hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799
Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799

Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799

- Tên SP: Cảm biến máng nước

- Mã HDM-Nr: 00.783.0799/06

- Nguồn cấp: 24v +10/15%

- K/C phát hiện: SN0.5

- Ngõ ra: PNP

- Ứng dụng: Máy in CD102, SM102, XL105

- Hãng sx: Baumer

Liên hệ

Sensor CAPAC SWIT PROX 00.783.0799

- Tên SP: Cảm biến máng nước

- Mã SP: 00.783.0799/06

- Nguồn cấp: 24v +10/15%

- K/C phát hiện: SN0.5

- Ngõ ra: PNP

- Ứng dụng: Máy in CD/SM102

- Hãng sx: Baumer

吸嘴、,吸嘴片, 打孔机钻嘴,电磁阀,牙片、牙垫、纸牙、收纸牙,收纸牙排,牙排轴架、凸轮、摆架、铜套、碳刷、碳片、
碳刷架、油封、过滤器、电磁离合器、压纸轮、压纸毛轮、毛刷、毛刷辊、压纸片、橡胶吸咀、吸片、手墨铲、吹纸风扇、
墨斗钢板、刮墨板、胶辊、尼龙辊,海德德机墨斗胶片、炮底胶、炮底纸,砂炮纸,橡皮布, 蓝网布,海德堡给纸机飞达、
北人机飞达、四开机飞达、刹车片、纸塞子、各种规格输纸带、尼龙带、尼龙带粘合机、胶水、喷粉器总承
(全开、对开、四开、六开),各种印刷机常用工具、专用工具、各种胶印机橡皮布版夹、快速版夹,
PS版版夹晒版机灯管、UV灯、异形照明灯、晒版机拉杆、触发器、钻咀、链条、计数器、号码机、
各种电器(电磁铁、电磁铁线圈、按钮开关、接触器、线路板等)器材,另有切纸机刀条、
不锈钢墨铲、四色(进口、国产)墨铲等。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S9.184.1051 4/2-Way Valve

G2.335.492 Valve

M2.184.1071 Cylinder Valve

61.184.1133 Cylinder Valve

M2.184.1121 4/2-Way Valve

61.335.001 Valve

M2.184.1111 4/2-Way Valve

00.479.0015 Oil tube

C5.016.124 Distance sleeve

00.520.1404 Hexagon-head screw

00.520.2319 Shim ring             

00.550.0591 Axial bearing disc AS 1226

61.144.1121 Geared motor

91.145.3201 Connecting line      

MV.103.290 / Forwarding sucker

MV.103.291 / Forwarding sucker

MV.103.294 / Brush holder OS

MV.103.295 /01 Pile stop

MV.103.295 /02 Pile stop

61.164.1767 Motor

61.178.1343 Geared motor Heberfeuchtwerk SM

61.186.5311/03 Geared motor 3050L012S Faulh 12V

61.186.5411/03 Geared motor 3050L024S 24V

63.198.1283 Motor

71.186.5121/01 Geared motor -120:1/3540ko- 12c

71.186.5311 Geared motor Faulhaber

81.102.1311 Motor Auslegung B 8,5KW

81.126.131/01 Motor for oil pump AF 71/-7

81.186.5141/02 Motor CPC

91.144.3901 Motor circuit-break PKZM0-0,16 +NHi-E-10

91.144.3902 Motor circuit-breaker PKZM0-16 +NHi-E-10

91.144.3931 Motor circuit-break PKZM0-0,63 +NHi-E-10

91.144.3971 Motor circuit-breake PKZM0-4,0 +NHi-E-10

91.144.3991 Motor circuit-breaker PKZM0-10 +NHi-E-10

92.112.1311 Motor

C4.102.1921 Motor contactor K21

M5.144.1121/02 Geared Motor

MV.023.024 Motor     

F7.017.306 Halter Support

00.250.0126 Mounting clip

00.250.0127 Mounting clip

F2.110.1311 Sensor

00.783.0435 Sensor

F2.147.0048 Connecting line

71.186.5311 Gear Motor

61.144.1141 Small Motor

61.144.1101 Small Motor

43.112.1311 Suction drum Motor

61.144.1121 Gear Motor

L2.105.5151 Register Motor

 L2.105.5161 Register Motor

M5.144.1121 Gear Motor

R2.144.1121 Gear Motor

61.186.5311 Ink Gear Motor

61.186.5311 Ink Key Motor

89.186.5151 Suction drum Motor

00.781.0658 Suction drum Motor

F2.112.1311 Servo-Drive Motor

F4.144.1151 Servo-Drive Motor

43.112.1311 Servo-Drive Motor

71.112.1311 Servo-Drive Motor

71.112.1311/02 Servo-Drive Motor

L2.105.5151/02 Register Motor 3NM IPOT 74 Machine   

M5.144.1121/02 Geared Motor SM74/PM74                             

L2.105.5161 Register Motor

M4.112.1311 Servo Gear Motor

R2.112.1311/02 Motor

R2.144.1121 Gear Motor

00.781.1882 Motor

89.186.5151 Register Motor

92.112.1311 Machine Motor SM102                               

71.186.5121 Geared Motor

43.112.1311 Got Machine Suction Drum Motor

61.144.1121 Inside Motor

61.144.121 Offset Printing Machine Motor

61.144.1141 Servo Gear Motor

61.144.1111 Frontlay Gear Motor

M2.198.1283/02 Metering Roller Drive Motor SM74                 

L2.105.1311 Servo Gear Motor

G2.144.1141 Servo Gear Motor

61.144.1161 Servo Gear Motor

G2.186.5151 Servo Gear Motor

G2.186.5141 Servo Gear Motor

61.144.1151 Servo Gear Motor

81.186.5141 Motor CPC

81.186.5151 Register Motor CPC

61.144.1131 Machine Gear Motor CD102/SM102           

61.198.1243 Dampening Motor                                         

MV.025.181 Servo Gear Motor                                               

61.186.5411 Gear Motor

91.105.1171 Strike Motor SM/CD102

G2.144.1171 Blanket Wash Motor SM52                     

L2.105.1311 Motor                                                         

71.112.1311 Inside Motor

63.101.2211 Encoder

81.633.001 Guide rail DS

81.633.002 Guide rail OS

00.540.1559 Countersunk screw

00.580.2396 Bow-type handle

81.633.230 Support

81.633.231 Leaf spring

00.580.5012 Fillister head screw

81.633.227 Guide roller

00.520.2782 Grub screw

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng