hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Delivery Chain 47.014.015/01
Delivery Chain 47.014.015/01
Delivery Chain 47.014.015/01
Delivery Chain 47.014.015/01

Delivery Chain 47.014.015/01

- Tên SP: Xích tải bộ phận nhận giấy

- Mã HDM-Nr: 47.014.015/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102, all off-sets

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Delivery Chain, 收纸链条, xích bộ phận nhận giấy, xích chuyên dụng, xích dùng cho máy in heidelberg, xích máy in, xích tải.

Delivery Chain 47.014.015/01

47.014.015/01

xích tải 47.014.015/01

收纸链条 47.014.015/01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CD 102    C2.122.1311/02    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 102    C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
CD 102    C3.011.123 /    Lever
CD 102    C3.011.124 /    Pin
CD 102    C3.011.126 /01    Grub screw Q1
CD 102    C3.011.128F/02    Gripper holder
CD 102    C3.011.129 /01    Stop
CD 102    C3.011.130 /01    Stop
CD 102    C3.011.131 /    Spring support piece
CD 102    C3.011.627 /    Gripper
CD 102    C3.011.627 /03    Gripper
CD 102    C3.011.727 /04    Gripper
CD 102    C3.011.820 /03    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /01    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /04    Gripper pad
CD 102    C3.015.453 /    Suction tape
CD 102    C3.997.012 /03    Gripper pad  -11 bis -15
CD 102    C3.997.022 /04    Gripper pad  -11 bis -15
CD 102    C3.997.025 /04    Gripper pad  -26 bis -30
CD 102    C4.012.026 /    Pin
CD 102    C4.012.376 /    Gasket OS
CD 102    C4.012.377 /    Gasket DS
CD 102    C4.021.025P/    T-profile
CD 102    C4.021.026F/04    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.021.026F/05    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.028.009 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C4.028.110F/01    Sheet separating leaf spring (cardboard
CD 102    C4.117.1321/01    Flourescent lamp 36W 5400K tageslicht
CD 102    C4.313.107 /02    Gripper pad
CD 102    C4.313.113 /04    Grub screw Q1
CD 102    C4.721.013 /    Pin
CD 102    C5.006.431 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.012.376 /03    Gasket OS
CD 102    C5.012.377 /03    Gasket DS
CD 102    C5.028.053 /01    Compression spring
CD 102    C6.011.121 /01    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.020.170F/    Roller
CD 102    C7.170.0301/01    IR radiator tube SM 102 5,4 kW
CD 102    C7.170.0305/01    Heating element HR 05 9/22 1000W 400V
CD 102    C8.101.2012/    Carbon brushes E49M 110.40151/01-070
CD 102    C8.204.034F/    Screw cpl
CD 102    C8.458.705 /    Compression spring
CD 102    C8.458.706 /01    Compression spring
CD 102    C8.458.717 /02    Bush
CD 102    C8.458.718 /02    Stud bolt
CD 102    C8.458.719 /01    Collar nut
CD 102    C8.458.727 /    Compression spring
CD 102    C9.014.824 /    Tube bend
CD 102    C9.525.823 /    Tube bend D26x57x57
CD 102    C9.525.827 /    Threaded nozzle
CD 102    C9.525.828 /    Threaded nozzle

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng