hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Biến tần LSLV0037C100-4N
Biến tần LSLV0037C100-4N
Biến tần LSLV0037C100-4N
Biến tần LSLV0037C100-4N
Biến tần LSLV0037C100-4N
Biến tần LSLV0037C100-4N

Biến tần LSLV0037C100-4N

- Tên SP: Biến tần

- Mã SP: LSLV0150-S100-4E0NNM

- Input: 3 PHASE 380-480 VAC 50/60 HZ

- Output: 3 PHASE 0-480 VAC 0.1-400 HZ

- Công suất: 5HP/0.37Kw

- Xuất xứ: LS - Hàn Quốc

Liên hệ

Biến tần LSLV0037C100-4N

- Tên SP: Biến tần

- Mã SP: LSLV0150-S100-4E0NNM

- Input: 3 PHASE 380-480 VAC 50/60 HZ

- Output: 3 PHASE 0-480 VAC 0.1-400 HZ

- Công suất: 5HP/0.37Kw

- Xuất xứ: LS - Hàn Quốc

LSLV0150-S100-4E0NNM

LSLV0037C100-4N

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor L6.110.1132 -> MV.102.570

Sensor L6.110.1131 -> MV.102.569

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng