liên hệ

Delivery gripper bar MV.006.506

Gripper bar MV.006.506

MV.006.506

Nhíp MV.006.506

Giàn nhíp MV.006.506

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C3.010.102

71.010.145

C5.016.421

93.015.341F

C5.721.040F

C5.016.232

C5.016.225

41.028.307F

66.072.204

66.072.203

C4.012.012

71.030.248F

C5.072.203F

C3.010.105

61.144.1131

C3.011.123

71.008.018

93.012.013

71.010.111

41.016.276F

00.580.1591

C6.415.027/01

C4.721.087S/02

00.530.0198

C4.014.755

61.184.1311/02

C4.021.026F/04

68.021.006/02

C4.021.026F/03

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng