hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121
Cam follower C6.011.121

Cam follower C6.011.121

Liên hệ

Cam follower C6.011.121

Cam follower C6.011.121

Vòng bi C6.011.121

can lăn C6.011.121

con lăn mở nhíp C6.011.121

- Tên SP: Con lăn cam

- HDM-Nr: C6.011.121

- Ứng dụng: Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  HDM1.4

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Roller lever cpl 87.005.020F

Gasket C3.011.150

Gripper holder C3.011.128F

Gripper C3.011.627

Spring support piece C3.011.131

Stop C3.011.129

Stop C3.011.130

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng