hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Conductivity Probe FC.187.2174
Conductivity Probe FC.187.2174
Conductivity Probe FC.187.2174
Conductivity Probe FC.187.2174
Conductivity Probe FC.187.2174
Conductivity Probe FC.187.2174

Conductivity Probe FC.187.2174

- Tên SP: Đầu dò độ dẫn điện 

- HDM-Nr: FC.187.2174

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Conductivity Probe FC.187.2174 

- Tên SP: Đầu dò độ dẫn điện 

- HDM-Nr: FC.187.2174

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Conductivity Probe FC.187.2174

Đầu dò FC.187.2174

Cylinder 61.184.1136

M2.015.407 Hebel Lever

00.550.1729 Idler roller

00.530.0961 Grooved pin

00.580.0795 Lubrication-free bushing

00.500.0497 Straight pin

42.431.094 Fitted piece

42.431.095 Fitted piece

42.431.096 Fitted piece

42.431.099 Fitted piece

42.431.046 Fitted piece

42.431.047 Fitted piece

42.431.090 Fitted piece

42.431.091 Fitted piece

42.431.092 Fitted piece

42.431.093 Fitted piece

42.431.053 Stop plate

43.431.202 Tension spring

Valve 61.184.1136

Sensor CAPAC SWIT PROX M6.122.1311

Sensor M6.122.1311

Sensor M5.122.1311

Gasket DS C5.012.377

Gasket OSC5.012.376

C4.012.003 Bearing cap DS

C3.012.004 Packing cord

C4.012.004 Bearing cap OS

00.580.4781 Adjusting plate

86.012.222S Suction pipe

00.580.0028 Safety washer

00.580.1852 V-shape ring

C5.012.376 Gasket OS

C5.012.377 Gasket DS

M2.015.437S Sheet jogger

M4.015.436F Shaft cpl

00.550.0007 Needle bushing

M4.015.445 Pin

M4.415.311S Sheet jogger

H2.015.427 Support

00.530.0743 Grooved pin

H2.015.453F Control shaft cpl

M2.015.428S Stop cpl

00.550.0060 Needle bushing

00.580.1233 Magnet

00.580.1234 Magnet

00.580.1235 Magnet

00.580.1236 Magnet

00.580.1237 Magnet

00.580.1238 Magnet

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng