hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Brush holder C5.028.105F
Brush holder C5.028.105F

Brush holder C5.028.105F

- Tên SP: Gá đỡ chổi lông DS lỗ 18mm

- HDM-Nr: C5.028.105F

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.028.000 -013/00 = 8.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Brush holder DS

C5.028.105F

- Tên SP: Gá đỡ chổi lông

- HDM-Nr: C5.028.105F

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.028.000 -013/00 = 8.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Brush holder C5.028.105F

Guide lever C5.028.015F

Cam OS 82.583.306/02

Cam 82.583.306

Potentiometer 63.186.5321

Potentiometer MV.057.334

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

C4.313.111 /07 Gripper holder

C4.313.120 /01 Sheet support

C4.313.508 /02 Roller lever

C4.372.005 / Shaft 

C4.372.006 / Front lay cam

C4.372.012 / Gear

C4.372.105N/ Front lay

C4.372.106F/02 Roller lever cpl

C4.372.404 /01 Guide

C4.372.405 /01 Support

C4.372.405 /02 Support DS

C4.372.410 / Compression spring

C4.372.415 / Support OS

C4.372.503 /02 Tube

C4.400.403F/ Brush roller

C4.416.104 /01 Adjusting lever

C4.416.112 / Spring rod

C4.416.122 / Bearing bush

C4.508.315 /03 Footboard

C4.508.801S/ Footboard

C4.582.043 / Gear

C4.721.045 / Shaft

C4.721.045 /01 Shaft

C4.721.046 / Washer

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C4.721.060 /04 Washer

C5.028.015F Guide lever

00.580.0791 Lubrication-free bushing

C5.028.016F Eccentric bolt

00.530.0262 Grooved pin

00.600.0013 collar

00.530.0222 Spring pin

00.520.1019 Grooved ball bearing

C5.028.206 Spacer

6.028.028 Retaining spring

66.028.018 Guide piece

66.028.019 Guide

C5.028.011S Lifting sucker tube

C4.028.024 Spacer tube

C4.028.015 Roller lever

00.520.1020 Grooved ball bearing

00.580.0228 Safety washer

66.028.139 Connection fitting

C5.028.099 Blast tube

00.580.3514 Plug

00.500.0026 Tapered pin

C5.028.139 Connection fitting

C5.028.200F Air-blast nozzle holder DS

C5.028.198 Compression spring

00.520.1475 Grub screw

C5.028.201FBläserhalter BS Air-blast nozzle holder OS

C5.028.198 Compression spring

00.530.1069 Spring pin

C5.028.105F Brush holder

00.530.1069 Spring pin

C5.028.198 Compression spring

C5.028.106F Brush holder OS

00.530.1069 Spring pin

C5.028.198 Compression spring

C5.028.204 Guard plate DS

C5.028.205 Guard plate OS

66.028.810F Separator finger

66.028.109F Brush cpl

66.028.110F Sheet separator finger

C4.028.110F Sheet separating leaf spring

66.028.815F Separator finger

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng