hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531
DC Axial fan F2.115.2531

DC Axial fan F2.115.2531

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- Mã HDM-Nr: F2.115.2531

- Nguồn cấp: 24vdc - 13.5w

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Xuất xứ: Hungary

Liên hệ

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- Mã HDM-Nr: F2.115.2531

- Nguồn cấp: 24vdc, 11.5w

- Kích thước: 80 x 25 (mm)

- CD102

- Heidelberg DC Axial Compact Fan

DC Axial Compact Fan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C5.115.1421/   axial fan

C5.115.2421/   axial fan CD102

F2.115.2441/01 axial fan  收纸散热风扇

F2.115.2461/01 axial fan

L4.115.2511 axial fan

M2.115.2411/01 axial fan

FZ.115.2531

61.184.1051/02                  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311                        4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.184.1311/02                  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.335.001/04                    3/2 Way valve                                   

61.335.004/                         3/2-way valve Kolbenschieberv.                                              

C6.302.502/01                    4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04                    4/2-way valve                                   

C6.302.502/05                    4/2-way valve                                   

G2.334.001/06                   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01                   5/2-way valve bistabil                                   

G2.335.493/01                   5/2-way valve monostabil                                           

M2.184.1111/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                      

M2.184.1121/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                     

M2.184.1131/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01                 2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02                  4/2-way valve, 61.184.1051/02

C4.721.106F

61.272.102F

C4.202.201

C4.202.001

91.580.207

C4.204.025

S9.018.902

91.090.204/01

91.030.252/03

SA.022.646/02

C4.006.512

82.583.310F

C5.006.417/01

91.147.7361/01

C4.021.056

81.009.301F

C8.806.061S

61.164.1597

91.580.259

71.005.263

71.008.105

C4.005.225/01

91.516.247

C7.187.0001

91.187.0001

91.148.9300

C7.187.0006

C7.187.0004

C7.187.0002

91.187.0002

C5.721.506

C5.721.503

C4.721.744

91.516.214

S8.582.825

C5.721.515

MV.034.528

C8.451.717

C8.451.711/01

MV.022.045

C5.013.402/01

71.010.017

C8.633.815

S8.164.1527

C4.313.120/01

82.005.406/01

82.005.407

C4.013.025

61.580.247/01

61.580.246/01

71.030.265

C4.721.708

C4.721.504

C4.582.181

C5.721.511

82.583.358

C8.010.093S/02

71.010.097S

71.010.095S

91.580.368/06

91.580.368/07

S8.005.274

91.580.368/01

MV.040.753

71.010.353

C4.021.094

C7.090.9004/01

71.010.352

C6.334.403

S8.164.1619

C3.581.114

61.090.9341/01

71.030.224/01

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng