hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Capacitor 61.115.2511
Capacitor 61.115.2511
Capacitor 61.115.2511
Capacitor 61.115.2511

Capacitor 61.115.2511

- Tên SP: Tụ điện 

- Mã HDM-Nr: 61.115.2511

- Vị trí sử dụng: TKS SC.146.5001-001/02 - 91M2.2

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Capacitor 61.115.2511

Capacitor 61.115.2511

Tụ 61.115.2511

Tụ điện 61.115.2511

- Tên SP: Tụ điện 

- Mã HDM-Nr: 61.115.2511

- Vị trí sử dụng: TKS SC.146.5001-001/02 - 91M2.2

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

C7.146.6001 Plug-in unit

C8.146.6001 Plug-in unit

C9.146.6001 Plug-in unit

C2.146.7001 Auxiliary drive plug-in unit

C3.146.7001 Auxiliary drive plug-in unit

C4.146.7001 Auxiliary drive plug-in unit

C5.146.7001 Auxiliary drive plug-in unit

C6.146.7001 Auxiliary drive plug-in unit

C5.146.6011 Plug-in unit

C6.146.6011 Plug-in unit

C6.146.7500 Auxiliary drive plug-in unit

C7.146.7500 Auxiliary drive plug-in unit

C8.146.7500 Auxiliary drive plug-in unit

C9.146.7500 Auxiliary drive plug-in unit

C2.146.8001 Plug-in unit

C3.146.8001 Plug-in unit

C4.146.8001 Plug-in unit

C5.146.8001 Plug-in unit

C6.146.8001 Plug-in unit

C7.146.8001 Plug-in unit

C8.146.8001 Plug-in unit

C9.146.8001 Plug-in unit

61.115.2512 Fan

61.115.2501 Fan

C2.146.5011 Computer plug-in unit

CA.146.5012 Computer plug-in unit

C2.146.9001 Plug-in unit

C3.146.9001 Plug-in unit

C4.146.9001 Plug-in unit

C5.146.9001 Plug-in unit

C6.146.9001 Plug-in unit

C7.146.9001 Plug-in unit

C8.146.9001 Plug-in unit

C9.146.9001 Plug-in unit

61.115.2511 Capacitor

76.014.026 gear

63.196.1911 Filter

63.102.3031 Filter cpl

47.018.106 Filter cartridge

G2.102.2121 Filter cartridge 

F2.038.640F Plate cpl

00.580.0965 Dust separator

00.580.1117 Hood

66.068.105 Gasket

66.068.106 Gasket

76.014.026 gear

47.018.106 Filter cartridge

00.580.6922 O-seal

C2.538.631 Hose

F2.018.229 Gasket

00.471.0169 Spiral hose NW40x4 PUR

 L2.179.1501 Blower 

F2.018.220 Valve

61.105.3943 Gear motor

61.105.1943 Gear motor

61.105.2943 Gear motor

61.105.3944 Gear motor

F2.105.1062 Gear motor

61.198.1243 Gear motor

61.144.1161 Servo-drive

F4.144.1141 Servo-drive

F2.016.603 Threaded spindle

F2.016.638 Stop ring

00.580.4808 Gear

F2.016.606 Bearing plate

F2.016.605 Motor bracket

F2.016.607 Spur gear

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-P

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng