hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/

Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799/

- Tên SP: Cảm biến máng nước

- Mã SP: 00.783.0799/06

- Mã cũ: 00.783.0799/

- Nguồn cấp: 24v +10/15%

- K/C phát hiện: SN0.5

- Ngõ ra: PNP

- Ứng dụng: Máy in CD102, SM102, XL105

- Hãng sx: Baumer

Liên hệ

- Tên SP: Cảm biến máng nước

- Mã SP: 00.783.0799/06

- Nguồn cấp: 24v +10/15%

- K/C phát hiện: SN0.5

- Ngõ ra: PNP

- Ứng dụng: Máy in CD/SM102

- Hãng sx: Baumer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

吸嘴、,吸嘴片, 打孔机钻嘴,电磁阀,牙片、牙垫、纸牙、收纸牙,收纸牙排,牙排轴架、凸轮、摆架、铜套、碳刷、碳片、
碳刷架、油封、过滤器、电磁离合器、压纸轮、压纸毛轮、毛刷、毛刷辊、压纸片、橡胶吸咀、吸片、手墨铲、吹纸风扇、
墨斗钢板、刮墨板、胶辊、尼龙辊,海德德机墨斗胶片、炮底胶、炮底纸,砂炮纸,橡皮布, 蓝网布,海德堡给纸机飞达、
北人机飞达、四开机飞达、刹车片、纸塞子、各种规格输纸带、尼龙带、尼龙带粘合机、胶水、喷粉器总承
(全开、对开、四开、六开),各种印刷机常用工具、专用工具、各种胶印机橡皮布版夹、快速版夹,
PS版版夹晒版机灯管、UV灯、异形照明灯、晒版机拉杆、触发器、钻咀、链条、计数器、号码机、
各种电器(电磁铁、电磁铁线圈、按钮开关、接触器、线路板等)器材,另有切纸机刀条、
不锈钢墨铲、四色(进口、国产)墨铲等。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Most of Heidelberg Sensors are available in stock

Sensor OPT RS PROX                                       00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS                                00.783.0675

Induction sensor                                               61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX                              61.110.1381/02

sensor                                                                 61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX                                61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX                               61.198.1563

Front guide sensor                                            68.110.1322

Light barrier                                                       91.110.1321

Side guide sensor                                              91.165.1621

Side guide sensor                                              91.165.1521

Pressured sensor                                              93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX                              93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX                               C2.122.1311

Sensor                                                                 C2.196.1676

Reflex light barrier                                            C4.110.1321

Sensor US BARR RECV                                     F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX                               F2.110.1311

Side guide sensor                                              F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX                             M2.161.1533

sensor                                                                M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX                              M5.122.1311/05

Front guide sensor                                          G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX                              L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS                                L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX                              L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL                                L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX                             H2.110.1612

C6.888.501
C6.888.601
C4.522.870
C4.522.871
81.014.408
81.014.407
C6.014.434/01
C6.814.458F/01
C6.814.462F
C9.415.201
81.314.310
C4.014.763
C6.014.025/01
C6.415.019
C9.615.325
C4.522.872
MV.015.731
MV.015.731/01
C4.522.818/01
C6.015.835
C6.015.815
91.014.424/01
C3.015.413/02
C9.615.025
C6.215.115S
C4.014.027
C4.015.818
C4.015.823
C6.015.044
C6.415.216
C6.415.217
C6.415.218
91.014.816F
C4.014.208F
MV.014.332
C6.015.841
C4.014.070/01
C4.014.453/01
C4.015.135
81.314.412
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng