hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cylinder valve unit MV.051.605
Cylinder valve unit MV.051.605
Cylinder valve unit MV.051.605
Cylinder valve unit MV.051.605

Cylinder valve unit MV.051.605

- Tên SP: Van đè giấy 

- HDM-Nr: MV.051.605

Mã cũ: F7.335.019

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Cylinder/valve unit 

MV.051.605

- Tên SP: Van đè giấy 

- HDM-Nr: MV.051.605

Mã cũ: F7.335.019

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Cylinder valve unit F7.335.019

Cylinder valve unit MV.051.601

Cylinder MV.051.604

Cylinder F7.335.019

Cylinder MV.051.603

Van điện từ MV.051.603

xy lanh khí MV.051.603

heidelberg MV.051.603

xy lanh khi F7.335.003

Cylinder F7.335.003

xy lanh khí F7.335.003

heidelberg F7.335.003

xy lanh khi F7.335.003

Van điện từ F7.335.003

SA.022.674 Cable guide

SA.022.633 Support

SA.022.672S Guard support

SA.022.670 Support

C3.012.097 Cross bar

00.580.6630 Friction bearing

F2.161.1421 Sensor

F2.161.1411 Sensor

F7.335.002 Cylinder/valve unit

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng