hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Circuit board 00.781.2197
Circuit board 00.781.2197
Circuit board 00.781.2197
Circuit board 00.781.2197

Circuit board 00.781.2197

- Tên SP: Circuit board

- HDM-Nr: 00.781.2197

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Circuit board 00.781.2197  

- Tên SP: Circuit board

- HDM-Nr: 00.781.2197

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

bản mạch 00.781.2197

00.758.0362, 00.781.5531, CP.186.5564-02

Bản mạch SSK2

Flat modul SSK2

mainboard SSK2

board 00.785.1073

CD102 board 00.785.0598

board 00.788.0222

flat module 00.785.1162

flat module 00.785.1073

flat module 00.788.0222

flat module 00.785.0598.

board UVM3

board UVM3-V

board UVM2

board AVM3

Flat module  BAK2 

Flat module 00.785.0836

00.783.0176/02    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0188/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0261/    Door knob RH-NZM7
00.783.0343/    Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5
 00.783.0369/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0370/    Sensor EMECH SWIT POS

00.783.0377/    Limit switch

00.783.0388/    Sensor OPT RS PROX

00.783.0388/01    Sensor OPT RS PROX

 00.783.0390/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0395/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0433/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0462/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0470/    Sensor US SWIT PROX

 00.783.0477/    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED

 00.783.0477/01    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED

 00.783.0490/    Power part Sinus WR 24/230

 00.783.0491/    Auxiliary contact 3RH1921-1HA22 Sie.Sir

 00.783.0503/02    Power supply unit USV 24V DC

 00.783.0504/    Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0504/01    Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0526/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0553/02    Control station computer MC3-C-RO-03

 00.783.0553/03    Control station computer MC3-C-RO-04

 00.783.0554/    Cable DVI-Ltg  2.6m

 00.783.0574/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0576/01    Receiver board - disp DVI Empfaenger 15"

 00.783.0590/01    Cable, pre-confectioned Power-Ltg  2.6m

 00.783.0632/    Memory ASK

 00.783.0632/01    Memory board ASK formated

 00.783.0670/    Sensor MAGN REED LEVL

 00.783.0677/02    Sensor OPT BARR PROX RECV

 00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0733/    Terminals +NZM3-XKCU

 00.783.0734/    Terminal cover NZM3-XKSA

 00.783.0737/    Shunt release NZM2/3-XA24

 00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0779/03    Sensor US SWIT PROX

   00.785.0017/06    Flat module ZSK

 00.785.0025/05    Flat module RGP3

 00.785.0036/01    Flat module AUK

 00.785.0037/    Flat module FKK3

 00.785.0065/02    Flat module LSM

 00.785.0097/05    Flat module IOPB

 00.785.0102/03    Flat module LDM

 00.785.0117/12    Flat module ICPB

 00.785.0120/07    Flat module LIOB

 00.785.0130/01    Flat module EAM

 00.785.0131/    Flat module EAM

 00.785.0156/15    Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2

 00.785.0173/05    Flat module RGP4

 00.785.0181/03    Flat module RRM2

 00.785.0193/01    Flat module EAM

 00.785.0202/02    Flat module MWE o.Register

  00.785.0215/02    Flat module SAK2

 00.785.0224/11    Flat module MID V004

 00.785.0244/06    Module PDCM

 00.785.0250/05    Flat module PMDB

 00.785.0278/06    Module DSCM380

 00.785.0293/03    Flat module DVM

 00.785.0322/02    Flat module SEM3

 00.785.0358/09    Module BLT4

 00.785.0382/01    Flat module BEK

 00.785.0383/02    Flat module VSM2

 00.785.0392/05    Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05    Flat module ADSM120

 00.785.0404/11    Module BLT5

 00.785.0406/04    Flat module ZSK2

 00.785.0424/01    Flat module EEM2

 00.785.0467/    Flat module 96.333

 00.785.0477/    Flat module LFM

 00.785.0479/    Flat module RGP5

 00.785.0479/02    Flat module RGP5

 00.785.0480/02    Module SCDB102

 00.785.0482/03    Module SCDB74

 00.785.0484/03    Module SCIB74

 00.785.0487/03    Module SCIB52

 00.785.0494/09    Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03    Flat module EAK-FK

 00.785.0503/    Flat module SUM12

 00.785.0504/03    Flat module RGP21

 00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07    Flat module RGP6

 00.785.0531/09    EPROM module

 00.785.0533/09    Module KVT4

 00.785.0551/04    Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01    Flat module TLK4

 00.785.0564/08    EPROM module

 00.785.0572/04    Module LTM1500

 00.785.0584/    Flat module

 00.785.0596/    EPROM module

 00.785.0640/08    Flat module MSK3

 00.785.0642/11    Module BLT5 55KW

  00.785.0677/02    Flat module STK

 00.785.0702/05    Flat module RGP6 B

 00.785.0712/    Flat module EAK2

 00.785.0719/03    Module EXK400-24M

 00.785.0722/01    Flat module NVM2

 00.785.0728/04    Module NT2000-1

 00.785.0729/02    Module NT2000-2

 00.785.0731/03    Flat module SVK5

 00.785.0735/01    Flat module HGP 1B 4reihig

 00.785.0743/03    Module DSCM380-S

 00.785.0745/09    Module BLT5 37KW

 00.785.0746/    Flat module SAK2 B

91.144.8062 Power part board

C2.146.9001 Plug-in unit

C3.146.9001 Plug-in unit

C4.146.9001 Plug-in unit

C5.146.9001 Plug-in unit

C6.146.9001 Plug-in unit

C7.146.9001 Plug-in unit

C8.146.9001 Plug-in unit

C9.146.9001 Plug-in unit

CA.146.9001 Plug-in unit

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng