hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03
Clamp air bag 00.580.4128/03

Clamp air bag 00.580.4128/03

- Tên SP: Túi hơi gá kẹp lô cao su

- Mã HDM-Nr: 00.580.4128/03

- Ứng dụng: SM74, CD74, PM74, XL75

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 01 năm ( Theo tiêu chuẩn nhà xản xuất)

Liên hệ

Clamp air bag 00.580.4128/03 for SM74, CD74, PM74, XL75

Auto Plate Clamp 00.580.4128/03 for SM74, CD74, PM74, XL75

Clamp 00.580.4128 for SM74, CD74, PM74, XL75

版夹气囊 00.580.4128/03 for SM74, CD74, PM74, XL75

版夹气囊 00.580.4128 for SM74, CD74, PM74, XL75

Clamp air bag 00.580.4129 for CD102, SM102

Auto Plate Clamp 00.580.4129 for CD102, SM102

Clamp 00.580.4129 for CD102, SM102

版夹气囊 00.580.4129 for CD102, SM102

版夹气囊 00.580.4129 for CD102, SM102

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00.550.094 Cam Follower Old M-Offsets

00.550.0322        Cam Follower    HD 72/102, S-Offsets

00.550.0462        Cam Follower    All S-Offsets

00.550.0478        Cam Follower    All S-Offsets

00.550.1471/01  Cam Follower    SM-74/PM-74

C6.011.121 /01   Cam Follower    CD/SM-102

49.011.027N       Gripper Steel     HD 72/102, All S-Offsets

49.011.827F/01  Gripper PU         HD 72/102, All S-Offsets

58.011.020           Gripper Pad        HD 72/102, All S-Offsets

58.711.101           Gripper Pad        HD 72/102, All S-Offsets

M4.011.727/02  Gripper PU         SM-74/PM-74

MV.021.878/04 Gripper PU         M-Offsets, GTO's

MV.021.877/02 Gripper Steel     M-Offsets, GTO's

47.014.015/01    Delivery Chain   HD 72/102, All S-Offsets, CD/SM-102

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng