hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041
Drive diaphragm M5.148.1041

Drive diaphragm M5.148.1041

- Tên SP: Màng bơm

- Mã HDM-Nr: M5.148.1041/01

- Kích thước: 110 x8(mm), ngoài x dày

- Ứng dụng: Heidelberg SM74, SM52

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Drive diaphragm

M5.148.1041/01

- Tên SP: Màng bơm

- Mã HDM-Nr: M5.148.1041/01

- Kích thước: 110 x8(mm), ngoài x dày

- Ứng dụng: Heidelberg SM74, SM52

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

diaphragm M5.148.1041/01

Drive diaphragm

M5.148.1041/01

F2.148.1041/

Màng bơm M5.148.1041/01

Màng cao su M5.148.1041/01

61.184.1051/02  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311   4/2-way valve, Φ4mm                                               

61.184.1311/02   4/2-way valve, Φ4mm                                               

61.335.001/04   3/2 Way valve                                   

61.335.004/    3/2-way valve                                               

C6.302.502/01  4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04  4/2-way valve                                   

C6.302.502/05  4/2-way valve                                   

G2.334.001/06   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01   valve bistabil                                   

G2.335.493/01   valve monostabil                                           

M2.184.1111/05    Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                      

M2.184.1121/05   Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                     

M2.184.1131/05    Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01  2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02  4/2-way valve, 61.184.1051/02

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng