hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192
Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

- Tên SP: Cảm biến khổ vải

- Model: PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

- Version: V1.0

- Xuất xứ: Elco 

Liên hệ

Thương hiệu: Elco - China
Tags: PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Cảm biến khổ vải PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

- Tên SP: Cảm biến khổ vải

- Model: PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

- Version: V1.0

- Xuất xứ: Elco 

Cảm biến PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Elco PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Encoder PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Sensor PNM50C10-BF6RTR-4096-8192

Encoder ELCO EI40A6-P6TAR-2000

ELCO EI40A6-P6TAR-2000

Encoder ELCO EB58C10-H6TR-180

ELCO EB58C10-H6TR-180

EB58C10-H6PA-2000

EB58C10-H6PA-2048

EB58C10-H6TR-1250

EB58C10-H6TR-180

EB58C10-H6TR-5000

EB58C10-H6PR-1200

EB58C10-H6PR-2000

EB58C10-H6AR-4096.5I1000

EB58C10-H6BR-4096

EB58C10-H6JR-1250

EB58C10-H6PA-1200

EB58C10-H6PA-1800

EB58C10-H6PR-2048

EB58C10-H6PR-300

EB58C10-H6PR-600

EB58C10-H6TR-1024.4YS011

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng