hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075
Forwarding sucker MV.030.075

Forwarding sucker MV.030.075

- Tên SP: Bơm hút giấy OS

- HDM-Nr: MV.030.075/06

- Mã cũ: F2.028.160R

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Forwarding sucker

MV.030.075

- Tên SP: Bơm hút giấy OS

- HDM-Nr: MV.030.075/06

- Mã cũ: F2.028.160R

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

MV.030.075, MV.030.075, F2.028.160R, bom giay MV.030.075/06

Forwarding sucker MV.030.075, MV.030.075/06

sucker MV.030.075, bom dua giay MV.030.075, bom giay MV.030.075.

sucker F2.028.160R

bơm hút giấy MV.030.075, cuc hut giay F2.028.160R, bom dua giay F2.028.160R

加强递纸吸嘴, 吸嘴 MV.030.075, 吸嘴 F2.028.160R

61.184.1051/02                  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311                        4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.184.1311/02                  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.335.001/04                    3/2 Way valve                                   

61.335.004/                         3/2-way valve Kolbenschieberv.                                              

C6.302.502/01                    4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04                    4/2-way valve                                   

C6.302.502/05                    4/2-way valve                                   

G2.334.001/06                   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01                   5/2-way valve bistabil                                   

G2.335.493/01                   5/2-way valve monostabil                                           

M2.184.1111/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                      

M2.184.1121/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                     

M2.184.1131/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01                 2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02                  4/2-way valve, 61.184.1051/02                   

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng