hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Blower F2.179.2111
Blower F2.179.2111
Blower F2.179.2111
Blower F2.179.2111

Blower F2.179.2111

- Tên SP: Quạt

- HDM-Nr: F2.179.2111

- Mã cũ: L2.179.1501

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.020.200 -002/02 = 60M13

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Blower F2.179.2111 

Blower F2.179.2111

- Tên SP: Quạt

- HDM-Nr: F2.179.2111

- Mã cũ: L2.179.1501

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.020.200 -002/02 = 60M13

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

87.010.206F

F2.038.640F Plate cpl

00.580.0965 Dust separator

00.580.1117 Hood

66.068.105 Gasket

66.068.106 Gasket

47.018.106 Filter cartridge

00.510.0004 Washer

00.520.0413 Hexagon nut

00.580.5199 Fillister head screw

10.118.1199 Schild Plate

00.530.2234 Angle

C2.538.630 Hose connection

F2.018.633S Connection elbow

00.530.0491 Hose clamp

00.530.0492 Hose clamp

C2.538.631 Hose

00.580.6922 O-seal

00.530.1345 Tube bend

00.520.0758 Allen screw

F2.018.228 Hose connection

F2.018.229 Gasket

00.580.5493 Hose clamp

00.471.0169 Spiral hose

00.520.0845 Allen screw

00.540.1306 Spring element

00.520.2305 Allen screw

F2.018.220 Valve

L2.179.1501 Blower

F2.179.2111 Blower

SA.109.1331 Denture Clutch

66.111.032 Magnet coil

C2.109.131 Embrague alimentador

61.109.131 Embrague alimentador

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit 
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit 
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin

 

F4.020.217 Gasket

F4.020.203 Distance pin

00.540.1443 Spring element

00.510.0002 Washer

00.520.2305 Allen screw

00.580.5379 Air filter

00.580.4858 Hose clamp

00.471.0243 Spiral hose

F2.179.2211 Filter

00.520.1045 Allen screw

00.530.0493 Hose clamp

F4.020.220 Adapter

F4.020.212 Connecting socket

00.580.4768 Hose clamp

00.471.0279 Spiral hose

00.520.0841 Allen screw

00.520.3005 Allen screw

F4.020.205 Spacer plate

10.118.4999 Plate

F2.179.2111 Blower 117641-46 240V/400W

F2.115.2521 Blower G1G144-AF25-09

F2.179.2111 Blower 117641-46 240V/400W

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng