hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Bush Cpl 71.010.703F
Bush Cpl 71.010.703F

Bush Cpl 71.010.703F

- Tên SP: Đĩa điều chỉnh

- HDM-Nr: 71.010.703F/02 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C8.010.510B-002/06 - 8.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Bush Cpl

71.010.703F/02 

- Tên SP: Đĩa điều chỉnh

- HDM-Nr: 71.010.703F/02 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C8.010.510B-002/06 - 8.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Bush Cpl 71.010.703F/02 

Adjusting Screw 71.010.149

Adjusting Screw 41.010.419/02

Circuit board 00.782.0019

Circuit board 00.785.0406

Needle bearing 00.550.2070

Rotary Encoder M2.105.3311

Encoder M2.105.3311

Filter 058.910.133

Control knob 00.580.3995

Liquid Gear Grease 00.580.4702

Gear Grease 00.580.4702

Grease 00.580.4702

Fiter 63.102.2091

Fiter 63.102.2061

Fiter 63.102.2091

Fiter 63.102.2061

Dryer Filter MV.063.061

Sensor F2.161.1421

sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1411

Cảm biến F2.161.1411

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1421 

F2.161.1421 Sensor

F2.161.1411 Sensor

92.110.1341 Sensor 

F7.817.720F Roller cpl

M2.028.173 Guide tube

M2.028.033S Guide tube

66.028.037 Guide piece DS

00.580.0198 Locking clamp

66.028.039 Rod

66.028.042 Bearing bolt

66.028.044 Compression spring

66.028.168 Distance sleeve

00.580.3995 Control knob

10.104.7199 Plate

66.028.036 Guide

41.010.417F Intermediate roller

41.010.418F Bearing sleeve cpl

41.010.418 Bearing bush

41.010.419 Screw

41.010.420 Nut

41.010.421 Sleeve

00.520.0413 Hexagon nut

00.520.0825 Grub screw

00.530.0257 Spring pin

00.600.0124 Lubricating nipple

91.010.322S Bearing bushing cpl

91.010.323 Cam

91.010.325 Gear

91.010.326 Bush

91.010.328 Bearing bush

91.010.332 Washer

91.010.333 Washer

91.010.334 Washer

91.010.338 Washer

91.010.307 Roller

91.010.308 Shaft

00.550.0512 Needle bushing HK2212-AS1

00.520.1611 Grooved ball bearing 16101

00.550.0131 Needle bearing RNA 4904.2RS

41.010.430 Roller

00.520.0304 Grub screw

00.520.0120 Grooved ball bearing

00.530.0343 Spring pin

00.580.3501 Tube

00.580.3502 Clutch hub

00.510.0200 Circlip

00.510.0163 Circlip

00.520.1249 Grub screw

00.510.0098 Circlip

91.010.324 Bush

00.550.0013 Needle bushing HK3020-AS1

00.550.0229 Gasket

71.010.103 Pull rod

00.550.0002 Needle bushing HK1210-AS1

04.012.034 Washer

44.010.530 Washer

00.510.0089 Circlip

00.540.0232 Hexagon nut

89.028.079 Compression spring

71.010.114 Journal box DS

1.010.116 Journal box OS

88.010.701 Washer

00.520.0879 Grub screw

8.008.014 Washer

S9.010.444 Washer

71.010.131 Retainer

00.520.2227 Grub screw

00.520.0414 Hexagon nut

71.010.149 Adjusting screw

00.520.0254 Allen screw

00.520.3190 Shim ring

00.580.7459 Clamp ring

71.010.709 Bearing housing

00.520.2571 Grooved ball bearing

00.520.0298 Allen screw

71.010.121 Stud bolt

71.010.705 Washer

00.520.0262 Allen screw

71.010.711 Screw

71.010.703F Bush cpl

71.010.703 Bush

10.107.8099 Plate

00.540.0845 head screw

00.540.0439 Allen screw

71.010.708 Flange

66.010.115 Pull rod

00.510.0457 Circlip

00.520.1682 roller bearing

03.010.148 Spacer ring

00.510.0098 Circlip

3.010.146 Spacer ring

71.010.710 Flanged cam

00.580.5795 Hexagon nut

00.580.0016 Safety washer

71.010.707 Collar

0.520.0292 Allen screw

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng