hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00
Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00

Dao xẻ rãnh ZD.200-747-01-00

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-750-01-00 

- Số răng: 15 răng

- Quy cách: 48x30x0,5 (mm)

- Ứng dụng: Máy gấp, máy giáp hộp

Liên hệ

- Tên SP: Dao xẻ rãnh

- Mã SP: ZD.200-747-01-00  

- Dao xẻ rãnh dùng cho máy gấp, máy giáp hộp.

- Dao xẻ bìa, dao xả bìa, dao xả bìa carton

- Cutter Blade ZD.200-747-01-00 

- Perforating Blade

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Herkules    PP.04067282    MOTOR WITH GEARING 30.7:1 24VDC
Herkules    PP.04142462    NUT SEGMENT
Herkules    PP.04148762    GEAR WHEEL M1.5 Z14 ID 6G7
Herkules    PP.04586921    TOUCH MEMORY + HOLDER
Herkules    PP.04794060    Roller
Herkules    PP.05289408    Pressure switch
Hotmelt Glues    CN.KG20001    Saphira Binding Glue Spine 131 20Kg
Hotmelt Glues    FM.0600008/01    Glue Saphira Spine 130
Ink Duct / Protecting    00.472.0006/    Protection Foil Roll 102-106 -12foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM 102 / XL 105
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM10  XL105 (12pcs)
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x1070    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll 102-106
Ink Duct / Protecting    00.472.0007/    Protection Foil Roll 74-75 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll CD 74/ XL 75
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 777,5  -12
Ink Duct / Protecting    00.472.0024/    Protection Foil Roll MO
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 681    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll MO
Ink Duct / Protecting    00.472.0034/    Protection Foil Roll 52 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM 52
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 551    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll 52
Ink Duct / Protecting    00.472.0037/    Protective film 70x 940  -12
Ink Duct / Protecting    63.024.301F/02    Saphira Ink Duct Foil MO
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    63.024.301F/03    Saphira Ink Duct Foil Universal MO (100)
Ink Duct / Protecting    7G.008.118F/    Heidelberg Foil XL 162
Ink Duct / Protecting    7G.008.189F/02    Saphira Ink Duct Foil Universal XL162
Ink Duct / Protecting    7G.024.859F/    Protection Foil XL162
Ink Duct / Protecting    82.008.119F/01    Protection Foil 102-106 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM/CD102 / XL106
Ink Duct / Protecting        Protection Foil XL105
Ink Duct / Protecting        Protection Foil XL105  90x1070mm/12pc
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 102-106
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600 12 Stueck
Ink Duct / Protecting    91.008.041F/01    Set of foils
Ink Duct / Protecting    91.008.642F/    Heidelberg Ink Duct Foil SM102/XL105 UV
Ink Duct / Protecting    F2.008.132F/    Heidelberg Foil XL 105
Ink Duct / Protecting        Heidelberg Foil XL 105  uv
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting        Set of foils 105
Ink Duct / Protecting    F2.008.144N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting    F2.008.146F/01    Protection Foil 102-106 -6 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM/CD102 / XL106
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 102-106
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600 6 Stueck
Ink Duct / Protecting    F2.008.149N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting        Set of foils  SM102/XL105
Ink Duct / Protecting    F2.008.152F/    Saphira Ink Duct Foil USE F2.008.152F/01
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil XL 105 + SM/CD 102
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    F2.008.152F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 102-106
Ink Duct / Protecting    G2.008.148F/    Saphira Ink Duct Foil SM 52 + GTO 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.148F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.149N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting    G2.008.168F/    Saphira Ink Duct Foil LR 52
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR SM 52 + GTO 52
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    G2.008.168F/01    Saphira Ink Duct Foil  LR 100 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.419F/01    Fita prot do Tint SM/PM/GTO52
Ink Duct / Protecting        Protective film
Ink Duct / Protecting    G2.008.419F/02    Protection Foil 52 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil GTO/SM52
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM 52
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.901F/03    Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.119F/02    Protection Foil 74-75 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil CD 74 / XL 75
Ink Duct / Protecting        Set of foils Schutzfolie 12x
Ink Duct / Protecting    L2.008.148F/    Saphira Ink Duct Foil XL 75 + SM 74/72
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil XL 75 + SM 74/72 D
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.148F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 72-75
Ink Duct / Protecting    L2.008.149N/    Set of foils  USE L2.008.148F
Ink Duct / Protecting    L2.008.156F/    Protection Foil 74-75 -6 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM74 / XL75
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM74 / XL75 (6pcs)
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600   6 Stueck
Ink Duct / Protecting    L2.008.168F/    Saphira Ink Duct Foil  XL75+SM74/72 UV
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR 72-75
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR XL75+SM74/72
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.642F/    Set of foils
Ink Rollers    01.009.020F/01    Inking roller
Ink Rollers    41.016.270F/    Rubber roller
Ink Rollers    63.030.560F/01    Dampening form roller  l=66cm w=68mm
Ink Rollers    66.891.020F/01    Rubber roller
Ink Rollers    69.009.022F/03    Transfer roller
Ink Rollers    71.009.031F/02    Rubber roller
Ink Rollers    98.030.350F/    Dampening form roller
Ink Rollers    C6.721.014F/01    Coating pan roller 3R bzw 70 Shore
Ink Rollers    F2.009.140F/06    Vibrator roller
Ink Rollers    G2.009.111F/01    Vibrator roller cpl
Ink Rollers    G2.009.121F/01    Inking roller cpl
Ink Rollers    G2.009.131F/01    Inking roller cpl
Ink Rollers    G2.009.401F/03    Ink transfer roller
Ink Rollers    G2.009.611F/    Vibrator roller cpl
Ink Rollers    L2.009.104F/06    Inking form roller
Ink Rollers    M2.009.101F/    Transfer roller cpl
Ink Rollers    M2.009.121F/    Transfer roller cpl
Ink Rollers    MV.037.280 /01    Inking form roller
Ink Rollers    MV.037.281 /01    Inking form roller
Ink Rollers    MV.037.282 /01    Inking form roller
Ink Rollers    MV.037.283 /01    Inking form roller
Mediakits    SZ.111.0159/    Dongle Licence Server USB
M-Offset    29.514.040 /    Gripper cam
M-Offset    29.530.017F/    Adjusting worm gear
M-Offset    43.006.019 /    Washer
M-Offset    43.006.022 /    Washer 0,25
M-Offset    43.007.019 /    Stud bolt
M-Offset    43.007.026 /    Pointer
M-Offset    43.007.103 /    Stud
M-Offset    43.007.108 /    Conical socket
M-Offset    43.008.005F/03    Overrunning clutch
M-Offset    43.008.010 /    Pull rod
M-Offset    43.008.036 /    Guide block
M-Offset    43.009.024 /02    Collar
M-Offset    43.009.026F/    Roller
M-Offset    43.009.515 /04    Eccentric bolt
M-Offset    43.009.515 /05    Eccentric bolt
M-Offset    43.010.036 /    Collar
M-Offset    43.010.037 /    Adjusting screw
M-Offset    43.010.038 /    Adjusting screw
M-Offset    43.010.043 /02    Pin Rd. 12.3
M-Offset    43.010.048 /    Pin
M-Offset    43.010.052 /    Pin
M-Offset    43.010.111 /    Nut 6 kt 17
M-Offset    43.010.116 /02    Pull rod
M-Offset    43.011.032 /01    Shaft
M-Offset    43.011.726 /    Compression spring
M-Offset    43.012.012 /    Pin
M-Offset    43.012.067 /    Leaf spring
M-Offset    43.012.070 /    Leaf spring
M-Offset    43.013.029 /02    Compression spring
M-Offset    43.013.088 /    Washer DIN1751 0,1
M-Offset    43.014.004 /01    Gripper
M-Offset    43.014.004 /03    Gripper
M-Offset    43.014.005 /    Gripper holder
M-Offset    43.014.006 /    Torsion spring 1,6 X15  X 24
M-Offset    43.014.009 /    Torsion spring 1,6 X15  X 24
M-Offset    43.014.009 /01    Torsion spring  1,9 X15 X24
M-Offset    43.014.047 /    Stop
M-Offset    43.015.308 /01    Pulley for toothed belt
M-Offset    43.016.007F/    Sucker
M-Offset    43.017.078F/    Separator finger cpl
M-Offset    43.017.079 /    Separator finger
M-Offset    43.020.035F/    Gripper
M-Offset        Gripper (feed board)
M-Offset    43.022.058 /    Star knob
M-Offset    43.022.114 /02    Adjusting screw
M-Offset    43.022.142 /    Dowel screw
M-Offset    43.030.004 /    Pin
M-Offset    43.030.216 /    Block
M-Offset    43.112.1311/01    Suction drum motor 3557 L024C + 34/1
M-Offset    43.117.134 /    Flourescent lamp T5 13W
M-Offset    43.431.301 /    Rotary numbering box LEI 301-520 S
M-Offset    43.431.303 /    Rotary numbering box LEI 303-520 C
M-Offset    43.732.201N/    Cylinder jacket
M-Offset    53.005.036 /    Rod  677mm lg.
M-Offset    53.005.211 /    Stop
M-Offset    53.007.517 /    Pinion
M-Offset    53.007.522 /02    Compression spring
M-Offset    53.007.528 /    Spacer piece
M-Offset    53.007.556 /    Pin
M-Offset    53.007.557 /    Pin
M-Offset    53.012.141 /    GASKET
M-Offset    53.016.110 /02    Shoulder pin
M-Offset    53.016.118 /    Adjusting disc
M-Offset    53.016.218 /    Sprocket wheel
M-Offset    53.020.029 /    Feed board tape 27x1400mm
M-Offset    53.020.122 /    Circular brush
M-Offset    53.020.134F/    Guide strap cpl
M-Offset    53.022.312 /01    Sheet stop Bd.2 DIN 1544
M-Offset    53.024.010 /    Grease gun Nr.12362
M-Offset    53.024.125 /    Feeler gauge 0,03x12,7x100
M-Offset    53.033.104 /    Centering plug
M-Offset    53.072.094F/01    Separator spring
M-Offset    53.126.1505/    Oil pump MFE2/K3F
M-Offset    53.126.1505/02    Liquid grease pump 400V
M-Offset    53.144.1051/    Main switch NZM4-80+ea NZM4
M-Offset    53.145.1871/    Connecting line GetriebemotDW1 Feucht
M-Offset    53.170.1311/    Individual radiator
M-Offset    53.170.1411/    Individual radiator
M-Offset    53.170.1421/    Clamping spring cpl kurzwellig
M-Offset    53.580.226 /    Compression spring
M-Offset    53.580.368 /    Pointer
M-Offset    53.581.726 /    Compression spring
M-Offset    53.849.010 /    Retaining spring
M-Offset    63.008.113 /    Ink fountain divider
M-Offset    63.008.144 /04    Insulating tape
M-Offset    63.014.024 /    Gripper
M-Offset    63.015.038 /01    Sheet catcher DIN1541 Bl.2,5
M-Offset    63.015.067 /    Guide strap
M-Offset    63.015.521 /    Spacer
M-Offset    63.016.114 /    Clutch shaft
M-Offset    63.022.314 /    Torsion spring
M-Offset    63.030.232 /03    Hexagon bolt
M-Offset    63.030.505 /    Journal DS
M-Offset    63.030.506 /    Journal OS
M-Offset    63.030.516 /01    Pin DS
M-Offset    63.030.520F/01    Metering roller
M-Offset    63.030.527 /    Bearing
M-Offset    63.030.536F/    Adjusting worm gear
M-Offset    63.030.538 /    Gear
M-Offset    63.030.566 /    Gear
M-Offset    63.030.570F/01    Intermediate roller
M-Offset    63.101.1211/01    Sensor MAGN HALL REL
M-Offset    63.101.1241/    Screw cap
M-Offset    63.101.2211/02    Encoder HPM(Ersatzteil)
M-Offset    63.101.2271/    Brake HPM SB50       50Nm
M-Offset    63.101.2281/    Brake HPM SB100      60Nm
M-Offset    63.102.1911/    Check valve
M-Offset    63.102.1921/    Pressure switch MDR 21/11 6,0-8,0 bar
M-Offset    63.102.1941/    Solenoid valve 24V 2W
M-Offset    63.102.1981/    Valve plate
M-Offset    63.102.2011/    Connecting rod 1160003661
M-Offset    63.102.2021/    Journal 105007600K
M-Offset    63.102.2031/    Pin 547000103
M-Offset    63.102.2041/    Piston 121000101
M-Offset    63.102.2051/01    Set of gaskets Boge 5987035671P
M-Offset    63.102.2061/    Filter element F2EH575058453
M-Offset    63.102.2071/02    Float
M-Offset    63.102.2091/01    Diaphragm
M-Offset    63.102.3011/    Cylinder cpl 117 0072 00
M-Offset    63.102.3031/02    Filter cpl
M-Offset    63.169.1311/01    Printing speed dis PQS48 W/grau 12000d/h
M-Offset    63.169.1341/    Totalizer KF524110Ausl Bedienst
M-Offset    63.169.1431/03    Impression preselection co IVO NE108.A03
M-Offset    63.178.1183/01    Damp. ductor motor Heberfeuchtwerk MO/SO
M-Offset    63.196.1746/01    Level-monitoring device
M-Offset    63.196.1756/02    Filter-monitoring device
M-Offset    63.196.1786/    Filter screen
M-Offset    63.196.1796/    Filter insert
M-Offset    63.196.1811/    Filtering mat 250x300mm
M-Offset    63.196.1841/02    Electronic unit TFK CP10T
M-Offset    63.196.1841/03    Electronic unit TFK-CP 10.11
M-Offset    63.196.1871/01    Alcohol stabilizer
M-Offset    63.196.1881/02    Suction pipe Alkohol
M-Offset    63.196.1911/    Filter
M-Offset        Filter  121.24.2468
M-Offset    63.196.1931/02    Manometer
M-Offset    63.198.1283/    Water pan roller m Alcolor MO(IMS/Papst)
M-Offset    63.198.1353/    Water pan roller motor SS90F-GNF80 L
M-Offset    63.421.016 /    Stud bolt
M-Offset    63.421.033 /01    Control disc
M-Offset    92.101.2014/    Brush 692402000069 8x20x32
M-Offset    92.102.1931/    Pressure switch
M-Offset    92.109.1311/02    Coupling  541.1538
M-Offset    92.110.1331/    Sensor INDUC SWIT PROX
M-Offset    92.110.1341/01    Sensor INDUC SWIT PROX
M-Offset    92.112.1311/01    Suction drum motor
M-Offset    92.117.1301/    Delivery lamp 638342/13W
M-Offset    92.144.3012/02    Memory analog board Modul SPM
M-Offset    92.161.1531/01    Sensor INDUC MEAS PROX
M-Offset    92.184.1001/    Cylinder/valve unit D20 H10 ew.
M-Offset    92.184.1001/01    Cylinder/valve unit D20 H10 ew.
M-Offset    92.184.1011/    Cylinder/valve unit D25 H30 ew.
M-Offset    92.184.1011/01    Cylinder/valve unit D25 H30 ew.
M-Offset    92.184.1012/    GASKET
M-Offset    92.184.1021/    3/2-way valve G1/4
M-Offset    92.184.1021/01    3/2-way valve Kolbenschieberventil
M-Offset    92.184.1041/    3/2-way valve Magnetventil
M-Offset    92.196.1716/01    Circulating pump
M-Offset    92.196.1811/    Filtering mat 250x470mm
M-Offset        Filtering mat 250x470mm (Pack of 10)
M-Offset        Filtering mat 250x470mm 1PC=10PCS
M-Offset    92.581.021 /    Pin
M-Offset    92.581.024 /    Compression spring
M-Offset    MV.003.648 /    Potentiometer
M-Offset    MV.020.136 /    Overrunning clutch
M-Offset    MV.021.173 /    Potentiometer
M-Offset    MV.023.282 /    Suction drum motor
M-Offset    MV.025.406 /    Adjusting screw
M-Offset    MV.027.215 /    Set collar
M-Offset    MV.051.197 /01    Impression preselection counter
M-Offset    MV.063.081 /    Diaphragm-type dryer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng