hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3
Dao Presto A90: 0890.0537.3

Dao Presto A90: 0890.0537.3

- Tên SP: Dao xả bìa

- Mã SP: 0890.0537.3

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy ghim Presto A90

Liên hệ

Thương hiệu: Martinni - Đức
Tags: 0890.0537.3

- Tên SP: Dao xả bìa trên

- Tên tiếng anh: STEEL RIGHT TOP  , Dao dùng bên dưới phía trên.

- Mã SP: 0890.0537.3

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy ghim Martini Presto A90

Three Knife Trimmer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng