hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03
Cylinder valve unit 61.335.003/03

Cylinder valve unit 61.335.003/03

- Tên SP: Cụm van xy lanh ép in

- HDM-Nr: 61.335.003/03

- Kích thước: D100 H40/20

- Nguồn cấp van điện từ: 24VDC

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Cylinder valve unit

61.335.003/03

- Tên SP: Cụm van xy lanh ép in

- HDM-Nr: 61.335.003/03

- Kích thước: D100 H40/20

- Nguồn cấp van điện từ: 24VDC

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

00.580.1103

00.580.1514

00.580.2143

00.580.2489

00.580.2756

00.580.2836

00.580.3006

00.580.3125

00.580.3200

00.580.3365

00.580.3384

00.580.3385

00.580.3387

00.580.3410

00.580.3478

00.580.3732

00.580.3909

00.580.3910

00.580.4034

00.580.4101

00.580.4127

00.580.4163

00.580.4275

00.580.4300

00.580.4525

00.580.4546

00.580.4616

00.580.4621

00.580.4625

61.184.1111

61.184.1131

61.184.1136

61.184.1142

63.102.1941

87.334.001

87.334.002

87.334.010

87.334.018

88.580.4616

92.184.1001

g2.184.0040

g2.334.010

g4.334.007

l2.325.023

l2.334.004

l2.335.050

61.184.1151

61.184.1281

61.184.1341

l2.335.051

00.580.1017

00.580.1101

61.184.1132

61.184.1181

61.184.1161

g3.334.001

a1.184.0010

a1.184.0020

a4.334.001

m2.184.1101

61.184.1141

92.184.1011

61.184.1133

c2.184.1051

61.184.1331

61.335.002

m2.184.1011

m2.184.1171

g2.184.0020

g3.334.001

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng