hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Clutch 66.109.131
Clutch 66.109.131
Clutch 66.109.131
Clutch 66.109.131
Clutch 66.109.131
Clutch 66.109.131

Clutch 66.109.131

- Tên SP: Khớp ly hợp

- HDM-Nr: 66.109.131

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.016.100 -002/05 = 60Y66

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Delivery Feeder Clutch 66.109.131

- Tên SP: Khớp ly hợp

- HDM-Nr: 66.109.131

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.016.100 -002/05 = 60Y66

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Delivery Feeder Clutch 66.109.131

Coupling 66.109.131

Clutch 66.109.131

Eccentric bolt 66.028.016/06

Bolt 66.028.016

Rubber roller 66.891.020F

M3.016.230 roller shaft

Cam Follower 87.583.319

Cam Follower F-229818

Cam Follower 00.580.4432

Drive belt C4.102.1931

Piston ring 42.018.004

Adjusting Spindle MV.032.876

Adjusting handle 66.028.307F

Control Shaft 41.028.151

Needle Bearing INA F-207665

Needle Bearing 00.550.1072

Ink running clutch SOR102V-HKDB

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

00.580.2102 Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 valve

61.184.1191 valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 valve

C6.302.502 valve

C6.302.502 valve

F2.028.210 Lever

F2.028.212 Bearing bolt

00.520.2289 bearing 

F2.072.202 gear

F2.072.211 shaft

C5.072.261 Driver

61.165.1661 Sensor

61.165.1651 Sensor

71.009.018 Journal OS

71.009.402 Journal DS

00.580.3961 Shaft seal

C7.007.531S Piston

M2.007.531 Piston

91.010.323 Cam

91.010.325 Gear

91.010.307 Roller

91.010.308 Shaft

00.550.0512 Needle bushing HK2212-AS1

00.520.1611 Grooved ball bearing 16101

00.550.0131 Needle bearing RNA4904.2RS

41.010.430 Roller

00.520.0120 Grooved ball bearing 6001

00.580.3501 Tube

00.580.3502 Clutch hub

00.580.3768 gear

C6.020.150F Support 

87.583.388F Gear segment DS

87.583.319 Cam follower

82.583.312 Bearing bolt DS

00.550.0306 Axial bearing disc AS 5070

00.550.0198 Axial needle bearing cage AXK 5070

87.583.314 Bearing DS

00.550.0113 Needle bearing NK 40/30ASR1

00.550.0083 Needle bearing NK 40/20ASR1

00.550.0806 Bearing disc LS 4060

00.550.0197 Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0285 Axial bearing disc AS 4060

82.583.325 Guide

82.583.319 Torsion bar spring

C5.016.101 Base plate

C5.016.102 Clutch shaft

C5.016.134 Spacer ring

C5.016.135 Spacer ring

C5.016.136 Driver

10.066.8099 Plate

42.431.018 Washer

66.016.118 Adjusting disc

66.016.128 Washer

00.500.0053 Tapered pin

00.510.0098 Circlip

00.520.0971 Grooved ball bearing 6205-RS

00.520.1361 Shim ring

00.520.1313 Shim ring

00.520.1314 Shim ring

00.520.1315 Shim ring

00.520.1433 Shim ring

00.520.1465 Shim ring

00.520.1331 Allen screw

00.520.1887 Allen screw

00.530.0079 Notched nail

00.540.0040 Key

00.540.1128 Allen screw

00.550.0042 Needle bearing NK30/20ASR1

00.550.0203 Gasket

00.520.0373 Hexagon-head screw

00.520.0240 Allen screw

00.520.0387 Hexagon-head screw

76.016.106 Sprocket wheel

C4.416.150 Guard plate

00.520.1740 Shim ring

66.109.131 Coupling

C5.109.1321 Brake

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng