hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8
Cảm biến quang FT5.3/2N-M8

Cảm biến quang FT5.3/2N-M8

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: FT5.3/2N-M8

- Part No.: 50122575

- K/C phát hiện: 0 ... 0.28 m

- Ngõ ra: NPN

- Kết nối: M8 4 Pin

- Xuất xứ: Leuze

Liên hệ

Thương hiệu: Leuze - Germany
Tags: ET5.3/2N FT5.3/2N-M8

Diffuse photoeletric optical sensor

 

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: FT5.3/2N-M8

- Part No.: 50122575

- K/C phát hiện: 0 ... 0.28 m

- Ngõ ra: NPN

- Kết nối: M8 4 Pin

Cảm biến quang FT5.3/2N-M8 

Sensor FT5.3/2N-M8 

leuze FT5.3/2N-M8 

Operating range limit, white 90%: 0 ... 0.28 m; Light source: LED, Red; Supply voltage: 10 ... 30 V, DC; Digital switching outputs: 2 Piece(s); Switching output 1: Transistor, NPN, Light switching; Switching output 2: Transistor, NPN, Dark switching; Switching frequency: 500 Hz; Connection: Connector, M8, Plastic, 4 -pin; Design, housing: Cubic; Dimensions: 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm; Housing material: Plastic; Operational controls: Teach button; Ambient temperature, operation: -40 ... 60 °C; Degree of protection: IP 67

50060858 HRT 96M/P-3604-2000-42

50080076 HRT 96M/R-1680-1200-25

50080075 HRT 96M/R-1690-1200-25

50115016 HRTIL 96BM/66.01S-S12

50117920 HRTIL 96BM/66.03S-S12

50115015 HRTIL 96BM/C66.01S-S12

50114760 HRTL 3B/66

50114762 HRTL 3B/66,200-S12

50114761 HRTL 3B/66,200-S8

50114763 HRTL 3B/66.C2

50114765 HRTL 3B/66.C2,200-S12

50114764 HRTL 3B/66.C2,200-S8

50114582 HRTL 3B/66.C2-S8

50114581 HRTL 3B/66-S8

50110806 HRTL 46B/6.8-S12

50106561 HRTL 46B/66,200-S12

50113308 HRTL 46B/66.1-S12

50106560 HRTL 46B/66-S12

50115202 HRTL 53/66,5000

50115203 HRTL 53/66-S8

50115204 HRTL 55/66,200-S12

50115205 HRTL 55/66,5000

50115206 HRTL 55/66-S8

50038483 HRTL 8/24-150

50038482 HRTL 8/24-150-S12

50036371 HRTL 8/24-350

50036370 HRTL 8/24-350-S12

50115688 HRTL 8/66.09-150-S12

50102704 HRTL 8/66-150-S12

50103709 HRTL 8/66-350,5000

50102705 HRTL 8/66-350-S12

50111815 HRTL 96B M/6.4.02S-S12

50112803 HRTL 96B M/6.49.02S-S12

50110990 HRTL 96B M/6.9S-S12

50108889 HRTL 96B M/66.01S-S12

50115690 HRTL 96B M/66.04S-S12

50112862 HRTL 96B M/66.9.03S-S12

50112804 HRTL 96B M/666.01S-S12

50116678 HRTL 96B M/C66.01.C1S-S12

50111208 HRTL 96B M/C66.01S-S12

50114306 HRTL 96B M/C66.03S-S12

50110952 HRTL 96B M/V66.01S-S12

50112109 HRTR 2/42-15F

50112111 HRTR 2/42-15F,150-S12

50112110 HRTR 2/42-15F,150-S8

50112115 HRTR 2/42-30F

50112117 HRTR 2/42-30F,150-S12

50112116 HRTR 2/42-30F,150-S8

50112121 HRTR 2/42-50F

50112123 HRTR 2/42-50F,150-S12

50112122 HRTR 2/42-50F,150-S8

50030077 IPRK 18/A L.4

50040278 IPRK 18/A L.46

50034119 IPRK 18/A.1 L.4

50106974 IPRK 18/V L.03

50104229 IPRK 25B/4,200-S12

50108111 IPRK 25B/4.3,200-S12

50104246 IPRK 25B/4.3-S12

50104228 IPRK 25B/4-S12

50107687 IPRK 25B/6.3,200-S12

50108945 IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n

50103076 IPRK 46B/4.2-S12

50111655 IPRK 46B/4D.2-S12

50103074 IPRK 46B/4-S12

50038789 IPRK 8/A-S12

50018778 IPRK 92/4 L

50013059 IPRK 92/4 S

50020358 IPRK 92/4 S.1

50023962 IPRK 92/4,6000

50014199 IPRK 92/4.8 S

50030257 IPRK 95/4.8 L.2

50022680 IPRK 95/44 L.2

50102613 IPRK 95/44 L.21

50022681 IPRK 95/44 L.3

50034512 IPRK 95/44 L.5

50019281 IRK 92/4-400 L

50013058 IRK 92/4-400 S

50025611 IRK 95/44-250 L

50025612 IRKR 95/44-250 L

50038790 IRTR 8/A-800-S12

50113478 IS 204MP/4NO-1E5

50113213 IS 205MM/4NO-1E5

50113212 IS 205MM/4NO-1E5-S8.3

50111437 IS 206MP/4NO-2E0

50109686 IS 206MP/4NO-3E0

50113207 IS 208MM/2NC-1E5

50109642 IS 208MM/2NO-1E5

50109655 IS 208MM/2NO-2E0

50109656 IS 208MM/2NO-2E0-S8.3

50109649 IS 208MM/2NO-2N5

50109661 IS 208MM/2NO-4N0

50109662 IS 208MM/2NO-4N0-S8.3

50112444 IS 208MM/4NC-1E5

50113211 IS 208MM/4NC-2E0

50109654 IS 208MM/4NC-2E0-S8.3

50109660 IS 208MM/4NC-4N0-S8.3

50109639 IS 208MM/4NO-1E5

50109641 IS 208MM/4NO-1E5-S12

50109640 IS 208MM/4NO-1E5-S8.3

50109652 IS 208MM/4NO-2E0

50114051 IS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3

50109653 IS 208MM/4NO-2E0-S8.3

50109645 IS 208MM/4NO-2N5

50109647 IS 208MM/4NO-2N5-S12

50109646 IS 208MM/4NO-2N5-S8.3

50109658 IS 208MM/4NO-4N0

50109659 IS 208MM/4NO-4N0-S8.3

50109738 IS 212FM/4NO.5F-10N-S12

50109736 IS 212FM/4NO.5F-6E0-S12

50117127 IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

50114380 IS 212MM/2NC-4E0

50109677 IS 212MM/2NC-4E0-S12

50121012 IS 212MM/2NC-4N0-S12

50111952 IS 212MM/2NO-10N

50109666 IS 212MM/2NO-2E0

50109675 IS 212MM/2NO-4E0

50109670 IS 212MM/2NO-4N0

50109682 IS 212MM/2NO-6E0

50112806 IS 212MM/2NO-8N0

50120274 IS 212MM/2NO-8N0-S12

50114052 IS 212MM/4NC-10N-S12

50111870 IS 212MM/4NC-2E0-S12

50109674 IS 212MM/4NC-4E0-S12

50112914 IS 212MM/4NC-4N0-S12

50109689 IS 212MM/4NO-10N

50109664 IS 212MM/4NO-2E0

50109665 IS 212MM/4NO-2E0-S12

50109672 IS 212MM/4NO-4E0

50109673 IS 212MM/4NO-4E0-S12

50109668 IS 212MM/4NO-4N0

50109669 IS 212MM/4NO-4N0-S12

50109678 IS 212MM/4NO-6E0

50112807 IS 212MM/4NO-8N0

50112808 IS 212MM/4NO-8N0-S12

50114427 IS 218 MM/4NO-12E-S12

50109732 IS 218FM/4NO.5F-10E-S12

50109734 IS 218FM/4NO.5F-20N-S12

50117128 IS 218FM/4NO.5W-10E-S12

50111954 IS 218MM/2NO-12E

50111953 IS 218MM/2NO-20N

50109694 IS 218MM/2NO-5E0

50112104 IS 218MM/2NO-8E0

50109704 IS 218MM/2NO-8E0-S12

50109698 IS 218MM/2NO-8N0

50109699 IS 218MM/2NO-8N0-S12

50118521 IS 218MM/4NC-5E0

50109702 IS 218MM/4NC-8E0-S12

50109706 IS 218MM/4NO-12E

50109709 IS 218MM/4NO-20N

50109692 IS 218MM/4NO-5E0

50109693 IS 218MM/4NO-5E0-S12

50109700 IS 218MM/4NO-8E0

50109701 IS 218MM/4NO-8E0-S12

50109696 IS 218MM/4NO-8N0

50109697 IS 218MM/4NO-8N0-S12

50111435 IS 230FM/4NO.5F-20E-S12

50111436 IS 230FM/4NO.5F-40N-S12

50109714 IS 230MM/2NO-10E

50109718 IS 230MM/2NO-15N

50109719 IS 230MM/2NO-15N-S12

50109723 IS 230MM/2NO-22E

50109728 IS 230MM/2NO-40N

50111871 IS 230MM/4NC-10E-S12

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng