hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến quang BR100-DDT
Cảm biến quang BR100-DDT
Cảm biến quang BR100-DDT
Cảm biến quang BR100-DDT

Cảm biến quang BR100-DDT

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: BR100-DDT

- K/C phát hiện: 100mm

- Ngõ ra: NPN

- Chế độ hoạt động: Light ON/Dark ON

- Nguồn cấp: 12-24VDC

- Kết nối: cáp ø5, 5 dây, 2m

- Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc

Liên hệ

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: BR100-DDT

- K/C phát hiện: 100mm

- Ngõ ra: NPN

- Chế độ hoạt động: Light ON/Dark ON

- Nguồn cấp: 12-24VDC

- Kết nối: cáp ø5, 5 dây, 2m

----------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI -----------------------------------------

BRP100-DDT,  k/c phát hiện 0-100mm, ngõ ra điều khiển NPN

BRP100-DDT-P,  k/c phát hiện 0-100mm, ngõ ra điều khiển PNP

BR100-DDT,  k/c phát hiện 0-100mm, ngõ ra điều khiển NPN

BR100-DDT-P,  k/c phát hiện 0-100mm, ngõ ra điều khiển PNP

BRP400-DDT,  k/c phát hiện 0-400mm, ngõ ra điều khiển NPN

BRP400-DDT-P,  k/c phát hiện 0-400mm, ngõ ra điều khiển PNP

BR400-DDT,  k/c phát hiện 0-400mm, ngõ ra điều khiển NPN

BR400-DDT-P,  k/c phát hiện 0-400mm, ngõ ra điều khiển PNP

BRP200-DDTN,  k/c phát hiện 0-200mm, ngõ ra điều khiển NPN

BRP200-DDTN-P,  k/c phát hiện 0-200mm, ngõ ra điều khiển PNP

BR200-DDTN,  k/c phát hiện 0-200mm, ngõ ra điều khiển NPN

BR200-DDTN-P,  k/c phát hiện 0-200mm, ngõ ra điều khiển PNP

BRP3M-MDT,  k/c phát hiện 0-3000mm, ngõ ra điều khiển NPN

BRP3M-MDT-P,  k/c phát hiện 0-3000mm, ngõ ra điều khiển PNP

BR3M-MDT,  k/c phát hiện 0-3000mm, ngõ ra điều khiển NPN

BR3M-MDT-P,  k/c phát hiện 0-3000mm, ngõ ra điều khiển PNP

BRP4M-TDTD,  k/c phát hiện 0-4000mm, ngõ ra điều khiển NPN

BRP4M-TDTD-P,  k/c phát hiện 0-4000mm, ngõ ra điều khiển PNP

BRP20M-TDTD,  k/c phát hiện 0-20m, ngõ ra điều khiển NPN

BRP20M-TDTD-P,  k/c phát hiện 0-20m, ngõ ra điều khiển PNP

BR4M-TDTD,  k/c phát hiện 0-4000mm, ngõ ra điều khiển NPN

BR4M-TDTD-P,  k/c phát hiện 0-4000mm, ngõ ra điều khiển PNP

BR20M-TDTD,  k/c phát hiện 0-20m, ngõ ra điều khiển NPN

BR20M-TDTD-P,  k/c phát hiện 0-20m, ngõ ra điều khiển PNP

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng