hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Bộ điều khiển MR-J4-350A
Bộ điều khiển MR-J4-350A
Bộ điều khiển MR-J4-350A
Bộ điều khiển MR-J4-350A

Bộ điều khiển MR-J4-350A

- Tên SP: Bộ điều khiển động cơ servo

- Model: MR-J4-350A

- Công suất: 3.5Kw

- Input: 1P/3P 220V, 16A

- Output: 3PH170V, 17A

 

Liên hệ

Bộ điều khiển động cơ servo MR-J4-350A 

Bộ điều khiển động cơ servo MR-J4-350A

- Tên SP: Bộ điều khiển động cơ servo

- Model: MR-J4-350A

- Công suất: 3.5Kw

- Điện áp ngõ vào: 1 Pha 220V, 3 Pha 220V, 16A

- Điện áp ngõ ra: 3PH170V, 17A

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Modul mở rộng QJ71GP21-SX

Modul mở rộng QJ71GP21S-SX

Modul mở rộng QJ71LP21-25

Modul mở rộng QJ71LP21S-25

Modul mở rộng QJ72LP25-25

Modul mở rộng QJ71LP21G

Modul mở rộng QJ72LP25G

Modul mở rộng QJ71BR11

Modul mở rộng QJ72BR15

Modul mở rộng QJ71NT11B

Modul mở rộng QJ71GF11-T2

Modul mở rộng QJ61BT11N

Modul mở rộng QJ61CL12

Modul mở rộng QJ71FL71-T-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-B2-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-B5

Modul mở rộng QJ71MT91

Modul mở rộng QX72

Modul mở rộng QX80

Modul mở rộng QX80H

Modul mở rộng QX80-TS

Modul mở rộng QX81

Modul mở rộng QX81-S2

Modul mở rộng QX82

Modul mở rộng QX82-S1

Modul mở rộng QX90H

Modul mở rộng QY10

Modul mở rộng QY10-TS

Modul mở rộng QY11AL

Modul mở rộng QY13L

Modul mở rộng QY18A

Modul mở rộng QY22

Modul mở rộng QY231

Modul mở rộng QA1S33B

Modul mở rộng QA1S35B

Modul mở rộng QA1S35B-E

Modul mở rộng QA1S38B

Modul mở rộng QA1S38B-E

Modul mở rộng QA1S51B

Modul mở rộng QA1S65B

Modul mở rộng QA1S68B

Modul mở rộng QA65B

Modul mở rộng QA68B

Modul mở rộng QC05B

Modul mở rộng QC06B

Modul mở rộng QC100B

Modul mở rộng QC10TR

Modul mở rộng QC12B

Modul mở rộng QC30B

Modul mở rộng QC50B

Modul mở rộng QD51

Modul mở rộng QD51-R24

Modul mở rộng QD60P8-G

Modul mở rộng QD62

Modul mở rộng QD62D

Modul mở rộng QD62E

Modul mở rộng QD62-H01

Modul mở rộng QD62-H02

Modul mở rộng QD63P6

Modul mở rộng QD64D2

Modul mở rộng QD65PD2

Modul mở rộng QD70D4

Modul mở rộng QD70D8

Modul mở rộng QD70P4

Modul mở rộng QD70P8

Modul mở rộng QD72P3C3

Modul mở rộng QD73A1

Modul mở rộng QD74MH16

Modul mở rộng QD75D1

Modul mở rộng QD75D1N

Modul mở rộng QD75D2

Modul mở rộng QD75D2N

Modul mở rộng QD75D4

Modul mở rộng QD75D4N

Modul mở rộng QD75M2

Modul mở rộng QD75M4

Modul mở rộng QD75MH1

Modul mở rộng QD75MH2

Modul mở rộng QD75MH4

Modul mở rộng QD75P1

Modul mở rộng QD75P1N

Modul mở rộng QD75P2

Modul mở rộng QD75P2N

Modul mở rộng QD75P4

Modul mở rộng QĐ75P4N

Modul mở rộng QD77MS2

Modul mở rộng QD77MS4

Modul mở rộng QD81DL96

Modul mở rộng QD81MEM-1GBC

Modul mở rộng QD81MEM-512MBC

Modul mở rộng QD81MEM-8GBC

Modul mở rộng QG60

Modul mở rộng QG69L

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng