hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001
SOLENOID VALVE 87.335.001

SOLENOID VALVE 87.335.001

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: 87.335.001

- Nguồn cấp: 24vdc, 1.8w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C6.205.000 -001/05 - 7.0 

- Xuất xứ: GMBH - Germany

Liên hệ

SOLENOID VALVE 87.335.001/01

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: 87.335.001

- Nguồn cấp: 24vdc, 1.8w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C6.205.000 -001/05 - 7.0 

- Xuất xứ: GMBH - Germany

Van điện từ 87.335.001/01

van 87.335.001/01

valves 87.335.001/01

EMV-S01-A30-10ZK

Van điện từ EMV-S01-A30-10ZK

SOLENOID VALVE EMV-S01-A30-10ZK

L2.105.1012/03 Pile drive Anlegerhauptstapel XL

L2.105.1051/01 Ink fountain roller motor CD74 Cyclo-EBM

L2.105.1311/01 Servo-drive Fa.Dunker Potigetr4,4

L2.105.3051/03 Ink fount. roller m CD74/ XL75 Cyclo-EBM

L2.105.3052/     Ink fount. roller XL75 ebmpapst/Sumitom

L2.105.3061/02 Water pan roller drive Alcolor CD 74

L2.105.5151/02 Register motor 3Nm ipot=4,4:1

L2.105.5161/01 Register motor 3Nm ipot=5,2:1

L2.110.1178/06 Sensor INDUC SWIT PROX

L2.110.1381/02 Sensor INDUC SWIT PROX

L2.110.1441/03 Sensor EMECH SWIT POS

L2.110.1495/     Sensor US MEAS PROX

L2.110.1533/     Sensor INDUC MEAS PROX

L2.110.1534/     Adapter casing INDUC CTRL

              Adapter casing Sensoren Ziehm.-DBK

L2.110.1563/04 Sensor CAPAC SWIT PROX

              Sensor CAPAC-SWIT-PROX

L2.117.1411/     Fluorescent tube 16W/230VAC 720x26

L2.122.1311/02 Sensor CAPAC SWIT PROX

L2.161.1533/     Sensor INDUC MEAS PROX

L2.164.1460/03 Power supply unit

L2.179.1501/04 Blower G3G125 Meltemi 230V

L2.179.1811/01 Blower Saugbandanl 120V+-15%

L2.179.3811/     Blower Saugbandanleger

L2.187.2148/     Heater  50Hz3kW

L2.187.2168/     Sensor

L2.187.2198/     Battery

L2.187.2258/     Servo-drive

L2.187.2396/01 Basic electronic board TBC

L2.187.2426/     Guard

L2.196.1728/     Sensor

L2.196.1788/     Basic electronic board TBD

L2.196.1838/     Contactor 50/60Hz

L2.204.141 /      Washer

L2.334.002 /      Pneumatic cylinder

L2.334.002 /01  Pneumatic cylinder D40 H25

L2.334.030 /03  Pneumatic cylinder D16 H10

L2.334.031 /01  Pneumatic cylinder D20 H10 ew.

L2.335.002 /      Cylinder/valve unit

L2.335.002 /01  Cylinder/valve unit

L2.335.051 /04  Cylinder/valve unit D10 H4 ew.

L2.335.051 /05  Cylinder/valve unit D10 H4 ew.

L2.505.008 /04  Gripper pad

L2.582.301 /      Claw

L2.805.501 /02  Guide

L2.805.502 /01  Support

L2.805.503 /02  Pawl

L2.805.504 /01  Pin

L2.805.505 /01  Distance pin

L2.805.520S/07 Sheet guide

L2.805.703 /01  Distance pin

L3.040.101 /01  Supporting roller NUTR 40x80x21

L3.040.405 /01  Eccentric bolt

L3.164.1641/     Contactor

L4.014.003 /04  Gripper

L4.014.003 /05  Gripper

L4.014.731 /04  Control shaft

L4.014.732S/02 Stop cpl

L4.014.755 /02  Stop pin

L4.014.756 /03  Trip bolt

L4.016.419 /01  Locking device

L4.017.203 /01  Pin

L4.028.164S/     Separator finger

L4.028.165S/     Separator finger

L4.028.167S/     Sheet separator finger for cardboard

L4.028.168S/     Sheet separator finger for cardboard

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng