hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00

Dao xẻ rãnh ZD.200-769-01-00

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-769-01-00 

- Số răng: 15 răng

- Quy cách: 62x40x0,5 (mm)

- Ứng dụng: Máy gấp, máy giáp hộp

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: ZD.200-769-01-00

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-769-01-00  

- Dao xẻ rãnh dùng cho máy gấp, máy giáp hộp.

- Dao xẻ bìa, dao xả bìa, dao xả bìa carton

- Cutter Blade ZD.200-769-01-00

- Perforating Blade, Creasing Blade, Scoring Blade

Sản phẩm liên quan

CD 102    C4.721.072F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.073 /    Pin
CD 102    C4.721.074 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.075 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.077F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.078 /01    Screw
CD 102    C4.721.091 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.092 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.106F/    Doctor blade
CD 102    C4.721.709 /    Diaphragm pump
CD 102    C4.721.735 /    O-seal
CD 102    C4.721.736 /    O-seal
CD 102    C5.005.280 /02    Gear
CD 102    C5.006.417 /01    Clamping eccentric
CD 102    C5.006.431 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.006.522 /    Compression spring DIN17223-Dr4,25
CD 102    C5.006.907 /    Axle-mounted disc
CD 102    C5.006.919 /03    Thrust collar
CD 102    C5.007.401 /    Support
CD 102    C5.012.012 /01    Bearing bolt
CD 102    C5.012.085S/     Angle
CD 102    C5.012.376 /01    Gasket OS
CD 102    C5.012.376 /03    Gasket OS
CD 102        Gasket OS - 4 holes
CD 102    C5.012.377 /01    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /02    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /03    Gasket DS
CD 102    C5.013.402 /01    Stopper
CD 102    C5.013.403 /01    Guide plate
CD 102    C5.016.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C5.016.108 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.016.110 /01    Pin
CD 102    C5.016.111 /    Washer
CD 102    C5.016.113 /    Compression spring
CD 102    C5.016.119 /    Pin
CD 102    C5.016.121 /03    Spindle
CD 102    C5.016.122 /    Plate
CD 102    C5.016.123 /    Plate
CD 102    C5.016.138 /02    Pin
CD 102    C5.016.142 /    Chain guide
CD 102    C5.016.143 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.016.216 /01    Stud bolt
CD 102    C5.016.223 /    Eccentric
CD 102    C5.016.231 /03    Bearing
CD 102    C5.016.232 /02    Bearing OS
CD 102    C5.016.240 /    Support
CD 102    C5.016.240 /03    Support
CD 102    C5.016.248 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /02    Pin
CD 102    C5.016.249 /03    Pin
CD 102    C5.016.250 /    Intermediate gear
CD 102    C5.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.272 /    Tilting lever
CD 102    C5.016.281 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.289 /    Tube
CD 102    C5.016.291 /01    Leg spring
CD 102    C5.016.292 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.406 /01    Gear
CD 102    C5.016.421 /02    Guide rail
CD 102    C5.016.422 /01    Guide rail
CD 102    C5.016.426 /03    Gear
CD 102    C5.016.428 /    Hickey remover
CD 102    C5.016.502 /    Valve
CD 102    C5.016.616 /01    Angle
CD 102    C5.016.659 /    Tension spring
CD 102    C5.016.661S/01    Diagonal blower
CD 102    C5.016.664 /    Nut
CD 102    C5.016.667 /    Wire
CD 102    C5.016.667 /01    Wire
CD 102        Wire 1mm
CD 102    C5.017.141 /    Chain guide
CD 102    C5.017.354 /    Pillow block
CD 102    C5.017.355 /01    Adjusting spindle
CD 102    C5.017.403 /    Cover DS
CD 102    C5.017.706 /    buide pin
CD 102        Guide pin
CD 102    C5.017.706 /01    Guide pin
CD 102    C5.017.707 /    Roller
CD 102    C5.020.016 /02    Shaft
CD 102    C5.020.018 /01    Stretching roller
CD 102    C5.020.021 /01    Roller
CD 102    C5.020.022 /02    Bearing bolt
CD 102    C5.028.016F/03    Eccentric bolt
CD 102    C5.028.022 /    Adjusting lever
CD 102    C5.028.031F/    Guide shaft
CD 102    C5.028.033S/    Guide tube
CD 102    C5.028.039 /01    Rod
CD 102    C5.028.052 /    Snap-in blocking piece
CD 102    C5.028.053 /01    Compression spring
CD 102    C5.028.054 /    Snap-in blocking piece
CD 102    C5.028.057 /    Spacer
CD 102    C5.028.075F/02    Feeler
CD 102    C5.028.099 /    Blast tube
CD 102    C5.028.115 /    Sheet steadier
CD 102    C5.028.125 /01    Gear rack
CD 102    C5.028.134 /    Washer
CD 102    C5.028.192 /04    Support
CD 102    C5.028.195S/    Support
CD 102    C5.028.196 /03    Shaft
CD 102    C5.028.198 /    Compression spring
CD 102    C5.028.208 /01    Shaft
CD 102    C5.028.210 /01    Carrier air blower
CD 102    C5.028.223 /    Sleeve
CD 102    C5.028.227 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C5.028.307 /03    Regulating valve
CD 102    C5.040.415 /02    Shaft
CD 102    C5.040.415 /03    Shaft
CD 102    C5.040.435 /03    Bearing flange DS
CD 102    C5.040.436 /06    Bearing flange OS
CD 102    C5.040.437 /03    Coupling
CD 102    C5.040.438 /03    Cover
CD 102    C5.040.449 /01    Hexagon-head screw
CD 102    C5.043.210 /06    Trough
CD 102    C5.043.227 /    Tube
CD 102    C5.043.227F/    Tube cpl
CD 102    C5.043.228 /    Valve bolt
CD 102    C5.043.242 /01    Tube coupling Tresu-Nr.4037239
CD 102    C5.043.243 /    Support
CD 102    C5.043.252 /    Protective bar
CD 102    C5.043.255 /    Retaining spring TRESU-Nr.4000018
CD 102    C5.072.201 /04    Housing
CD 102    C5.072.202 /04    Housing
CD 102    C5.072.203 /01    Bearing OS
CD 102    C5.072.204 /01    Bearing DS
CD 102    C5.072.208 /    Pin
CD 102    C5.072.209 /01    Adjusting bolt
CD 102    C5.072.216 /01    Threaded bushing
CD 102    C5.072.221 /02    Shim plate
CD 102    C5.072.227 /    Side stop OS
CD 102    C5.072.234 /    Fixing plate OS
CD 102    C5.072.237 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.072.238 /    Screw
CD 102    C5.072.239 /01    Lever
CD 102    C5.072.240 /    Brush
CD 102    C5.072.253 /01    Spindle AS
CD 102    C5.072.254 /    Spindle BS
CD 102    C5.072.255 /02    Pin
CD 102    C5.072.258 /    Flange
CD 102    C5.072.263 /01    Spur gear
CD 102    C5.072.264 /    Pinion
CD 102    C5.072.605 /    Pull rail
CD 102    C5.072.610F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.611F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.626 /    Pull rail
CD 102    C5.090.9431/02    Distributor Ausleger
CD 102    C5.109.1321/01    Brake elektromagnetis. 15Nm
CD 102    C5.115.2421/    Axial fan 119 x 38
CD 102        Axial fan AL 119x38 IL
CD 102    C5.178.1846/    Sensor Filterala.B3 44952.02
CD 102    C5.178.1856/    Float switch 3/8"
CD 102    C5.196.0228/01    GASKET
CD 102    C5.196.0314/    Cap
CD 102    C5.460.201 /02    Positioning foil 720x1040
CD 102    C5.460.201 /04    Positioning foil 720x1040x0.18
CD 102    C5.472.101 /01    Bearing
CD 102    C5.472.102 /01    Shaft
CD 102    C5.472.104 /01    Support
CD 102    C5.472.106 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.472.107 /02    Sleeve
CD 102    C5.472.108 /01    Stop
CD 102    C5.472.109 /01    Support
CD 102    C5.472.113 /01    Guide
CD 102    C5.472.120 /01    Rail
CD 102    C5.472.121 /02    Guide
CD 102    C5.472.122 /03    Rail
CD 102    C5.472.127 /02    Guide
CD 102    C5.472.128 /    Rail
CD 102    C5.472.816 /    Support bar DS
CD 102    C5.472.817 /    Support bar OS
CD 102    C5.472.818 /    Plate
CD 102    C5.508.401 /01    Connecting link
CD 102    C5.521.131 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.521.140 /01    Chain guide
CD 102    C5.521.141 /    Chain guide DS
CD 102    C5.521.361 /01    Bearing OS
CD 102    C5.521.365 /    Bearing OS
CD 102    C5.521.367 /03    Adjusting spindle
CD 102    C5.521.503 /03    Spacer OS
CD 102    C5.721.008 /02    Pin
CD 102    C5.721.009 /    Bearing
CD 102    C5.721.010 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.011 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.012 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.013 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.030 /02    Bearing bolt DS
CD 102    C5.721.041 /    Bearing
CD 102    C5.721.042 /    Bearing
CD 102    C5.721.050 /    Adjusting screw D.S.
CD 102    C5.721.078 /    Screw
CD 102    C5.721.411 /04    Journal DS
CD 102    C5.721.413 /03    Bush
CD 102    C5.805.001S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.002S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.003S/    Sheet guide plate
CD 102    C6.011.005 /02    Bush
CD 102    C6.011.016 /01    Ring nut
CD 102    C6.011.017 /    Clamp ring
CD 102    C6.011.018 /03    Threaded ring
CD 102    C6.011.019 /01    Retainer plate
CD 102    C6.011.121 /01    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.121 /02    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.122 /01    Needle bearing F-211133.3
CD 102    C6.011.127 /02    Torsion bar spring
CD 102    C6.011.129 /04    Stop
CD 102        Stop E
CD 102    C6.011.130 /04    Stop D
CD 102    C6.014.014 /03    Bearing OS
CD 102    C6.014.022F/    Flange
CD 102    C6.014.039 /03    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /05    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /06    Gripper cam
CD 102    C6.014.062 /    Brake
CD 102    C6.014.905 /03    Chain guide DS
CD 102    C6.014.906 /02    Chain guide OS
CD 102    C6.014.919 /    Distance pin
CD 102    C6.014.942 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.943 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.957 /    Spacer DS
CD 102    C6.014.958 /    Chain guide
CD 102    C6.014.959 /    Chain guide
CD 102    C6.014.961 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.991 /    Chain guide
CD 102    C6.014.993 /    Chain guide
CD 102    C6.014.994 /    Chain guide
CD 102    C6.014.999 /    Chain guide
CD 102    C6.015.001 /    Stud bolt
CD 102    C6.015.002 /    Chain guide
CD 102    C6.015.003 /    Chain guide
CD 102    C6.015.702 /    Flange
CD 102    C6.015.738 /01    Support
CD 102    C6.015.815 /    Pull rod
CD 102    C6.015.816 /01    Rod head
CD 102    C6.015.822 /    Pin
CD 102    C6.015.830F/    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.830S/02    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.833 /    Sheet catcher
CD 102    C6.015.837 /    Guide
CD 102    C6.015.837 /02    Guide
CD 102    C6.015.841 /    Guide strap
CD 102    C6.015.846 /    Trip cam
CD 102    C6.015.864 /    Tension spring
CD 102    C6.015.882F/    Sheet catcher
CD 102    C6.020.135 /    Pin
CD 102    C6.020.136 /    Spring
CD 102    C6.020.139 /    Spring
CD 102    C6.020.140 /03    Support
CD 102    C6.020.142 /02    Support
CD 102    C6.020.144 /    Spring
CD 102    C6.020.152 /01    Pin
CD 102    C6.020.169 /    Spring
CD 102    C6.020.170F/    Roller
CD 102    C6.020.170F/01    Roller cpl
CD 102    C6.020.190F/01    Guide strap cpl
CD 102    C6.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  50PCS=1SET
CD 102    C6.101.3023/02    Brake SB360 195Nm+40%
CD 102    C6.126.2021/    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 102    C6.187.2168/    Control valve
CD 102    C6.187.2226/    Compressor ZRD 72
CD 102    C6.204.905 /    Tube
CD 102    C6.215.201 /01    Roller chain
CD 102    C6.215.202 /01    Roller chain
CD 102    C6.302.301F/04    Reciprocating pump KFG 1-2/S9
CD 102    C6.302.301F/08    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.302 /01    Sensor MAGN
CD 102    C6.302.303F/02    Distributor
CD 102    C6.302.401F/04    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.502 /01    4/2-way valve 202 750/S6
CD 102    C6.302.502 /04    4/2-way valve
CD 102    C6.302.502 /05    4/2-way valve
CD 102    C6.302.509N/    Lubricant distributor
CD 102    C6.302.514 /    Hose 700 lg.
CD 102    C6.302.712 /03    Hose SLH 63/3140
CD 102    C6.315.702 /03    Flange OS
CD 102    C6.315.707F/01    Guiding sleeve cpl
CD 102    C6.315.712 /01    Spindle
CD 102    C6.315.712 /04    Spindle
CD 102    C6.315.714 /01    Rubber disc bellows TA 014-60431
CD 102    C6.315.716 /    Gear
CD 102    C6.315.721 /03    Support
CD 102    C6.334.001 /    Pneumatic cylinder Kurzhubzyl.
CD 102    C6.472.111 /    Plate DS
CD 102    C6.472.112 /    Plate OS
CD 102    C6.472.113 /02    Flat steel
CD 102    C6.521.703 /    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /01    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /03    Guide plate
CD 102    C6.521.705 /01    Screw
CD 102    C6.521.710 /03    Support
CD 102    C6.521.710 /07    Support
CD 102    C6.521.710 /09    Support
CD 102    C6.521.712 /    Switch plate
CD 102    C6.721.801F/02    Handle cpl.
CD 102    C6.721.802F/02    Handle cpl.
CD 102    C6.814.920 /04    Chain guide
CD 102    C6.814.921 /04    Chain guide
CD 102    C6.886.003 /01    Hose
CD 102    C7.017.470F/01    Glass guard
CD 102    C7.043.251 /    Doctor blade Edelstahl 35x0,2/ 50m
CD 102    C7.043.252 /    Dichtung schwarz,Tr.Nr.4002628
CD 102        Gasket schwarz,Tr.Nr.4002628
CD 102    C7.101.3023/    Brake SB360 320Nm+40%
CD 102    C7.145.3142/02    Connecting line SM/CD102 stand 70M2
CD 102    C7.170.0112/    Sensor
CD 102    C7.170.0301/01    IR radiator tube SM 102 5,4 kW
CD 102        IR radiator tube SM 102 5,4 kW  L=1400mm
CD 102    C7.170.0301/02    IR radiator tube SM 102 5,4 kW
CD 102    C7.170.0303/    Thermostat 60 C +-5K
CD 102    C7.170.0305/01    Heating element HR 05 9/22 1000W 400V
CD 102    C7.170.0306/    Water pump 25-60B
CD 102    C7.170.0306/01    Water pump Pumpenm.nicht gedreht
CD 102    C7.170.0314/    Flow controller Luft-SM102/74
CD 102    C7.170.0317/    Spiral hose SM102/74 DN100 6,5m
CD 102    C7.170.0333/05    Control cpl ComCon S5 100U/2xDIO6
CD 102    C7.170.0338/    Thermostat 20-90 C / 5-10 K
CD 102    C7.170.0346/    A/D converter 9082 PT 100 2x 10V
CD 102    C7.170.0352/01    Evaluating electronics Strömungsdetekt
CD 102    C7.170.0357/    Spiral hose DN 80x6500
CD 102    C7.170.0406/    Main switch NZM6 200A
CD 102    C7.170.0421/01    Set of upgr. parts Reflektor102NAL Rel.
CD 102    C7.170.0440/02    Set of upgr. parts SMCD102Lack 400V8x1KW
CD 102    C7.170.0451/01    Heating element HR04-25/18-400V 2kW
CD 102    C7.170.0491/    Module 6 pol. Buchse 2,5mm²
CD 102    C7.170.0493/    Module 12-polig Stift 1,5mm²
CD 102    C7.170.0508/    Safety valve mit Manometer 2,5 bar
CD 102    C7.170.0563/    Plug-type hose coupling
CD 102    C7.170.0564/    Module 6 pol. Stift 2,5mm²
CD 102    C7.170.0584/    Heating element 32000W 400V
CD 102    C7.170.0698/    Relay 400V 75A
CD 102    C7.170.0701/07    Blower EBM G1G170-AB31-08
CD 102        Gebläse EBM G1G170-AB31-08
CD 102    C7.170.0703/    IR radiator tube Karbon 3kW 3 kW
CD 102    C7.170.0731/    Module GAM
CD 102    C7.170.0977/01    Control cpl ComC DIO5+ANDI5+Arcn.
CD 102    C7.170.1306/02    Control cpl Verl.Ausl
CD 102    C7.170.1405/01    Temperature sensor 160°C m. Kabelbindern
CD 102        Temperature sensor 160°C w. cable ties
CD 102    C7.170.1437/    Rotary actuator fuer NZM-2
CD 102    C7.170.1501/01    Semifinished profile kleine Hohlwabe
CD 102    C7.170.1502/    Semifinished profile lange Hohlwabe
CD 102    C7.170.2021/    Potentiometer PC 260 1K 1 K
CD 102    C7.170.2109/    Potentiometer kpl.70 R 300
CD 102    C7.315.084 /01    Brush
CD 102    C7.458.775 /    Latch
CD 102    C8.007.206 /    Gear
CD 102    C8.007.207 /    Gear
CD 102    C8.007.209 /    Gear
CD 102    C8.007.513F/04    Gear
CD 102    C8.007.522 /    Compression spring
CD 102    C8.007.523 /    Compression spring
CD 102    C8.007.525 /    DISTANCE SLEEVE
CD 102    C8.007.902 /04    Base plate
CD 102    C8.007.908 /    Gear DS
CD 102    C8.007.922 /    Pin
CD 102    C8.010.028 /    Swiveling lever OS
CD 102    C8.010.203 /05    Pin
CD 102    C8.010.215 /    Lever
CD 102    C8.010.245 /    Pin
CD 102    C8.010.405 /02    Pin
CD 102    C8.010.415 /01    Allen screw
CD 102    C8.030.201 /    Lever
CD 102    C8.030.202 /01    Pin
CD 102    C8.030.205 /    Leaf spring
CD 102    C8.030.206 /    Shim plate
CD 102    C8.030.210 /    Angle lever
CD 102    C8.030.262 /    Adjusting sleeve
CD 102    C8.030.262 /01    Adjusting sleeve
CD 102    C8.030.272 /01    Connecting link DS
CD 102    C8.030.272 /02    Connecting link DS
CD 102    C8.030.273 /02    Connecting link OS
CD 102    C8.030.274 /01    Screw
CD 102    C8.033.314S/04    Footboard
CD 102    C8.033.514S/09    Sheet guide plate
CD 102    C8.101.2012/    Carbon brushes E49M 110.40151/01-070
CD 102    C8.118.1308/07    Ion blower device kpl. Eltex 14.50m
CD 102    C8.204.034F/    Screw cpl
CD 102    C8.205.017N/    Washup brush Nachlieferteil
CD 102    C8.205.080F/08    Blanket washup device
CD 102    C8.400.411 /02    Brush
CD 102    C8.436.019F/01    Fitting strip
CD 102    C8.436.020F/01    Fitting strip für Kopie
CD 102    C8.450.007 /    Compression spring
CD 102    C8.450.113 /    Compression spring
CD 102    C8.450.123 /    Spacer ring
CD 102    C8.458.701F/05    Clamping bar cpl
CD 102    C8.458.703 /02    Pivot lever
CD 102    C8.458.704 /06    Bottom plate clamp
CD 102    C8.458.705 /    Compression spring
CD 102    C8.458.706 /01    Compression spring
CD 102    C8.458.707 /    Pin
CD 102    C8.458.708 /    Pin
CD 102    C8.458.710 /    Spherical washer
CD 102    C8.458.716 /01    Screw
CD 102    C8.458.717 /02    Bush
CD 102    C8.458.718 /02    Stud bolt
CD 102    C8.458.719 /01    Collar nut
CD 102    C8.458.724 /03    Pin
CD 102    C8.458.726 /01    Connecting link
CD 102    C8.458.727 /    Compression spring
CD 102    C8.458.744 /01    Pin
CD 102    C8.458.746 /01    Support
CD 102    C8.458.752 /03    Clamp bolt
CD 102    C8.458.753 /    Screw
CD 102    C8.458.754F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.755F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.756F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.757F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.758F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.759F/    Socket cpl
CD 102    C8.458.762 /02    Bar
CD 102    C8.458.764 /    Bar
CD 102    C8.458.764 /04    Bar
CD 102    C8.458.765 /    Bar
CD 102    C8.458.765 /03    Bar
CD 102    C8.458.766 /    Bar
CD 102    C8.458.774 /01    Pin
CD 102    C8.508.703 /01    Lever
CD 102    C8.508.704 /    Lever DS
CD 102    C8.508.903 /02    Lever OS
CD 102    C8.633.611S/01    Guard DS
CD 102    C8.633.612S/04    Guard OS 1.5
CD 102    C8.633.803 /03    Pin
CD 102    C8.633.806 /05    Guide piece DS
CD 102    C8.633.807 /06    Guide piece OS
CD 102    C8.633.814 /    Leaf spring
CD 102    C8.633.815 /    Spacer plate Fl. 18x2
CD 102    C9.007.531 /    PISTON
CD 102    C9.011.106 /01    Reflector
CD 102    C9.011.920 /02    Gripper pad
CD 102    C9.014.040 /    Gripper cam
CD 102    C9.014.410F/03    Glass guard cpl
CD 102    C9.014.824 /    Tube bend
CD 102    C9.015.813 /    Pin
CD 102    C9.015.816 /01    Lever
CD 102    C9.015.818 /    Sheet jogger
CD 102    C9.015.819 /02    Support
CD 102    C9.015.820 /02    Bearing bracket
CD 102    C9.015.821 /01    Lever
CD 102    C9.015.822 /    Eccentric bolt
CD 102    C9.015.833F/01    Spindle cpl
CD 102    C9.415.005 /    Guide
CD 102    C9.415.018 /01    Pin
CD 102    C9.415.021 /    Pin
CD 102    C9.525.820S/    Cooling profile
CD 102    C9.525.823 /    Tube bend D26x57x57
CD 102    C9.525.825 /    Hose
CD 102    C9.525.827 /    Threaded nozzle
CD 102    C9.525.828 /    Threaded nozzle
CD 102    C9.633.611S/06    Guard DS
CD 102    C9.633.612S/02    Guard OS 1.5
CD 102    C9.814.801F/02    Suction plate
CD 102    C9.814.801F/06    Guide plate
CD 102    C9.887.002S/03    Guide lever
CD 102    CA.148.2072/    Sensor PIEZR GAUG PRES
CD 102    CA.148.2073/    Sensor CAPAC SWIT LEVL
CD 102    CC.002.221S/01    Oil tube  4x0,7
CD 102    MV.005.537 /    Suction drum disc
CD 102    MV.005.538 /    Spring
CD 102    MV.005.606 /    Rod head
CD 102    MV.005.623 /05    Outer ring
CD 102    MV.005.623 /07    Outer ring
CD 102    MV.005.784 /03    Bearing bush
CD 102    MV.005.785 /01    Bearing bush
CD 102    MV.005.795 /02    Bearing plate
CD 102    MV.005.914 /    Oil tube
CD 102    MV.010.440 /01    Roller bearing
CD 102    MV.010.441 /02    Spring
CD 102    MV.010.441 /11    Spring
CD 102    MV.010.635 /    Clamping bar
CD 102    MV.012.962 /03    Guide
CD 102    MV.015.845 /02    Sprocket wheel cpl
CD 102    MV.016.094 /03    Universal joint shaft
CD 102    MV.016.290 /01    Cylinder
CD 102    MV.016.313 /    Guide
CD 102    MV.016.559 /    Sleeve
CD 102    MV.016.570 /04    Pressing roller
CD 102    MV.016.606 /07    Shaft
CD 102    MV.016.611 /06    Swiveling lever
CD 102    MV.016.825 /01    Adjusting worm gear
CD 102    MV.016.825 /02    Adjusting worm gear
CD 102    MV.016.826 /01    Adjusting worm gear
CD 102    MV.016.826 /02    Adjusting worm gear
CD 102    MV.017.098 /    Roller
CD 102    MV.017.099 /05    Roller
CD 102    MV.017.151 /    Suction slow down element
CD 102    MV.017.249 /    Double lever
CD 102    MV.017.262 /    Fork-shaped piece
CD 102    MV.017.274 /    Bearing
CD 102    MV.017.275 /    Bearing
CD 102    MV.017.300 /04    Transfer gripper bar
CD 102    MV.017.339 /    Bearing
CD 102    MV.017.340 /    Bearing
CD 102    MV.023.793 /10    Trough
CD 102    MV.023.899 /    Support
CD 102    MV.023.899 /01    Support
CD 102    MV.024.399 /    Swiveling lever
CD 102    MV.024.715 /    Roller
CD 102    MV.024.747 /    Pin
CD 102    MV.024.956 /01    Bearing housing
CD 102    MV.024.958 /01    Bearing housing
CD 102    MV.025.026 /04    Footboard
CD 102    MV.025.548 /01    Swiveling lever
CD 102    MV.025.596 /05    Pin
CD 102    MV.025.597 /09    Clamping bar
CD 102    MV.025.599 /03    Clamping bar
CD 102    MV.025.600 /08    Clamping bar
CD 102    MV.025.787 /    Adjusting worm gear
CD 102    MV.026.146 /01    Gear
CD 102    MV.026.147 /01    Spacer piece
CD 102    MV.026.247 /    Clamping bar
CD 102    MV.026.562 /07    Lifting sucker cpl
CD 102    MV.026.605 /05    Outer ring
CD 102    MV.026.691 /07    Lifting sucker cpl
CD 102    MV.026.788 /03    Guide pin
CD 102    MV.026.847 /01    Rotary valve
CD 102    MV.026.849 /05    Valve housing
CD 102    MV.026.849 /06    Valve housing
CD 102    MV.027.245 /01    Clamping bar
CD 102    MV.027.284 /01    Bearing bush
CD 102    MV.027.372 /10    Plate cylinder
CD 102    MV.028.405 /02    Height adjustment
CD 102    MV.028.683 /03    Blanket cylinder
CD 102    MV.028.707 /02    Clamp shaft
CD 102    MV.028.708 /02    Clamp shaft
CD 102    MV.028.795 /    Adjusting screw
CD 102    MV.029.600 /    Support rail
CD 102    MV.030.842 /01    Bush
CD 102    MV.030.861 /    Forwarding roller DS
CD 102    MV.030.862 /    Forwarding roller OS
CD 102    MV.030.864 /    Forwarding roller DS
CD 102    MV.030.865 /    Forwarding roller OS
CD 102    MV.030.919 /    Pin
CD 102    MV.031.195 /    Spindle nut cpl
CD 102    MV.031.497 /01    Metering roller
CD 102    MV.031.505 /01    Sprocket wheel cpl
CD 102    MV.031.526 /03    Transfer gripper bar
CD 102    MV.031.589 /01    2/2-way valve
CD 102    MV.032.030 /02    Clamping piece
CD 102    MV.032.411 /01    Bearing plate
CD 102    MV.032.609 /02    Shaft cpl
CD 102    MV.032.630 /01    Guide lever cpl
CD 102    MV.032.669 /02    Valve housing
CD 102    MV.032.787 /    Shaft
CD 102    MV.032.792 /    Adjusting screw
CD 102    MV.032.792 /01    Adjusting screw
CD 102    MV.032.860 /    Sheet stop
CD 102    MV.032.905 /02    Worm gear
CD 102    MV.032.905 /03    Worm gear
CD 102    MV.032.906 /02    Worm gear
CD 102    MV.032.906 /03    Worm gear
CD 102    MV.034.528 /    Suction slow down element cpl
CD 102    MV.035.311 /01    Sheet catcher
CD 102    MV.035.537 /03    Air-blast nozzle
CD 102    MV.036.123 /01    Adjusting worm gear
CD 102    MV.036.558 /02    Washup brush
CD 102    MV.036.578 /    Guide plate
CD 102    MV.037.639 /02    Doctor blade
CD 102    MV.037.639 /03    Doctor blade
CD 102    MV.037.756 /05    Support
CD 102    MV.037.794 /01    Bearing plate
CD 102    MV.037.814 /02    Stretching roller
CD 102    MV.038.477 /01    Top plate clamp
CD 102    MV.038.813 /    Sensor
CD 102    MV.039.443 /01    Air-blast nozzle holder DS
CD 102    MV.039.450 /01    Air-blast nozzle holder OS
CD 102    MV.041.098 /01    Support cpl
CD 102    MV.041.124 /03    Safety bolt
CD 102    MV.050.161 /    Pin
CD 102    MV.050.648 /01    Gear case
CD 102    MV.050.675 /01    Washup brush
CD 102    MV.050.675 /02    Washup brush
CD 102    MV.050.687 /    Pinion
CD 102    MV.054.746 /    Doctor blade
CD 102    MV.054.942 /    Bearing bolt
CD 102    MV.054.945 /    Bearing bolt
CD 102    MV.054.946 /    Bearing bolt
CD 102    MV.054.954 /    Bearing bolt
CD 102    MV.054.957 /    Bearing bolt
CD 102    MV.054.960 /    Bearing bolt
CD 102    MV.055.009 /    Bearing plate DS cpl
CD 102    MV.057.102 /01    Filter cpl
CD 102    MV.057.197 /    Distributor
CD 102    MV.057.198 /    Distributor
CD 102    MV.057.198 /01    Distributor
CD 102    MV.057.867 /    Bearing bolt OS cpl
CD 102    MV.059.822 /    Roller cpl
CD 102    MV.060.593 /01    Gap cover
CD 102    MV.100.432 /01    Gripper bar
CD 102    MV.103.290 /    Forwarding sucker
CD 102        Forwarding sucker 046 OS
CD 102        Forwarding sucker BS/OS
CD 102    MV.103.291 /    Forwarding sucker
CD 102        Forwarding sucker  056 DS
CD 102        Forwarding sucker AS/DS
CD 102    MV.103.294 /    Brush holder OS
CD 102    MV.103.295 /01    Pile stop
CD 102    MV.103.295 /02    Pile stop
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng