hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00

Dao xẻ rãnh ZD.200-750-01-00

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-750-01-00 

- Số răng: 15 răng

- Quy cách: 48x30x0,5 (mm)

- Ứng dụng: Máy gấp, máy giáp hộp

Liên hệ

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-750-01-00 

- Dao xẻ rãnh dùng cho máy gấp, máy giáp hộp.

- Dao xẻ bìa, dao xả bìa, dao xả bìa carton

- Perforating Blade ZD.200-750-01-00

- Perforating Blade

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

GTO 52    69.006.002F/    Clamp cpl
GTO 52    69.006.009 /    Stop bar
GTO 52    69.006.319 /    Washer
GTO 52    69.007.015 /03    Positioning foil
GTO 52    69.007.030 /    Connecting link Fl.15x4 DIN 174
GTO 52    69.007.062 /    Stop
GTO 52    69.008.012 /01    Side frame
GTO 52    69.008.012 /03    Ink fountain divider
GTO 52    69.008.013 /01    Side frame
GTO 52    69.008.017F/    Ink fountain blade
GTO 52    69.008.029 /    Pin
GTO 52    69.008.030 /    Wedge DS
GTO 52    69.008.317S/06    Ink fountain blade cpl
GTO 52    69.008.319 /    Cover plate
GTO 52    69.009.015 /    Distributor cylinder
GTO 52    69.009.506 /01    Shaft
GTO 52    69.009.508 /01    Socket OS
GTO 52    69.009.509 /02    Adjustable bushing BS
GTO 52    69.009.511 /01    Washer OS
GTO 52    69.011.007 /    Clamp shaft, tail edge
GTO 52    69.011.032 /    Shaft
GTO 52    69.011.092 /01    Cam
GTO 52    69.011.727F/03    Steel gripper
GTO 52    69.013.008F/    Support bar cpl
GTO 52    69.013.026 /02    Torsion bar spring 5   X25  X  5
GTO 52    69.013.042 /    Compression spring
GTO 52    69.013.045 /02    Threaded bolt
GTO 52    69.013.048 /    Set collar
GTO 52    69.014.048F/01    Gripper adjustment mechanism cpl.
GTO 52    69.014.053 /    Gripper rod
GTO 52    69.014.111 /    Rod
GTO 52    69.015.301 /    Guide strap support bar
GTO 52    69.015.305F/    Guide strap cpl
GTO 52    69.015.510 /    Cardan joint DIN 808-E6x16-G
GTO 52    69.015.529 /01    Shaft (Biegsame)
GTO 52    69.016.078 /    Rail
GTO 52    69.017.017 /    Switch support plate
GTO 52    69.017.025 /01    Retaining spring
GTO 52    69.017.058 /    Spindle bearing
GTO 52    69.017.059 /01    Plate
GTO 52    69.017.077F/04    Slide cpl
GTO 52    69.017.078 /    Annular spring
GTO 52    69.017.080 /    Blast tube
GTO 52    69.017.081F/    Support cpl
GTO 52    69.017.084F/01    Magnet cpl
GTO 52    69.017.087F/    Gear cpl
GTO 52    69.017.091 /    Gear
GTO 52    69.020.031 /    Tension spring
GTO 52    69.020.059 /    Lever
GTO 52    69.022.024F/    Sheet smoother
GTO 52    69.022.061 /    Compression spring
GTO 52    69.022.102 /    Bush
GTO 52    69.022.125 /    Compression spring
GTO 52    69.022.142 /    Compression spring
GTO 52    69.022.147 /    Support
GTO 52    69.030.325F/01    Splash protection plate cpl
GTO 52    69.030.426 /    Support
GTO 52    69.030.427 /01    Sleeve
GTO 52    69.030.455 /    Compression spring
GTO 52    69.030.457 /02    Adjusting screw
GTO 52    69.030.472 /    Adjusting nut
GTO 52    69.030.477 /    Square-shaped bar
GTO 52    69.030.484N/    Lever
GTO 52    69.030.591 /01    Block
GTO 52    69.033.008F/    Finger protecting rail
GTO 52    69.112.1311/02    Suction drum motor Getriebem 3153 24V
GTO 52    69.126.1501/01    Oil pump Fa. Vogel
GTO 52    69.145.6001/    Adapter cable Sensor.Fehlboge 60B1
GTO 52    69.145.6001/01    Limit switch cpl Sensor.Fehlboge 60S1
GTO 52    69.145.6003/05    Limit switch cpl Endsch.Papierl. 60S3
GTO 52    69.145.6006/01    Limit switch cpl Endsch.Anlegers 60S6
GTO 52    69.145.9111/02    Relay easy 619-AC-RCX -240V
GTO 52    69.145.9114/02    Relay Relaiskartenm.1 ART
GTO 52    69.146.9121/    Power supply unit cpl GTO Netzteil
GTO 52    69.146.9122/    Power supply unit GTO Netzteil Stab.24V
GTO 52    69.146.9141/08    Module GTO
GTO 52    69.196.1519/01    Circulating pump 230V/50Hz
GTO 52    69.196.1558/    Filtering bag
GTO 52    69.353.605 /    Clamping eccentric
GTO 52    69.353.610 /    Stud
GTO 52        Stud           L=74
GTO 52    69.353.658 /    Spacer sleeve
GTO 52    69.353.732F/    Clamp cpl
GTO 52    69.410.115 /    Positioning foil
GTO 52    69.431.322 /01    Cam
GTO 52    69.478.005 /    Threaded spindle
GTO 52    69.478.008 /    Pin
GTO 52    69.478.009 /    Threaded bolt
GTO 52    69.478.010 /01    Adjusting screw
GTO 52    69.478.011 /    Hexagon nut
GTO 52    69.732.201N/    Cylinder jacket
GTO 52        Cylinder jacket GTO-52
GTO 52    79.007.020 /    Washer
GTO 52    79.007.023 /    Index bolt
GTO 52    79.007.024 /    Sleeve
GTO 52    79.007.025 /    Compression spring
GTO 52    79.007.028 /    Compression spring
GTO 52    79.007.091S/01    Bearing disk cpl
GTO 52    79.007.097 /    Fixing plate
GTO 52    79.015.529 /01    Shaft
GTO 52    79.021.425 /02    Clamping spring
GTO 52    79.022.024F/04    Sheet smoother cpl
GTO 52    79.022.024F/05    Sheet smoother cpl
GTO 52    79.022.046F/03    Sheet smoother cpl
GTO 52    79.077.070S/    Bearing DS
GTO 52    79.077.071S/    Bearing OS
GTO 52    79.077.073 /02    Threaded spindle
GTO 52    79.077.074 /    Ring scale
GTO 52    79.077.076 /    Nut
GTO 52    79.090.9016/03    Membrane keyboard Anlegerflachein
GTO 52    79.101.1305/04    Flat module HSK
GTO 52    79.164.134 /01    Powder spray tube
GTO 52    79.581.173N/03    Cylinder jacket
GTO 52    89.008.123 /    Torsion bar spring
GTO 52    89.008.123 /03    Torsion bar spring
GTO 52    89.008.501 /01    Ink fountain roller
GTO 52    89.008.505F/01    Overrunning clutch cpl
GTO 52    89.013.029 /    Washer
GTO 52    89.013.042 /    Compression spring
GTO 52    89.013.156 /    Washer
GTO 52    89.014.009 /    Torsion spring 1,8 X15  X 27
GTO 52    89.015.240S/    Guide strap
GTO 52    89.016.405 /    Cover plate
GTO 52    89.020.007 /03    Suction tape
GTO 52    89.028.008 /01    Guide spring
GTO 52    89.028.009 /01    Lifting sucker nozzle
GTO 52    89.028.010 /    Compression spring
GTO 52    89.028.079 /    Compression spring
GTO 52    89.028.401 /01    Suction disc 24x10x0.8
GTO 52    89.028.402 /    Tissue paper sucker
GTO 52    89.030.505 /    Journal DS
GTO 52    89.030.506 /    Journal OS
GTO 52    89.030.509 /    Pin
GTO 52    89.030.510F/01    Gear cpl
GTO 52    89.030.520F/01    Metering roller
GTO 52    89.030.526 /    Bearing bolt
GTO 52    89.030.545 /    Gear
GTO 52    89.030.548 /    Bearing
GTO 52    89.030.550 /    Sheet guide plate DS
GTO 52    89.030.551 /    Support OS
GTO 52    89.030.566 /    Pin
GTO 52    89.030.570F/01    Intermediate roller cpl
GTO 52    89.030.593 /    Intermediate gear
GTO 52    89.072.005 /    Pull rail holder
GTO 52    89.077.048 /01    Gear DS
GTO 52    89.077.049 /    Gear OS
GTO 52    89.077.075 /01    Worm
GTO 52    89.077.077 /    Bearing DS
GTO 52    89.077.078 /    Bearing OS
GTO 52    89.077.081 /    Stop DS
GTO 52    89.077.081 /01    Stop DS
GTO 52    89.077.082 /02    Stop OS
GTO 52    89.090.912 /01    Cover CPC 1-01/02/03
GTO 52    89.090.9154/    Support
GTO 52    89.101.3003/01    Main motor DIMG-100C64 7,5KW440V
GTO 52    89.101.3003/02    Main motor DIMG-100C64 7,5KW440V
GTO 52    89.117.1301/01    Delivery lamp 1x8W 230V / 50Hz
GTO 52    89.145.9011/    Connecting line Tacholtg.GTO 4&5 Fa
GTO 52    89.164.1425/    Solenoid valve cpl 2080004 200V Dc
GTO 52    89.186.5151/01    Register motor GTO
GTO 52    89.198.1283/    Dampening motor AlcolorGTOLackwerkMO
GTO 52    89.198.1283/01    Dampening motor AlcolorGTOLackwerkMO
GTO 52    89.378.036 /    Filter cartridge
GTO 52    89.890.001 /    Guide
GTO 52    89.890.002 /    Cover plate
GTO 52    89.890.003 /    Bearing
GTO 52    89.890.004 /01    Plate
GTO 52    89.890.005 /01    Stop
GTO 52    89.890.006 /01    Angle piece DS
GTO 52    89.890.007 /01    Angle piece OS
GTO 52    89.890.008F/01    Adjusting screw cpl
GTO 52    89.890.010 /    Pin
GTO 52    89.890.011 /    Counter bearing
GTO 52    98.030.311 /    Latch
GTO 52    98.030.320F/01    Metering roller cpl
GTO 52    98.030.321 /01    Guide block
GTO 52    98.030.322 /02    Latch
GTO 52    98.030.323 /01    Adjusting screw
GTO 52    98.030.324 /01    Screw
GTO 52    98.030.337F/    Adjusting screw cpl
GTO 52    98.030.346F/04    Pin cpl
GTO 52    98.144.5021/06    Motor control board MSK2 Software 006
GTO 52    98.144.5021/10    Flat module MSK2 SW 010
GTO 52    98.179.1911/01    Blower G3G120-AR43-07 EMB48V
GTO 52    98.184.1041/01    5/2-way valve
GTO 52    98.184.1051/02    4/2-way valve
GTO 52    98.184.1051/03    4/2-way valve
GTO 52    98.198.1153/03    Power part BLA
GTO 52    98.198.1153/04    Power part BLA
GTO 52    MV.002.334 /02    Shaft
GTO 52    MV.002.335 /02    Shaft
GTO 52    MV.002.343 /    Cam lever
GTO 52    MV.002.512 /04    Bearing plate
GTO 52    MV.002.529 /02    Gear cpl
GTO 52    MV.012.242 /    Universal joint shaft
GTO 52    MV.021.877 /02    Gripper
GTO 52    MV.021.878 /04    Gripper
GTO 52    MV.021.879 /04    Gripper
GTO 52    MV.021.880 /    Shaft
GTO 52    MV.021.884 /02    Threaded bolt
GTO 52    MV.021.886 /    Eccentric bolt
GTO 52    MV.021.886 /01    Eccentric bolt
GTO 52    MV.021.904 /    Guard
GTO 52    MV.021.908 /01    Flange
GTO 52    MV.021.910 /04    Lever
GTO 52    MV.021.912 /01    Roller lever
GTO 52    MV.021.913 /    Rod head
GTO 52    MV.021.914 /    Rod
GTO 52    MV.021.915 /    Rod head
GTO 52    MV.021.954 /05    Clamp
GTO 52    MV.021.956 /04    Clamp
GTO 52    MV.021.956 /05    Clamp
GTO 52    MV.021.966 /    Pull rod
GTO 52    MV.021.986 /06    Clamp
GTO 52    MV.021.987 /    Adjusting screw
GTO 52    MV.021.990 /03    Clamp
GTO 52    MV.022.440 /02    Gripper operating shaft
GTO 52    MV.022.451 /    Shaft
GTO 52    MV.022.805 /01    Ink fountain divider
GTO 52    MV.022.824 /    Guide plate
GTO 52    MV.022.826 /01    Worm
GTO 52    MV.024.007 /02    Washer OS
GTO 52    MV.024.008 /02    Washer OS
GTO 52    MV.024.009 /02    Washer OS
GTO 52    MV.024.010 /02    Washer OS
GTO 52    MV.024.896 /    Roller
GTO 52    MV.027.326 /    Rubber roller
GTO 52    MV.030.460 /10    Metering roller cpl
GTO 52    MV.031.668 /01    Adjusting nut
GTO 52    MV.032.031 /01    Clamping piece
GTO 52    MV.032.161 /03    Gripper bar cpl
GTO 52    MV.050.148 /    Overrunning clutch cpl

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng