hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Encoder C2.101.3013
Encoder C2.101.3013
Encoder C2.101.3013
Encoder C2.101.3013
Encoder C2.101.3013
Encoder C2.101.3013

Encoder C2.101.3013

- Tên SP: Bộ mã hóa xung

- HDM-Nr: C2.101.3013/02

- OEM: SRS50-HZA0-S36

- Nguồn cấp: 7-12vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Bộ phát xung C2.101.3013

- Tên SP: Bộ mã hóa xung

- HDM-Nr: C2.101.3013/02

- OEM: SRS50-HZA0-S36

- Nguồn cấp: 7-12vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD/SM102

- Hãng SX: Heidelberg - Germany

Linh kiện máy in heidelberg, máy in 2 màu heidelberg, máy in heidelberg sm102, máy in heidelberg cd102, máy in heidelberg xl105, máy in heidelberg sm74

71.009.410F
MV.022.517
C6.302.005
C6.302.004
C6.302.003
C6.302.002
C4.302.011
81.205.302/01
71.009.412F/01
71.009.105F/01
91.008.303/02
91.008.303/01
91.008.303
91.008.116
71.010.179
C4.721.112
81.205.013
91.580.260
71.005.262S
91.806.801
C8.030.262/01
C8.030.262
82.582.247S
61.164.1819
SA.022.668
C3.581.107
C6.204.051
C4.721.105
91.516.245
71.033.415F
71.720.032/01
91.010.104
C6.221.107S/02
C6.221.107S/01
C6.221.107S
C4.018.826/01
C4.018.826
91.090.201S/01
C4.721.722F
C4.721.702F
C4.302.008
C6.204.022S/01
C4.721.509
C9.451.605
C4.330.207
91.030.316/01
71.508.426
MV.031.855
C4.721.094
C4.721.093
91.580.289
71.009.112
71.009.111
71.009.110
71.009.109
61.102.2361
C7.170.0481
C8.633.808
C2.633.812S
C2.633.611S/04
71.726.016/02
C2.117.1510
C4.721.065F
C5.418.423S
C5.043.501
C3.581.133
C3.011.149/01
91.580.210
C4.313.104
C4.011.049
C4.005.212
71.508.427
91.033.304
C4.033.504
C5.043.208
C4.721.707
C4.721.529
C4.721.503
C5.721.516
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng