hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3
Dao xả bìa 0890.0536.3

Dao xả bìa 0890.0536.3

- Tên SP: Dao xả bìa

- Mã SP: 0890.0536.3

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy ghim Presto A90

Liên hệ

Thương hiệu: Martinni - Đức
Tags: 0890.0536.3

- Tên SP: Dao xả bìa trên

- Tên tiếng anh: Dao dùng phía trên bên trái.

- Mã SP: 0890.0536.3

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy ghim Martini Presto A90

Three Knife Trimmer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng