hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cam Follower 87.583.319
Cam Follower 87.583.319
Cam Follower 87.583.319
Cam Follower 87.583.319

Cam Follower 87.583.319

- Tên SP: Con lăn cam

- HDM-Nr: 87.583.319

Mã cũ: 00.580.4432

OEM:  F-229818

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 87.583.300 -003/05 = 3

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Cam Follower 87.583.319, 00.580.4432

- Tên SP: Con lăn cam

- HDM-Nr: 87.583.319

Mã cũ: 00.580.4432

OEM:  F-229818

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 87.583.300 -003/05 = 3

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Cam Follower 87.583.319

Cam Follower F-229818

Cam Follower 00.580.4432

Drive belt C4.102.1931

Piston ring 42.018.004

Adjusting Spindle MV.032.876

Adjusting handle 66.028.307F

Control Shaft 41.028.151

Needle Bearing INA F-207665

Needle Bearing 00.550.1072

Ink running clutch SOR102V-HKDB

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

00.580.2102 Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 valve

61.184.1191 valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 valve

C6.302.502 valve

C6.302.502 valve

F2.028.210 Lever

F2.028.212 Bearing bolt

00.520.2289 bearing 

F2.072.202 gear

F2.072.211 shaft

01.013.010 Hinge bolt

01.002.061 Roller

00.530.0263 Spring pin

00.580.0036 Safety washer

C5.072.250 Center bearing

C5.072.245 Guard

C5.072.251 Guard DS

C5.072.252 Guard OS

00.540.0845 Fillister head screw

00.600.0134 Lubricating nipple

C5.072.255 Pin

C5.072.263 Spur gear

C5.072.257 Flange

00.580.3624 Coupling

C5.072.253 Spindle

C5.072.258 Flange

00.520.2132 Grooved ball bearing

00.500.0004 Tapered pin

C5.072.264 Pinion

00.510.0004 Washer

00.520.0446 Allen screw

00.580.0288 Lubrication-free bushing

C5.072.254 Spindle

C5.072.261 Driver

00.580.6713 Fillister head screw

1.144.1141 Servo-drive

61.165.1661 Sensor

61.165.1651 Sensor

C8.015.735F Sheet stop cpl

C8.015.748 Air-blast nozzle

C8.015.750 Support DS

C8.015.747 Connecting link

00.500.0143 Straight pin

00.540.0106 Countersunk screw

00.520.2293 Grub screw

00.520.0879 Grub screw

C8.015.736F Sheet stop cpl

C8.015.749 Air-blast nozzle

C8.015.751 Support OS

C8.015.747 Connecting link

00.500.0143 Straight pin

00.540.0106 Countersunk screw

00.520.2293 Grub screw

00.520.0879 Grub screw

S9.009.016F Distributor cylinder cpl

71.009.015 Ink distributor

71.009.018 Journal OS

71.009.402 Journal DS

00.550.0251 Supporting roller

M2.007.533 Housing

M2.007.543 Connecting piece

00.540.1180 Flat gasket

00.580.4035 Press-fit connecting piece

00.580.3961 Shaft seal

C7.007.531S Piston

M2.007.531 Piston

M2.007.544 Compression spring

M2.007.540 Washer

C8.007.306 Spacer piece

00.500.0165 Countersunk screw

00.471.0141 Compressed-air hose

00.520.0260 Allen screw

41.010.417F Intermediate roller

41.010.418F Bearing sleeve cpl

41.010.418 Bearing bush

41.010.419 Screw

41.010.420 Nut

41.010.421 Sleeve

00.520.0413 Hexagon nut

00.520.0825 Grub screw

00.530.0257 Spring pin

00.600.0124 Lubricating nipple

91.010.322S Bearing bushing cpl

91.010.323 Cam

91.010.325 Gear

91.010.326 Bush

91.010.328 Bearing bush

91.010.332 Washer

91.010.333 Washer

91.010.334 Washer

91.010.338 Washer

91.010.307 Roller

91.010.308 Shaft

00.550.0512 Needle bushing HK2212-AS1

00.520.1611 Grooved ball bearing 16101

00.550.0131 Needle bearing RNA4904.2RS

41.010.430 Roller

00.520.0304 Grub screw

00.520.0120 Grooved ball bearing 6001

00.530.0343 Spring pin

00.580.3501 Tube

00.580.3502 Clutch hub

00.510.0200 Circlip

00.510.0163 Circlip

00.520.1249 Grub screw

00.510.0098 Circlip

91.010.324 Bush

00.580.3768 gear

C6.020.150F Support 

87.583.388F Gear segment DS

00.540.0081 Tapered pin

00.520.0255 Allen screw

00.580.0028 Safety washer

00.600.0314 Lubricating nipple

87.583.319 Cam follower

82.583.312 Bearing bolt DS

00.550.0306 Axial bearing disc AS 5070

00.550.0198 Axial needle bearing cage AXK 5070

87.583.314 Bearing DS

00.550.0113 Needle bearing NK 40/30ASR1

00.550.0083 Needle bearing NK 40/20ASR1

00.550.0806 Bearing disc LS 4060

00.550.0197 Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0285 Axial bearing disc AS 4060

82.583.325 Guide

82.583.319 Torsion bar spring

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng