hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Contactor FH.0790000/01
Contactor FH.0790000/01
Contactor FH.0790000/01
Contactor FH.0790000/01
Contactor FH.0790000/01
Contactor FH.0790000/01

Contactor FH.0790000/01

- Tên SP: Khởi động từ

- Mã HDM-Nr: FH.0790000/01

- OEM Part: 3RT1016-2BB41

- Nguồn cấp: 24VDC, 10E

- Xuất xứ: Simens - Germany

Liên hệ

FH.0790000/01,  3RT1016-2BB41

Contactor FH.0790000/01

Contactor sirius 3RT1016-2BB41

Contactor sirius FH.0790000/01

Contactor FH.0790000/01

Khởi động từ FH.0790000/01

Khởi động từ 3RT1016-2BB41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00.550.0322

C6.011.121

00.550.1223

 00.550.1239

00.550.0436

00.550.0943

00.550.1471

00.550.1505

00.550.0462

00.500.1089

00.550.0777

00.550.0855

00.550.1070

00.550.1071

00.550.1472

C2.122.1311

61.110.1691

61.122.1311

M2.122.1311

M6.122.1311

00.783.0388

00.783.0470

00.783.0799

61.110.1311

61.110.1371

61.110.1431

61.110.1494

61.110.1495

61.110.1671

66.110.1491

91.147.7000

91.161.1311

91.161.1321

C4.110.1321

F2.110.7301

F2.122.1312

M2.126.1511

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng