hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531
Axial fan F2.115.2531

Axial fan F2.115.2531

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- HDM-Nr: F2.115.2531

- Nguồn cấp: 24vdc - 13.5w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.514.700 -002/03 = 8.1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

DC Axial Fan F2.115.2531

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- HDM-Nr: F2.115.2531

- Nguồn cấp: 24vdc - 13.5w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.514.700 -002/03 = 8.1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

F4.514.774S Module

F4.514.787 Trough

F4.514.789 Trough

F4.514.772 Cover

F4.514.735 Strap

F4.514.791 Air duct

F4.514.792 Air duct

F4.514.781F Fan cpl

F2.115.2531 Fan

F4.514.776 Spring

F4.514.780 Pin

00.580.6735 Safety washer

00.510.0002 Washer

00.520.0848 Allen screw

00.520.0411 Hexagon nut

F4.514.782

00.540.1600 Blind rivet

F4.514.724 Cover

00.580.0753 Cable tie

F4.514.794 Support

M2.184.1201 Distributor

00.580.5534 Screw plug QS-G3/8

00.580.5540 Gasket QS-G3/8-186

00.580.5531 Union joint QS-G3/8-12

00.580.3599 Plug

00.580.3203 Plug

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

00.471.0141 Compressed-air hose

00.580.3387 Pneumatic cylinder

00.580.4474 Hose throttle

00.471.0082 Tube

00.580.4034 Short-stroke cylinder

L2.334.011 Pneumatic cylinder

00.580.5582 Hose throttle

00.580.5582 Hose throttle

00.580.4308 Plug-type hose coupling KQ2U04-06

00.580.3203 Plug

00.580.3910 Pneumatic cylinder

F4.334.046 Pneumatic cylinder

F7.334.003 Pneumatic cylinder

F4.335.031 3/2-way valve

F4.335.087 Cylinder valve unit

00.471.0149 Compressed-air hose 12x9 PA12-P-bl

M2.184.1161 Blind plate

C5.115.1421/   axial fan

C5.115.2421/   axial fan CD102

F2.115.2441/01 axial fan  收纸散热风扇

F2.115.2461/01 axial fan

L4.115.2511 axial fan

M2.115.2411/01 axial fan

FZ.115.2531

61.184.1051/02                  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311                        4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.184.1311/02                  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.335.001/04                    3/2 Way valve                                   

61.335.004/                         3/2-way valve Kolbenschieberv.                                              

C6.302.502/01                    4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04                    4/2-way valve                                   

C6.302.502/05                    4/2-way valve                                   

G2.334.001/06                   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01                   5/2-way valve bistabil                                   

G2.335.493/01                   5/2-way valve monostabil                                           

M2.184.1111/05              Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                      

M2.184.1121/05               Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                     

M2.184.1131/05              Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01                 2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02                  4/2-way valve, 61.184.1051/02

C4.721.106F

61.272.102F

C4.202.201

C4.202.001

91.580.207

C4.204.025

S9.018.902

91.090.204/01

91.030.252/03

SA.022.646/02

C4.006.512

82.583.310F

C5.006.417/01

91.147.7361/01

C4.021.056

81.009.301F

C8.806.061S

61.164.1597

91.580.259

71.005.263

71.008.105

C4.005.225/01

91.516.247

C7.187.0001

91.187.0001

91.148.9300

C7.187.0006

C7.187.0004

C7.187.0002

91.187.0002

C5.721.506

C5.721.503

C4.721.744

91.516.214

S8.582.825

C5.721.515

MV.034.528

C8.451.717

C8.451.711/01

MV.022.045

C5.013.402/01

71.010.017

C8.633.815

S8.164.1527

C4.313.120/01

82.005.406/01

82.005.407

C4.013.025

61.580.247/01

61.580.246/01

71.030.265

C4.721.708

C4.721.504

C4.582.181

C5.721.511

82.583.358

C8.010.093S/02

71.010.097S

71.010.095S

91.580.368/06

91.580.368/07

S8.005.274

91.580.368/01

MV.040.753

71.010.353

C4.021.094

C7.090.9004/01

71.010.352

C6.334.403

S8.164.1619

C3.581.114

61.090.9341/01

71.030.224/01

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng