hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Radial IR Blower C7.170.0701/01
Radial IR Blower C7.170.0701/01
Radial IR Blower C7.170.0701/01
Radial IR Blower C7.170.0701/01
Radial IR Blower C7.170.0701/01
Radial IR Blower C7.170.0701/01

Radial IR Blower C7.170.0701/01

- Tên SP: Quạt tăng áp

- Mã HDM-Nr: C7.170.0701/01

- Mã OEM: G1G170-AB05-11

- OEM parts: EBM G1G170-AB31-08

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102, SM74, XL105

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành 01 năm

Liên hệ

C7.170.0701/07, C7.170.0701, Radial IR Blower C7.170.0701/07

G1G170-AB31-08, Blower G1G170-AB31-08, EBM G1G170-AB31-08.

Radial IR Blower C7.170.0701/07, Radial IR Blower G1G170-AB31-08

Quạt gió C7.170.0701/07, motor G1G170-AB31-08

风机 C7.170.0701/07, 风机 G1G170-AB31-08

Blower G1G170-AB05-11-ND, Blower G1G170-AB05-11

C7.170.0701/07 for SM102, CD102, SM74, XL105

FAN BLWR COMB AIR 257X176 115VAC

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng