hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Clamp air bag 00.580.4129
Clamp air bag 00.580.4129
Clamp air bag 00.580.4129
Clamp air bag 00.580.4129

Clamp air bag 00.580.4129

- Tên SP: Túi hơi gá kẹp lô cao su

- Mã HDM-Nr: 00.580.4129

- Kích thước: H5 x L996 (mm)

- Ứng dụng: Máy in Heidlberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.300 -002/01 - 2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.4129

Clamp  00.580.4129

- Tên SP: Túi hơi gá kẹp lô cao su

- Mã HDM-Nr: 00.580.4129

- Kích thước: H5 x L996 (mm)

- Ứng dụng: Máy in Heidlberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.300 -002/01 - 2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Clamp 00.580.4129 

Auto Plate Clamp 00.580.4129 

气囊 00.580.4129

Túi hơi 00.580.4129

00.550.094 Cam Follower 

00.550.0322        Cam Follower    

00.550.0462        Cam Follower    

00.550.0478        Cam Follower    

00.550.1471/01  Cam Follower    

C6.011.121 /01   Cam Follower   

49.011.027N       Gripper Steel    

49.011.827F/01  Gripper PU        

58.011.020           Gripper Pad       

58.711.101           Gripper Pad     

M4.011.727/02  Gripper PU         SM-74/PM-74

MV.021.878/04 Gripper PU         M-Offsets, GTO's

MV.021.877/02 Gripper Steel     M-Offsets, GTO's

47.014.015/01    Delivery Chain   HD 72/102, All S-Offsets, CD/SM-102

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng