hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Circuit board 00.781.3004
Circuit board 00.781.3004

Circuit board 00.781.3004

- Tên SP: Bản mạch BAK2

- HDM-Nr: 00.781.3004

 - Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Circuit board BAK2 00.781.3004  

- Tên SP: Bản mạch BAK2

- HDM-Nr: 00.781.3004

 - Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Circuit board 00.781.3004

Circuit board BAK2

Circuit Board 00.785.1046

Board 00.785.1046

Circuit Board EAK4 00.782.0442

Circuit Board 00.782.0442

Circuit Board EAK4 

C5.146.6011 Plug-in unit

C6.146.6011 Plug-in unit

C7.146.6011 Plug-in unit

C8.146.6011 Plug-in unit

C9.146.6011 Plug-in unit

CA.146.6001 Plug-in unit

00.785.0500 Flat module

00.785.1046 Flat module

00.785.0728 Flat module

00.785.0540 Flat module

00.785.0548 Flat module

00.785.1185 Flat module

 

91.146.9031 Plug-in unit

00.783.0551 Side plate

00.781.2507 Module rail

00.781.2508 Module rail

00.781.2108 Guide rail

00.785.0911 Backplane

00.785.0912 Backplane

00.785.0913 Backplane

00.785.0932 Backplane

00.781.2509 Threaded rail

00.785.0500 Flat module

00.785.1046 Flat module

M2.147.6001 Flat module

00.785.0749 Flat module

00.785.0750 Flat module

00.785.0728 Flat module

00.785.0548 Flat module

00.785.1185 Flat module

Circular brush 66.020.122

Circuit board ESK 00.781.2405

Circuit board 91.144.5031

Circuit Board DEB220-I

Circuit Board 00.779.2009

Flat module 00.781.2107

Board 00.781.2107

Circuit Board 00.785.0823

Board 00.785.0823

Circuit Board 00.785.0307

Board 00.785.0307

Board 00.785.0847

Board 00.785.0847

Board 00.781.2420

Board 00.785.0128

Circuit Board 00.785.0847/01

Circuit Board 00.785.0847

Circuit Board ASCM 48

Circuit Board 00.781.2420

Circuit Board RGP2

Circuit Board 00.785.0128

Flat module C5.196.0272

Flat module C5.196.0274

keyboard board C5.196.0272

C5.196.0230 Housing cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0238 Switch

C5.196.0222 Tappet

C5.196.0223 Flat gasket

C5.196.0221 Sensor

M5.196.0335 Agitator blade

C5.196.0284 Controller

C5.196.0260 Housing cover

C5.196.0293 Inductive sensor

C5.196.0276 Membrane keyboard

C5.196.0272 Electronic system

C5.196.0274 Elektronic system cpl

M5.196.0273 EPROM-Modul

M5.196.0275 EPROM programmiert

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0281 Manometer

C5.196.0254 End cover

C5.196.0241 Container

C5.196.0242 Gasket

C5.196.0228 Gasket

C5.196.0311 Cover

C5.196.0324 Sensor

C5.196.0244 Insert

C5.196.0231 Washer

C5.196.0227 Symbol sign

C5.196.0233 Cam disc cpl

C5.196.0286 Rapid-action coupling

C5.196.0287 Double-pressure valve

C5.196.0237 Tappet

C5.196.0314 Kappe Cap

C5.196.0313 Kolben Piston

C5.196.0245 Stop lever cpl

C5.196.0310 Housing cpl

C5.196.0252 Housing cover

C5.196.0251 Housing

C5.196.0246 Fixing parts

00.783.1002/01 Power supply 370VDC 24,7V 20A
00.783.1005/ Power supply 230VAC 24VDC 20A
00.783.1422/ Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.2011/ Sensor EMECH SWIT POS
00.783.2515/ Hard disk cpl. MC7-CP2000
00.783.3332/ Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
00.785.0017/06 Flat module ZSK
00.785.0017/07 Flat module ZSK
00.785.0025/05 Flat module RGP3
00.785.0036/01 Flat module AUK

00.785.0037/ Flat module FKK3

C5.028.312 Tube bend

01.016.054 Spring ring

C5.028.306 Cover

10.104.8799 Plate

C5.028.304 Support

C5.028.301F Rotary valve

00.600.0230 Grooved ball bearing

01.016.051 Compression spring

41.008.001F Ink fountain roller

88.008.118F Overrunning clutch cpl

00.550.1145 Overrunning clutch F-211370

88.008.119 rod supporting bolt

23.010.064 Bearing bolt

66.010.146 Stud bolt

00.550.0228 Axial bearing disc AS 3047

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng